สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
รู้ยังไม่จบปริญญาตรี ก็สามารถขึ้นทะเบียน IC และ IP ได้แล้วนะ
 
รู้ยังไม่จบปริญญาตรี  ก็สามารถขึ้นทะเบียน IC และ IP ได้แล้วนะ

รู้ยังไม่จบปริญญาตรี ก็สามารถขึ้นทะเบียน IC และ IP ได้แล้วนะ

โดยปกติ การได้มาของใบอนุญาต ทางการเงิน อย่าง ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ IC ผู้แนะนำการลงทุนตราสารที่มีความเสี่ยงซับซ้อน หรือ ผู้วางแผนการลงทุน IP จะต้องสอบ P1 , P2 , P3  (ของการสอบ IC) และ ผลการสอบของหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุด 1 และ 2 และผู้ที่จะขึ้นทะเบียนช่องทางนี้ได้จะต้อง จบปริญญาตรีเท่านั้น ถึงจะสามารถขึ้นทะเบียน เป็นผู้วางแผนการลงทุน IP ได้ รายละเอียดการขึ้นทะเบียน IP Invesment Planner แบบปกติ

แต่ ณ  19 ม.ค. 2564 (ตามรูปด้านล่างสุด)  มีประกาศ จาก หน่วยงานการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต). มีประกาศปลดล็อก สำหรับผู้ที่ต้องการ IC และ IP โดยไม่จบ ปริญญาตรี  สามารถขึ้นทะเบียนได้แล้ว โดยการ อบรมและสอบ หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 1 และ 2 (ปรับปรุง) 

ถือได้ว่าเป็นการเพิ่มช่องทาง การได้รับใบอนุญาตทางการเงิน IC และ IP อีกช่องทางสำหรับผู้ที่จะวางแผนเเป็นนักวางแผนการเงิน CFP อยู่แล้ว และเป็นการทำให้ผู้ที่มีความสามารถในการแนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ แต่ยังไม่ได้  จบปริญญาตรี สามารถขึ้นทะเบียนได้รับใบอนุญาต เพื่อประกอบวิชาชีพ ได้อีกช่องทาง

โดย ต้องผ่านการอบรมและสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ดังนี้


สามารถนำผลสอบ 2 ชุดวิชานี้ ไปขึ้นทะเบียน IC หรือ IP ได้ โดยไม่ต้องสอบอะไรเพิ่มเเติมอีก 

และที่สำคัญ สามารถนำผลสอบ ขึ้นทะเบียน AFPT กับทางสมาคมนักวางแผนการเงินไทยได้อีกด้วย

เหมือนสอบครั้งเดียวได้ ขึ้นทะเบียน คุณวุฒิชิชาชีพ ทางการเงินได้ ถึง 2 ได้เลย 


รู้ยังไม่จบปริญญาตรี  ก็สามารถขึ้นทะเบียน IC และ IP ได้แล้วนะ

หากมีข้อสงสัย ในเรื่องใบอนุญาตทางการเงิน หรือคุณวุฒิวิชาชีพ IC หรือ IP หรือ AFPT หรือ CFP สามารถดู VDO ได้ที่  https://thaipfa.co.th/news/view/155  และ  https://thaipfa.co.th/news/view/215หรือสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ได้ที่ LINE :: @thaipfa 

#นักวางแผนการเงินCFPมาตรฐานสากลกับThaiPFA #เส้นทางสู่วิชาชีพนักวางแผนการเงินCFPมาตรฐานสากลโดยThaiPFA #ThaiPFAศูนย์อบรมต้นแบบเพื่อความมั่งคั่งมั่นคงและยั่งยืน
E-mail: thaipfa@gmail.com
Website: www.thaipfa.co.th  , www.thaipfaonline.com , www.allaboutfin.com
Social network: www.facebook.com/thaipfa
LINE: @thaipfa
Mobile: 086-666-0090 , 087-063-3306 ,082-701-7077


ประกาศ ม่จบปริญญาตรี  ก็สามารถขึ้นทะเบียน IC และ IP ได้แล้ว

ThaiPFA NEWS

เรื่องราวดีๆ ที่อยากบอกเล่า พร้อมข่าวสารและสาระดีๆ ทางการเงิน

ผลงานที่ผ่านมา
portfolio
  • In-House Training, Public Training และบริษัทอื่นๆ...

ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม

หลากหลายความประทับใจ และ คำแนะนำให้อบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP
และหลักสูตรการเงินอื่นๆ กับ ThaiPFA