สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
IC plain ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ Securities Investment Consultant (P1)
 

หลักสูตร ผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป ( IC Plain: P1)


เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการสอบผ่านใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป และผู้ที่สนใจความรู้เกี่ยวกับการลงทุนในตลาดทุน

เนื้อหาหลักสูตรจะครอบคลุมองค์ความรู้ที่จำเป็นสำหรับผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป  ผู้เข้ารับการอบรมจะเข้าใจความรู้พื้นฐานด้านการเงินและการลงทุน โดยเข้าใจกลไกของตลาดทางการเงิน สามารถคำนวณอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยง รวมทั้งเข้าใจแนวทางวิเคราะห์หลักทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์ปัจจัยมหภาค การวิเคราะห์อุตสาหกรรม และการวิเคราะห์บริษัท  นอกจากนั้นผู้เข้ารับการอบรมจะเข้าใจความรู้ด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและการให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสม 
รวมทั้งเข้าใจความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ไม่มีความซับซ้อน ไม่ว่าจะเป็นตราสารหนี้ ตราสารทุน และกองทุนรวม

รูปแบบการอบรม เป็นการบรรยายเพื่อให้เข้าใจองค์ความรู้ที่ถูกต้องและสามารถทำข้อสอบได้ไม่ว่าจะพบเจอข้อสอบเก่าหรือข้อสอบใหม่ รวมทั้งสามารถประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างถูกต้อง

วิทยากรผู้บรรยาย
ประกอบด้วยอาจารย์ที่จบปริญญาเอกการเงินโดยตรงและผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมการเงินที่เป็นกูรูด้านการลงทุนที่เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ รวมทั้งยังเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุงตำราประกอบหลักสูตรต่างๆของ TSI ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

หัวข้อที่อบรมผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ Securities Investment Consultant, SIC เปรียบเทียบกับหลักสูตรเก่า
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและการให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสม
• กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 15 ข้อ
• การให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสม 10 ข้อ
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์
• ข่าวสารข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในตลาดการเงิน 5 ข้อ
• การวิเคราะห์หลักทรัพย์ 5 ข้อ
• ผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์รายตัว 10 ข้อ
• การบริหารกลุ่มหลักทรัพย์ 7 ข้อ
• ระบบการเงินและโครงสร้างตลาดการเงิน 3 ข้อ
• ตลาดการเงินระหว่างประเทศ 2 ข้อ
• ภาพรวมของตราสารอนุพันธ์และตลาดอนุพันธ์ 3 ข้อ
ความรู้เกี่ยวกับหลักทรัพย์ กฎระเบียบ และมาตรฐานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับหลักทรัพย์
• กองทุนรวมและหน่วยลงทุน และ หลักเกณฑ์และวิธีการซื้อขายกองทุน 20 ข้อ
• ตลาดตราสารหนี้ และ หลักเกณฑ์และวิธีการซื้อขายตราสารหนี้ 10 ข้อ
• ตลาดตราสารทุน และ หลักเกณฑ์และวิธีการซื้อขายตราสารทุน 10 ข้อ
• ตราสารหนี้ 10 ข้อ
• ตราสารทุน 10 ข้อ
Single License
 

อบรมทั้งหมด 24 ชั่วโมง อบรมทั้งหมด 3 วัน ทั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น.
แนวทางการสอบ เพื่อทดสอบเป็น ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ Securities Investment Consultant, SIC

IC plain ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ Securities Investment Consultant (P1)

ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมตะลุยโจทย์
ระยะเวลาการอบรม 3 วัน (24 ชั่วโมง) ตั้งแต่เวลา 08.30-17.30 น.

ค่าธรรมเนียมการอบรม
ชำระค่าลงทะเบียนอบรม 6,500 บาท + ภาษีมูลค่าเพิ่ม 455 บาท รวม 6,955 บาท
ทั้งนี้ค่าสัมมนาสามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3% รวมจ่ายสุทธิ 6,760 บาท
กรณีไม่มีหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ต้องชำระค่าสัมมนาเต็มจำนวน 6,955 บาท

พิเศษ  สำหรับผู้เข้ารับการอบรมที่ชำระเงินก่อนวันอบรมวันแรก 15 วัน* รับฟรี ตะลุยโจทย์ IC plain ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ Securities Investment Consultant (P1) E - Learning  มูลค่า 3,103 บาท ฟรี
  IC plain ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ Securities Investment Consultant (P1)
อบรมซ้ำจนกว่าจะสอบCFP ผ่าน ฟรี
แบบทดสอบเสมือนจริง ข้อสอบ CFP ระบบทำข้อสอบเสมือนจริง หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP
ระเบียบการสมัครอบรม CFP
รายละเอียดการชำระเงิน

สามารถเลือกชำระได้ 2 วิธี
 
วีธีที่ 1  ชำระโดยโอนเงินสดเข้าบัญชี   วิธีที่ 2  ชำระโดยบัตรเครดิต

 
 
“บจก.ศูนย์อบรมไทยพีเอฟเอ”
เลขที่บัญชี “683-2-11231-1”
ธนาคาร“กสิกรไทย สาขาโฮมเวิร์ค ราชพฤกษ์”


การชำระวิธีนี้จะต้องยืนยัน Pay-in ผ่านระบบในเมนู แจ้งการชำระเงิน
ที่ www.thaipfa.co.th
และนำตัวจริงหรือสำเนามาแสดงในวันแรกของการอบรม 

** สามารถโอนชำระผ่านบัญชีได้ทุกช่องทาง
ไม่ว่าจะเป็น ตู้ ATM โอนผ่าน Mobile banking ฯลฯ 
  ** ขั้นตอนนี้จะต้องเลือกชำระให้เสร็จในขั้นตอนการสมัครเลย
และไม่ต้องยืนยันหลักฐานการชำระเงิน
     
สถานที่อบรม
สถานที่อบรม แล้วแต่รอบและรุ่นของการอบรม รายละเอียดจะส่งให้ผู้เข้าอบรมที่สมัคร และชำระเงินมาเรียบร้อยก่อนวันอบรม 7 วัน
หนังสือที่ใช้ประกอบการอบรม
เลือกรายการที่ต้องการสมัครอบรม

ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม

หลากหลายความประทับใจ และ คำแนะนำให้อบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP
และหลักสูตรการเงินอื่นๆ กับ ThaiPFA

ผลงานที่ผ่านมา
portfolio
  • In-House Training, Public Training และบริษัทอื่นๆ...
สิทธิพิเศษสำหรับผู้เข้าอบรม Thai PFA
  • • เอกสารประกอบการบรรยาย และตำราครบทุกเล่มไม่ต้องซื้อเพิ่มเติม
  • • อาหารเช้ากลางวันและเบรกอร่อยและเต็มอิ่ม
  • • วุฒิบัตร (ผู้เข้าอบรมต้องเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาการอบรมทั้งหมด)
  • • การดูวีดีโอย้อนหลัง สำหรับผู้เข้ารับการอบรมที่ติดภาระกิจไม่สามารถเข้ารับฟังการบรรยายได้ครบตามกำหนด