สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
ทำไมต้องอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP กับ ThaiPFA เท่านั้น
 

ทำไมต้องอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP กับ ThaiPFA เท่านั้น


หลายคนโทรมาสอบถามทำไมต้องอบรมหลักสูตรนักวางแผนการเงิน CFP กับ ThaiPFA เท่านั้น เห็นมีที่อบรมอีกหลายที่ที่จัดอบรมหลักสูตรนี้เหมือนกัน ถ้าเจอคนถามแบบนี้เจ้าหน้าที่ทุกท่านก็จะทราบเลย พึ่งเริ่มเข้าวงการนี้แน่ๆ พึ่งเริ่มศึกษาหรือพึ่งเข้ามาในวงการนักวางแผนการเงิน CFP ถึงได้สอบถามแบบนี้ออกไป เพราะถ้าเป็นผู้ที่อยู่ในวงการนี้มานานจะรู้ว่าศูนย์อบรม ThaiPFA เป็นศูนย์อบรมแห่งแรกที่ทำการจัดอบรมหลักสูตรนักวางแผนการเงิน CFP และเป็นผู้ร่วมพัฒนาหลักสูตรมาตั้่งแต่เริ่มต้น

ถ้าถามว่าศูนย์ไหนดีกว่าทางศูนย์อบรมก็จะตอบแทนศูนย์อบรมอื่นๆไม่ได้ เพราะแต่ล่ะศูนย์ก็มีความความแตกต่างกันออกไป แต่ได้รับรองจากสมาคมนักวางแผนการเงินไทย เหมือนกัน ดังนั้นเราจึงตอบแทนศูนย์อบรมทอื่นไม่ได้ ว่าทำไม ต่างกันอย่างไร แต่สิ่งที่ทางเราจะบอกได้คือ เรามีอะไรเตรียมไว้ให้กับผู้เข้าอบรมของเราบาง สิ่งที่เราเตรียมไว้ให้กับผู้เข้าอบรมของเรา มีดังนี้

อบรมหลักสูตร CFP กับที่ไหนดี


1. ก่อนอื่นทุกคนที่มาเรียนจะต้องมีเป้าหมายเดียวกันคือ อยากเป็นส่วนหนึ่งที่จะร่วมกันทำให้ชีวิตคนไทย มีชีวิตที่ดีขึ้น มีความมั่งคั่งมั่นคงอย่างยั่งยืน

ตามวิสัยทัศน์ของศูนย์อบรม ที่อยากจะส่งเสริมส่งต่อส่งมอบ วิชาการการวางแผนการเงิน ที่ถูกต้อง ให้กับผู้เข้าอบรมได้ออกไป ทำให้ชีวิตของคนไทย มีชีวิตที่ดีขึ้น มีความมั่งคังมั่นคงอย่างยั่งยืน 

อบรมCFP ต้อง ThaiPFA เท่านั้น


2. อบรมกับผู้พัฒนาหลักสูตรมาตั้งแต่เริ่มต้น

ผู้เข้าอบรมจะได้รับเนื้อหาวิชาเรียนที่เป็นแนวทางการอบรมที่ตรงกับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสมาคมและวัตถุประสงค์หลักของคุณวุฒิวิชาชีพ นักวางแผนการเงิน CFP โดยตรง เพื่อแนวทางในการปฎิบัติงานและการทำงานได้จริง ในสถาณะการต่างๆที่ได้รับ เพื่อยืนยันความถูกต้องของการเป็นนักวางแผนการเงิน CFP ตามมาตรฐานสากล

ติวสอบ CFP ต้อง ThaiPFA เรียนCFPกับที่ไหนดี


3. อบรมกับวิทยากร แนวหน้าระดับประเทศ และเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในงานที่ทำอย่างประเมินมูลค่าไม่ได้

จากรายนามวิทยากรของทางศูนย์อบรม ThaiPFA  จะเห็นได้ว่าทุกท่าน ได้มีประสบการณ์ในการทำงานในหัวข้อที่บรรยายจริง บางท่านเป็นผู้ร่วมริเริ่มจัดตั้งเรื่องราวนั้นขึ้นมาเป็นคนแรก ซึ่งหากเรามาประเมินมูลค่าประสบการณ์ที่วิทยากรสะสมมานั้น บอกเลยว่าไม่สามารถประเมินมูลค่าได้จริงๆ ทำไมเราถึงได้คัดเลือกวิทยากรระดับแถวหน้าของเมืองไทยให้เป็นผู้ถ่ายทอดเนื้อหา เป็นเพราะว่านอกจากเนื้อทฤษฎีที่เราจะได้รับอย่างถูกต้องแล้วนั้น ผู้เข้าอบรมจะได้รับประสบการณ์ในการทำงานจริง มุมมองต่างๆ ในงานหรือในเรื่องที่เราเรียน โดยเจาะลึกการประสบการณ์ของผู้สอน ที่หาซึ่อจากที่ไหนไม่ได้ นั้นคือสิ่งที่เราตั้งใจในการเลือกมาเป็นผู้ถ่ายทอดเพื่อประโยชน์อันสูงสุดของผู้เข้าอบรม 

