สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
ความพร้อม ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะเมื่ออบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP กับ ThaiPFA
 

ThaiPFA...Training Provider ที่ให้คุณมากกว่าแค่การอบรม ด้วย 10 ความพร้อมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะเมื่ออบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP กับ ThaiPFA เท่านั้น

พร้อมด้วย...ประสบการณ์การเป็น Training Provider แห่งแรกที่จัดอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP อย่างต่อเนื่องมาจนปัจจุบันเกือบ 10 ปี

พร้อมด้วย...การออกแบบหลักสูตรการอบรมจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญทางการเงินบุคคลโดยตรงและมีส่วนร่วมในการพัฒนาเนื้อหาหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ตั้งแต่เริ่มต้น

พร้อมด้วย...การบรรยายที่มีการพัฒนาปรับปรุงเนื้อหาการอบรมอย่างต่อเนื่อง

พร้อมด้วย...การบรรยายจากทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่ผ่านประสบการณ์ในการให้คำแนะนำการวางแผนการเงินและผ่านการเป็นผู้บริหารระดับสูงในสถาบันการเงินต่างๆอย่างหลากหลายและเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมการเงิน

พร้อมด้วย...ความเป็นกลางและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนใดๆกับผู้เข้ารับการอบรมและสถาบันการเงินต้นสังกัด

พร้อมด้วย...โปรแกรมวางแผนการเงินให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำไปใช้ในการวางแผนการเงินฟรี

พร้อมด้วย..ความสะดวกในการเดินทางกับสถานที่จัดอบรมโรงแรมใจกลางเมืองและฟรีค่าที่จอดรถ

พร้อมด้วย...การบริการอาหาร Breakfast Lunch อาหารว่างเช้า และอาหารว่างบ่าย แบบ Buffet

พร้อมด้วย...การบริการอย่างใกล้ชิดใส่ใจทุกรายละเอียดจากทีมงานเจ้าหน้าที่มืออาชีพ

พร้อมด้วยสิทธิพิเศษต่างๆ เช่น สิทธิในการดูวีดีโอชดเชยในกรณีที่ขาดการอบรมไม่เกิน 1 วัน และ สิทธิในการเข้าเรียนซ้ำฟรี ในกรณียื่นผลสอบไม่ผ่านย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือนจากวันที่ต้องการอบรมซ้ำและอบรมมานานไม่เกิน 2 ปีจนถึงวันที่ต้องการอบรมซ้ำ

ThaiPFA มุ่งมั่นในการส่งมอบความรู้ที่ถูกต้องทางทฤษฎีและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในทางปฏิบัติให้กับผู้เข้ารับการอบรม เพราะเราเชื่อว่าการบ่มสร้างความสามารถในการวางแผนการเงินอย่างถูกต้องให้เกิดขึ้นจริงกับผู้เข้ารับการอบรมย่อมส่งผลต่อการประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้รับไปสอบผ่านด้วยเช่นกัน

รายละเอียด 
http://thaipfa.co.th/coursecalendar


http://thaipfa.co.th/…/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7…

ความพร้อม ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะเมื่ออบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP Investments Planner (IP) กับ ThaiPFA

https://www.youtube.com/channel/UCinycBU857fULBdBA7L3YNw?sub_confirmation=1

ThaiPFA NEWS

เรื่องราวดีๆ ที่อยากบอกเล่า พร้อมข่าวสารและสาระดีๆ ทางการเงิน

ผลงานที่ผ่านมา
portfolio
  • In-House Training, Public Training และบริษัทอื่นๆ...

ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม

หลากหลายความประทับใจ และ คำแนะนำให้อบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP
และหลักสูตรการเงินอื่นๆ กับ ThaiPFA