สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
รู้มั้ยว่าคู่รักเขาวางแผนการเงินกันอย่างไร
 

รู้มั้ยว่าคู่รักเขาวางแผนการเงินกันอย่างไร

 
ดร.ธนาวัฒน์ สิริวัฒน์ธนกุล CFP®
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 และ กรรมการสมาคมนักวางแผนการเงินไทย
 
คู่รักในยุคประเทศไทย 4.0 หลายๆคู่ รักไวเลิกไวราวกับความเร็วของอินเตอร์เน็ต 4G Plus บางคนอาจตกใจหากรู้ว่าสถิติการหย่าร้างในประเทศไทยเมื่อเทียบกับสถิติการจดทะเบียนสมรสในแต่ละปีคิดเป็นประมาณเกือบๆ 1 ใน 3 ทั้งนี้ข้อมูลล่าสุดจากระบบสถิติทางการทะเบียนที่เผยแพร่ในเว็บไซต์กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยได้รายงานว่า ปี พ.ศ. 2559 ทั่วประเทศไทยมีการจดทะเบียนสมรส 307,746 คู่ ในขณะที่มีการจดทะเบียนหย่า 118,539 คู่
ปัญหาการหย่าร้างอาจเกิดขึ้นจากหลากหลายสาเหตุประกอบกัน อย่างไรก็ตามสาเหตุหนึ่งที่หลายคนเชื่อว่าส่งผลต่อการหย่าร้างของคู่รักหลายๆคู่ก็คงหนีไม่พ้นปัญหาทางการเงิน
ศาสตราจารย์ Jeffrey Dew จากมหาวิทยาลัย Utah State ได้ทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงของการหย่าร้าง โดยพบว่าคู่สมรสที่มีความคิดเห็นแตกต่างกันทางการเงินทุกๆสัปดาห์จะมีโอกาสในการหย่าร้างสูงกว่าคู่สมรสที่มีความคิดเห็นแตกต่างกันทางการเงินเดือนละครั้งสองครั้งถึง 30%
รายงานวิจัย “ปัจจัยที่สัมพันธ์กับครอบครัวเข้มแข็ง” ที่เผยแพร่ในวารสารสาธารณสุขและการพัฒนา ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 พบว่าปัจจัยที่จะส่งผลต่อความเข้มแข็งของครอบครัว ได้แก่ ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสมดุลทางด้านรายได้และรายจ่าย สัมพันธภาพที่ดีต่อกันในครอบครัว การหลีกเลี่ยงภาวะเสี่ยง เช่น การไม่ดื่มสุรา การมีหลักประกันในชีวิต  และการปรับตัวเองได้ในภาวะยากลำบาก
ครอบครัวเข้มแข็งมีรายรับมากกว่ารายจ่าย  มีเงินออม ไม่มีหนี้สิน  มีอาชีพที่ให้รายได้แก่ครอบครัวอย่างสม่ำเสมอ  และมีการทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของครอบครัวมากกว่าครอบครัวที่มีความเข้มแข็งน้อยประมาณมากกว่า 1 เท่า
คู่รักทุกคู่สามารถบ่มเพาะความรักให้มีความเข้มแข็งมั่นคงมากขึ้นด้วยการเริ่มต้นวางแผนการเงินให้กับครอบครัวอย่างเป็นระบบง่ายๆเพียง 5 ขั้นตอนดังนี้
  1. กำหนดเป้าหมายชีวิตร่วมกัน การที่คน 2 คนจะตัดสินใจครองรักใช้ชีวิตร่วมกันก็คงไม่ต่างอะไรกับการลงเรือลำเดียวกันซึ่งจะต้องเดินไปสู่จุดหมายเดียวกัน ถ้าคนหนึ่งต้องการจุดหมายการใช้ชีวิตที่หรูหราสุขสบาย ในขณะที่อีกคนหนึ่งรักการผจญภัยค่ำไหนนอนนั่น การตัดสินใจใช้ชีวิตคู่กันก็อาจต้องวันที่ต่างคนต่างแยกย้ายไปสู่จุดหมายที่ตัวเองต้องการ
  2. รวบรวมข้อมูลรายรับรายจ่าย เพื่อตรวจสอบว่าต่างฝ่ายต่างมีปัญหาทางการเงินอะไรอยู่บ้าง อีกฝ่ายพร้อมที่จะร่วมสุขร่วมทุกข์กับพฤติกรรมการใช้จ่ายปัจจุบันและหนี้สินที่คงค้างมาตั้งแต่อดีตหรือไม่ วันที่เริ่มรักกันใช้เงินคนละกระเป๋า ปัญหาทางการเงินของคนหนึ่งอาจไม่ใช่ปัญหาของอีกคน แต่ถ้าวันหนึ่งคนสองคนตัดสินใจรวมกันเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วล่ะก็ ปัญหาของคนหนึ่งย่อมต้องเป็นปัญหาของอีกคนหนึ่งเสมอ
  3. วิเคราะห์หาแนวทางการบริหารจัดการทางการเงินภายใต้เป้าหมายที่กำหนดขึ้นร่วมกัน โดยอาจต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่าย เพื่อให้ครอบครัวมีรายได้มากกว่ารายจ่าย เพื่อให้มีเงินเพียงพอสำหรับซื้อรถยนต์คันใหม่หรือบ้านหลังใหม่ของครอบครัว เพื่อให้มีเงินทุนเพียงพอสำหรับการศึกษาของบุตร และมีเงินเหลือสำหรับใช้ชีวิตร่วมกันหลังเกษียณ
  4. บริหารจัดการการเงินของแต่ละบุคคลตามแผนที่วางไว้ เริ่มตั้งแต่การจดบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่าย ควบคุมให้รายรับรายจ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่วางแผนไว้ โดยพยายามระลึกถึงเป้าหมายร่วมกันของครอบครัว
  5. ทบทวนแผนทางการเงินเมื่อความต้องการและสถานการณ์เปลี่ยนไป เช่นเมื่อมีเจ้าตัวเล็กเป็นสมาชิกใหม่ในครอบครัวก็อาจต้องมีการกำหนดเป้าหมายและวางแผนกันใหม่
ส่วนคนโสดคนไหนที่ยังหาคู่ไม่ได้ในวันวาเลนไทน์ปีนี้ก็อาจลองวางแผนการเงินของตัวเองเป็นโสดๆก็ได้นะครับ เพราะการวางแผนการเงินมีความสำคัญและจำเป็นสำหรับคนทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนโสดหรือคนที่มีคู่สมรส หรือมีกิ๊กก็ตาม
 
