สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
อยากได้ใบอนุญาต IP License หรือ Invesment Planner ต้องทำยังไง
 


ก่อนจะอยากได้ใบอนุญาต IP เราทราบหรือยังว่า ใบอนุญาต IP หรือ ใบอนุญาต Invesment Planner นี้คืออะไร มีหน้าที่ทำอะไร เป็นในอนุญาตให้ทำอะไรได้บ้าง ก่อนจะไปรู้ว่าการได้มาขอใบอนุญาต IP นั้นต้องผ่านอะไรบ้าง เรามารู้ความหมายของใบอนุญาต IP Invesment Planner นี้ก่อนครับ

ใบอนุญาต IP Invesment Planner หรือ IP License หรือ Invesment Planner  License  คือ  
  • ผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ให้ทำหน้าที่แนะนำการลงทุนแก่ผู้ลงทุน และยังสามารถใช้ข้อมูลเชิงลึกของลูกค้ามาทำการวางแผนการลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และวัตถุประสงค์การลงทุนของลูกค้าแต่ละราย
ประเภท
การให้ความเห็นชอบ

ประเภทธุรกรรมที่สามารถทำได้

แนะนำการลงทุน

วางแผนการลงทุน
(Asset Allocation)
ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีความซับซ้อน
ตราสารหนี้และกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูง หรือมีความซับซ้อน
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ผู้วางแผนการลงทุน (IP)

ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 1
(IC complex 1)
ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 2
(IC complex 2)

ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 3
(IC complex 3)

ผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป
(IC plain)


อยากได้ใบอนุญาต IP Invesment Planner ต้องทำยังไง
 
รายละเอียด
อยากได้  IP Invesment Planner , IC complex , IC plain  ต้องทำยังไง

ในส่วนของ ใบอนุญาต  IP Invesment Planner เมื่อเรา มีใบอนุญาต IC complex แล้ว เราต้องอบรมและสอบ หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP

 
ต้องอบรม CFP ต้องผ่านการสอบ CFP
การวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ ข้อสอบฉบับที่ 1: พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ (ปรนัย 85 ข้อ)
การวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน (Investment Planning)  ข้อสอบฉบับที่ 2: การวางแผนการลงทุน (ปรนัย 85 ข้อ)

** สอบผ่าน แล้วสามารถขึ้นทะเบียนได้เลย 
** ในส่วนของหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP สามารถยกเว้นการอบรมได้ รายละเอียดการยกเว้นการอบรม ยกเว้นได้แค่อบรมไม่สามารถยกเว้นสอบได้
 

ThaiPFA ศูนย์อบรมต้นแบบ สู่เส้นทางคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP มืออาชีพมาตรฐานสากล

 


Thai Professional Finance Academy (ThaiPFA)

ติดต่อ


      086-666-0090 , 082-701-7077 , 087-063-3306 
 

ขอบคุณทุกความไว้วางใจ ที่มีให้ ThaiPFA


#นักวางแผนการเงินCFPมาตรฐานสากลกับThaiPFA #เส้นทางสู่วิชาชีพนักวางแผนการเงินCFPมาตรฐานสากลโดยThaiPFA #ThaiPFAศูนย์อบรมต้นแบบเพื่อความมั่งคั่งมั่นคงและยั่งยืน
E-mail: thaipfa@gmail.com
Website: www.thaipfa.co.th 
Social network: www.facebook.com/thaipfa
LINE: @thaipfa
Mobile: 086-666-0090 , 087-063-3306 ,082-701-7077

ThaiPFA NEWS

เรื่องราวดีๆ ที่อยากบอกเล่า พร้อมข่าวสารและสาระดีๆ ทางการเงิน

ผลงานที่ผ่านมา
portfolio
  • In-House Training, Public Training และบริษัทอื่นๆ...

ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม

หลากหลายความประทับใจ และ คำแนะนำให้อบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP
และหลักสูตรการเงินอื่นๆ กับ ThaiPFA