สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
แจ้งเลื่อนอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อสอบการวางแผนการเงิน CFP เนื่องจากสมาคมฯประกาศเลื่อนสอบ
 
เรียน ผู้สมัครอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อสอบการวางแผนการเงิน CFP 

 
เนื่องด้วยสมาคมนักวางแผนการเงินไทยประกาศเลื่อนตารางสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ครั้งที่ 1/2563 จากวันที่ 14 และ 15 มีนาคม 2563 เป็นวันที่ 9 และ 10 พฤษภาคม 2563 ส่งผลทำให้การจัดอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อสอบการวางแผนการเงิน CFP ในวันที่ 7 และ 8 มีนาคม 2563 ไม่สอดคล้องกับกำหนดการสอบที่เปลี่ยนแปลง เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความพร้อมในการเข้าสอบ ศูนย์อบรมไทยพีเอฟเอ (ThaiPFA) จึงมีความจำเป็นต้องเลื่อนการจัดอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ CFP ดังนี้
 
ชุดวิชาที่ 2 รุ่น 29 (1/2563) วันที่ 8 มีนาคม 2563 เปลี่ยนเป็น  วันที่ 26 เมษายน 2563
ชุดวิชาที่ 3 รุ่น 21 (1/2563) วันที่ 7 มีนาคม 2563 เปลี่ยนเป็น วันที่ 18 เมษายน 2563
ชุดวิชาที่ 4 รุ่น 21 (1/2563) วันที่ 8 มีนาคม 2563 เปลี่ยนเป็น วันที่ 19 เมษายน 2563
 
ทางศูนย์อบรมได้ทำการแก้ใขวันที่ในระบบเรียบร้อยแล้ว สำหรับผู้เข้าอบรมที่ไม่ได้แจ้งเลื่อนการอบรมเข้ามาทางศูนย์อบรมได้ทำการเปลียนข้อมูลให้ในระบบเรียบร้อยแล้วไม่ต้องดำเนินการใดๆอีก 
แต่สำหรับผู้เข้าอบรมที่แจ้งเลื่อนเข้ามาก่อนหน้านี้ให้ดำเนินการเข้าไปสมัครใหม่ในระบบตามรอบที่เราสะดวกและปฏิบัติตามอีเมลที่แจ้งก่อนหน้านั้นครับ

ศูนย์อบรมไทยพีเอฟเอขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

ขอบคุณครับ

ThaiPFA NEWS

เรื่องราวดีๆ ที่อยากบอกเล่า พร้อมข่าวสารและสาระดีๆ ทางการเงิน

ผลงานที่ผ่านมา
portfolio
  • In-House Training, Public Training และบริษัทอื่นๆ...

ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม

หลากหลายความประทับใจ และ คำแนะนำให้อบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP
และหลักสูตรการเงินอื่นๆ กับ ThaiPFA