เรียน CFP กับ ThaiPFA สอบผ่าน 100%


4. ผู้สอนจะต้องมีคุณวุฒิวิชาชีพ เป็นเครื่องหมายการันตี ในระบบดับสากล

ไม่ใช่แค่มีประสบการณ์ในหัวข้อที่บรรยายจริงเท่านั้น แต่ผู้สอนจะต้องได้รับมาตรฐานต่างๆ ในเรื่องที่สอนในระดับสากลเพื่อเป็นการกันตีความถูกต้องในเรื่องที่จะถ่ายทอด เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เชื่อถือและเชื่อมั่น ว่าผู้ที่ถ่ายทอดเนื้อหานั้นๆ จะเป็นผู้รู้ที่ถูกต้องตรงมาตรฐานในระดับสากล

ติวสอบCFP ต้อง ThaiPFA เท่านั้นถึงสอบผ่าน


5. เราไม่มีความเชื่อในการใช้วิทยากรท่านเดียวสอนทุกหัวข้อ

เรามีความเชื่อในการรวมผู้เชี่ยวชาญในแต่ล่ะสาขาแต่ล่ะด้านมาถ่ายทอดประสบการณ์และเนื้อหาทฤษฎี ให้กับผู้เข้าอบรม ทางศูนย์อบรมได้รวบรวมที่สุดของผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ มาให้ความรู้กับผู้เข้าอบรม ดังนั้นสิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับคือ เนื้อหาทฤษฎีที่ถูกต้องและประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้น ซึ่งประสบการณ์นั้นไม่สามารถประเมินมูลค่าไม่ได้เลย ดังนั้น ตามความเชื่อของทางศูนย์อบรมที่ว่า จะสอนให้คนเป็นเทพทางการเงินได้ จะต้องร่วมมหาเทพมาสอนคนๆนั้น  ดังนั้นท่านจะได้รับประสบการณ์ในการอบรมระดับเหนือเทพ 

โปรแกรมช่วยวางแผนการเงิน allaboutfin


6. โปรแกรมช่วยในการทำแผนการเงิน allaboutfin  

ในการไปทำงานเป็นนักวางแผนการเงิน CFP นั้น การทำแผนการเงินจะมีกระบวนการค่อนข้างเยอะและมีความยุ่งยากและซับซ้อนไม่ว่าจะเป็นเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ แถมยังมีการการคำนวนทางการเงินต่างๆในเชิงลึก ที่ต้องใช้เวลาในการทำค่อนข้างเยอะ ทางศูนย์อบรมมองเห็นถึงปัญหาและความลำบากในการทำงาน เราจึงทุกทุนในการสร้าง application allaboutfin เพื่อให้ผู้เข้าอบรมของเราได้นำไปปรับใช้กับตัวเองหรือผู้รับคำปรึกษาของผู้เรียนเอง จนถึงสามารถนำเอาไปทำงานเพื่อวางแผนการเงินให้กับลูกค้าอย่างรวดเร็ว สามารถนำไปใช้งานได้จริงและทันต่อการแข่งขันของตลาดที่ต้องอาศัยความรวดเร็วในการทำ เราได้เรียนทฤษฎี จากผู้มีประสบกาณ์จริง กับศูนย์อบรมต้นแบบ และยังมีตัวช่วยในการทำแผนการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ เอกสิทธิเฉพาะทั้งหมดนี้ทุกท่านจะได้รับเมื่อมาเรียนหลักสูตรนักวางแผนการเงิน CFP กับ ThaiPFA เท่านั้น

อบรมCFP กับ ThaiPFA สอบผ่านมากกว่า


7. เราได้มีการเตรียมเครื่องเมือหรือตัวช่วยในการเรียนเพื่ออำนวยความสะดวก ไว้ให้กับผู้เข้าอบรมของทางศูนย์อบรม ThaiPFA

ไม่ว่าจะเป็น ระบบการเรียน online , ระบบเรียนในรูปแบบ  E-Learning ,ระบบทำข้อสอบเสมือนจริง mock - exam , ระบบทดสอบระหว่างเรียน , ระบบดาวห์โหลดเอกสาร (เพื่อลดใช้กระดาษตามนโยบาล ThaiPFA go Green), ระบบเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ  , ระบบคำนวนทางการเงิน ที่ละเอียดและชัดเจน , ระบบตัวช่วยทำแผนการเงิน allaboutfin  , ทุกระบบเราทำให้รองรับได้ทุกอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นมือถือ , Tablet  , คอมพิวเตอร์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมของเราได้เลือกใช้ได้ตรงกับทุก lifestyle ของผู้เข้าอบรมเอง เรามีความตั้งใจและใส่ใจในทุกรายละเอียด เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้เข้าอบรมของเราทุกท่าน

อบรมCFP ต้องอบรมกับ ThaiPFA เท่านั้น


8. การดูแลจากเจ้าหน้าที่ เรามีการเปิดช่องทางการติดต่อเจ้าหน้า ไม่ว่าจะเป็น Line OA :: @thaipfa

