สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
ติวสอบ หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 6
 
ติวสอบCFP
หลักสูตร เตรียมความพร้อมเพื่อสอบวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 6  (Financial Plan Construction)
 
หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อสอบการวางแผนการเงิน CFP ฉบับที่ 4 ส่วนที่ 2 (ชุดวิชาที่ 6)
อบรมเชิงปฎิบัติการในการวางแผนการเงินจากข้อสอบเก่าทั้งกรณีศึกษาย่อย (Mini Cases) และกรณีศึกษาบูรณาการ (Integrated Cases) ผ่าน Zoom Meetings พร้อมทบทวนแนวคิดการวางแผนการเงินทั้ง 5 ชุดวิชาผ่าน E-Learning ที่สามารถจัดการเวลาเรียนและเรียนซ้ำได้ในช่วงเวลาที่กำหนด และสอบถามขอรับคำปรึกษาก่อนสอบกับวิทยากรผ่าน Line Group

หลักสูตรติวสอบ การวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 6  (Financial Plan Construction) การจัดทำแผน
เป็นหลักสูตรที่จะพาคุณตะลุยโจทย์ในทุกมิติพัฒนาทักษะความคิดเชิงวิเคราะห์หลักสูตรติวสอบจะช่วยเตรียมคุณให้พร้อมสำหรับทุกความท้าทายในการสอบทุกโจทย์เป็นเครื่องมือที่พัฒนาทักษะและความเข้าใจของคุณ เรียนรู้จากประสบการณ์จริงค้นหาแนวทางและเคล็ดลับที่เฉพาะเจาะจงจากรุ่นพี่ที่ผ่านประสบการณ์ผ่านการศึกษาและเข้าใจที่จะมาถ่ายทอดให้คุณเหมือน พี่สอนน้อง และทั้งหมดจะนำพาทุกท่านผ่านการทดสอบ โดยไม่มีข้อกังขา

รูปแบบการอบรม
-  โหลดไฟล์เอกสารกรณีศึกษาจากข้อสอบเก่าหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP (Practice Exam) ฉบับที่ 4 ส่วนที่ 2 (ชุดวิชาที่ 6) เพื่อฝึกปฏิบัติล่วงหน้าก่อนวันอบรม
-  ทบทวนแนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนการเงินในรูปแบบ E-Learning จำนวน 9 ชั่วโมงที่สามารถเรียนกี่ครั้งก็ได้ ในเวลาใดก็ได้ ครอบคลุมองค์ความรู้เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดทำงบการเงินส่วนบุคคล การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลเบื้องต้น การวิเคราะห์สถานะทางการเงิน การวางแผนการลงทุน การวางแผนประกัน การวางแผนเกษียณ และการวางแผนภาษีและมรดก
-  เรียนสด Online ผ่าน Zoom Meetings  หรือ OnSite ในโรงแรม เพื่ออภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพร้อมเฉลยแผนการเงินจากข้อสอบเก่า 
-  สอบถามขอรับคำปรึกษาก่อนสอบกับวิทยากรผ่าน Line Group

ค่าธรรมเนียมการอบรม (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
- OnSite ที่โรงแรมใจกลางเมือง ราคา 11,800 บาท (พร้อมอาหารกลางวัน และอาหารเบรก)
- Online ผ่าน Zoom Meetings ราคา 10,000 บาท

ส่วนลดเพิ่มอีก 4,500 บาท สำหรับผู้สมัครอบรมที่ทำการชำระค่าอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 6 ก่อนวันอบรมวันแรก 15 วัน
ส่วนลดเพิ่มอีก 3,500 บาท สำหรับผู้สมัครอบรมที่ทำการชำระค่าอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 6 หลังวันอบรมวันแรก 15 วัน
ตรวจสอบสิทธิได้ที่ https://www.thaipfa.co.th/article/view/61

ผู้เข้าอบรมที่เรียนชุดวิชาที่ 6 ก่อน ปี 2566 ดำเนินการตามขั้นตอนนี้ครับ  https://thaipfa.co.th/news/view/250

ค่าธรรมเนียม


ค่าธรรมเนียมการอบรม (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
- E-learning + Online ผ่าน Zoom Meetings ราคา 10,000 บาท

พิเศษ ส่วนลดเพิ่มอีก 4,500 บาท
สำหรับผู้สมัครอบรมที่ทำการชำระค่าอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 6 ก่อนวันอบรมวันแรก 15 วัน

พิเศษ ส่วนลดเพิ่มอีก 3,500 บาท
สำหรับผู้สมัครอบรมที่ทำการชำระค่าอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 6 หลังวันอบรมวันแรก 15 วัน

ตรวจสอบสิทธิได้ที่ https://www.thaipfa.co.th/article/view/61​

ผู้เข้าอบรมที่เรียนชุดวิชาที่ 6 ก่อน ปี 2566 ดำเนินการตามขั้นตอนนี้ครับ  https://thaipfa.co.th/news/view/250


หมายเหตุ : ราคาข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 

รายละเอียดการชำระเงิน

สามารถเลือกชำระได้ 2 วิธี
 
วีธีที่ 1  ชำระโดยโอนเงินสดเข้าบัญชี   วิธีที่ 2  ชำระโดยบัตรเครดิต

 
 
“บจก.ศูนย์อบรมไทยพีเอฟเอ”
เลขที่บัญชี “683-2-11231-1”
ธนาคาร“กสิกรไทย สาขาโฮมเวิร์ค ราชพฤกษ์”


การชำระวิธีนี้จะต้องยืนยัน Pay-in ผ่านระบบในเมนู แจ้งการชำระเงิน
ที่ www.thaipfa.co.th
และนำตัวจริงหรือสำเนามาแสดงในวันแรกของการอบรม 

** สามารถโอนชำระผ่านบัญชีได้ทุกช่องทาง
ไม่ว่าจะเป็น ตู้ ATM โอนผ่าน Mobile banking ฯลฯ 
  ** ขั้นตอนนี้จะต้องเลือกชำระให้เสร็จในขั้นตอนการสมัครเลย
และไม่ต้องยืนยันหลักฐานการชำระเงิน
     
สถานที่อบรม
สถานที่อบรม แล้วแต่รอบและรุ่นของการอบรม รายละเอียดจะส่งให้ผู้เข้าอบรมที่สมัคร และชำระเงินมาเรียบร้อยก่อนวันอบรม 7 วัน
หนังสือที่ใช้ประกอบการอบรม
เลือกรายการที่ต้องการสมัครอบรม

ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม

หลากหลายความประทับใจ และ คำแนะนำให้อบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP
และหลักสูตรการเงินอื่นๆ กับ ThaiPFA

ผลงานที่ผ่านมา
portfolio
  • In-House Training, Public Training และบริษัทอื่นๆ...
สิทธิพิเศษสำหรับผู้เข้าอบรม Thai PFA
  • • เอกสารประกอบการบรรยาย และตำราครบทุกเล่มไม่ต้องซื้อเพิ่มเติม
  • • อาหารเช้ากลางวันและเบรกอร่อยและเต็มอิ่ม
  • • วุฒิบัตร (ผู้เข้าอบรมต้องเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาการอบรมทั้งหมด)
  • • การดูวีดีโอย้อนหลัง สำหรับผู้เข้ารับการอบรมที่ติดภาระกิจไม่สามารถเข้ารับฟังการบรรยายได้ครบตามกำหนด