 
 www.thaipfa.co.th
ศูนย์อบรม ThaiPFA
 
 

 ThaiPFA ศูนย์อบรมต้นแบบ สู่เส้นทางคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP มืออาชีพมาตรฐานสากล

 


Thai Professional Finance Academy (ThaiPFA)
ติดต่อ
      086-666-0090 , 082-701-7077 , 087-063-3306 

ขอบคุณทุกความไว้วางใจ ที่มีให้ ThaiPFA


#นักวางแผนการเงินCFPมาตรฐานสากลกับThaiPFA #เส้นทางสู่วิชาชีพนักวางแผนการเงินCFPมาตรฐานสากลโดยThaiPFA #ThaiPFAศูนย์อบรมต้นแบบเพื่อความมั่งคั่งมั่นคงและยั่งยืน
E-mail: thaipfa@gmail.com
Website: www.thaipfa.co.th 
Social network: www.facebook.com/thaipfa
LINE: @thaipfa
Mobile: 086-666-0090 , 087-063-3306 ,082-701-7077

ThaiPFA NEWS

เรื่องราวดีๆ ที่อยากบอกเล่า พร้อมข่าวสารและสาระดีๆ ทางการเงิน

ผลงานที่ผ่านมา
portfolio
  • In-House Training, Public Training และบริษัทอื่นๆ...

ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม

หลากหลายความประทับใจ และ คำแนะนำให้อบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP
และหลักสูตรการเงินอื่นๆ กับ ThaiPFA