, facebook , IG , twitter , TikTok , Youtube  และโทรศัพท์ เรามีเจ้าหน้าที่ดูแลให้ความช่วยเรื่องสอบถามข้อมูลต่างๆ ดูแลกันเหมือนญาติมิตร ทั้งสอบถามเนื้อหาที่เรียนไปแล้วแล้วเกิดความสงสัยในระหว่างที่กลับไปทบทวน หรือสอบถามข้อมูลเกียวกับหลักสูตร "หากมีข้อสงสัยส่วนไหนเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้เลยนะครับ เจ้าหน้าที่มีความยินดีและรอตอบคำถามอยู่ครับ " 

CFP ต้อง ThaiPFA เท่านั้น


9. เราเป็นศูนย์อบรมทางการเงิน ที่ให้ความรู้ทางการเงิน เท่านั้น

เราไม่มีบริษัทอื่น หรือธุระกิจอื่น อยู่เบื้องหลัง

ติวสอบCFP เป็นที่ไหนไม่ได้ต้อง ThaiPFA


10. ผู้เข้าอบรมจะได้รับ คุณภาพการจัดหลักสูตรระดับประเทศตามมาตรฐานสากล 

การันตีด้วยผลงานการจัดหลักสูตรต้นแบบความรู้ทางการเงินการลงทุน ให้กับกลต. และได้เป็นหลักสูตรที่ได้ไปบรรจุในแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เรียบร้อยแล้ว หลักสูตรที่ทางศูนย์อบรมได้ออกแบบขึ้นให้กับ กลต. ต่อไปน้องๆและเด็กรุ่นใหม่จะได้เรียนรู้การวางแผนการเงินและการลงทุน กันแน่นอน

อบรมCFPกับที่ไหนดี ติวสอบCFP ต้องอบรมกับThaiPFAเท่านั้น


11. ผู้ที่ผ่านการอบรมกับทางศูนย์อบรม ThaiPFA จะเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานต่างๆ

เนื่องจากคำว่า ThaiPFA เป็นเครื่องหมายกันตีถึงมาตรฐานต้นแบบความถูกต้อง จากมาตรฐานที่ทางศูนย์อบรมได้ปฎิบัติมาอย่างต่อเนื่อง เราได้ผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพออกสู่ตลาดการเงินมานานเกือบ 20 ปี ทำให้มาตรฐานนี้ส่งต่อไป รุ่นสู่รุ่น ผู้บริหารระดับสูงหลายท่านหลายบริษัททั้งสถาบันการเงินและบริษัทต่างๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเงิน อาจารย์มหาลัยต่างๆ ผู้บริหารศูนย์อบรมต่างๆ ก็เป็นลูกศิษย์ที่มีคุณภาพของเรา ทำให้เชื่อมั่นในการเป็นที่ยอดรับในตลาดทางการเงินได้อย่างไม่มีข้อสงสัย 

ดังนั้นจะอบรมที่ไหนไม่ได้ต้องอบรมCFPกับThaiPFAเท่านั้น


12. เรามีการส่งเสริมผู้เข้าอบรมที่อบรมกับทางศูนย์อบรม ThaiPFA สถาบันแห่งแรกที่จัดอบรมหลักสูตรนักวางแผนการเงิน CFP

ได้มีเวทีในการแสดงความสามารถฉายแววความเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการเงิน และจะผลักดันผู้เข้าอบรมให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินแนวหน้าของประเทศ เราได้จัดเตรียม ThaiPFA sharing ,ThaiPFA all star , ThaiPFA story  ,ThaiPFA online , ThaiPFA Evolution , ThaiPFA Finfluencer เพื่อจะให้ผู้เข้าอบรมทุกท่าน ได้เป็นตัวแทนของทางศูนย์อบรมออกไป ช่วยทำให้ชีวิตคนไทยมีชีวิตที่ดีขึ้น มีความมั่งคั่งมั่นคงอย่างยั่งยืน

ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่เราเตรียมไว้ให้กับผู้เข้าอบรมของทางศูนย์อบรม ThaiPFA ทั้งหมดนี้พอเป็นเหตุผลที่จะทำให้ผู้ที่กำลังจะตัดสินใจเข้ามาสู่เส้นทางคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP ได้เลือกที่จะให้ทางเราได้ให้บริการทางด้านวิชาในการวางแผนการเงิน ได้หรือไม่  อย่างไรก็ตามก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้ที่จะเลือก แต่ทางเราก็อยากจะเชิญชวนท่าน

มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้คนไทย มีชีวิตที่ดีขึ้น มีความมั่งคั่งมั่นคงอย่างยั่งยืน กับเรานะครับ


อบรมCFPต้องThaiPFA

ThaiPFA NEWS

เรื่องราวดีๆ ที่อยากบอกเล่า พร้อมข่าวสารและสาระดีๆ ทางการเงิน

ผลงานที่ผ่านมา
portfolio
  • In-House Training, Public Training และบริษัทอื่นๆ...

ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม

หลากหลายความประทับใจ และ คำแนะนำให้อบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP
และหลักสูตรการเงินอื่นๆ กับ ThaiPFA