สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
การวางแผนประกัน สำคัญอย่างไร ?
 

การวางแผนการประกัน

การวางแผนประกัน สำคัญอย่างไร?

ไม่ต้องไปหาคำตอบที่ไหน ThaiPFA รวมมาให้แล้ว!
สำหรับใครสนใจในการวางแผนประกันแต่ไม่รู้จะเริ่มตรงไหนหรือใครที่ยังไม่ตระหนักถึงความสำคัญของการวางแผนประกันต้องอ่านต่อ!

ความสำคัญของการวางแผนประกัน

1. คุ้มครองความเสี่ยง
2. สร้างความมั่นคงทางการเงิน
3. ประหยัดภาษี
4. วางแผนการเงิน
5. สร้างความอุ่นใจ


การเงิน วางแผนประกัน


1. คุ้มครองความเสี่ยง

ชีวิตเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน เราไม่สามารถคาดเดาอนาคตได้ เหตุการณ์ไม่คาดฝันอาจเกิดขึ้นได้เสมอ การวางแผนประกันช่วยให้เราโอนย้ายความเสี่ยงเหล่านี้ไปยังบริษัทประกัน เปรียบเสมือนการมี "ร่มชูชีพ" ช่วยให้เรารู้สึกอุ่นใจ ไม่ต้องกังวลกับภาระค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ตัวอย่างความเสี่ยงที่พบได้ทั่วไป เช่น

การเสียชีวิต: กรณีเสียชีวิตก่อนวัยอันควร ประกันชีวิตจะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัว ค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพ หนี้สินที่ค้างอยู่ ค่าเลี้ยงดูบุตร เงินทุนการศึกษา ฯลฯ ช่วยให้ครอบครัวสามารถดำรงชีวิตต่อไปได้โดยไม่ต้องกังวล

การเจ็บป่วย: ค่ารักษาพยาบาลในปัจจุบันมีราคาแพงมาก การมีประกันสุขภาพช่วยให้เรามีเงินเพียงพอต่อค่ารักษาพยาบาล กรณีเจ็บป่วย ไม่ต้องกังวลว่าจะไม่มีเงินรักษา หรือต้องนำเงินเก็บมาใช้จนหมด

การประสบอุบัติเหตุ: อุบัติเหตุอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อทุกที่ การมีประกันอุบัติเหตุช่วยให้เรามีเงินเพียงพอต่อค่ารักษาพยาบาล ชดเชยรายได้ที่สูญเสีย กรณีทุพพลภาพ หรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

ภัยพิบัติ: ภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม พายุ แผ่นดินไหว ฯลฯ อาจสร้างความเสียหายต่อบ้าน รถยนต์ หรือทรัพย์สินอื่นๆ การมีประกันภัยบ้าน ประกันรถยนต์ ช่วยให้เรามีเงินเพียงพอต่อการซ่อมแซมหรือกู้ซื้อทรัพย์สินใหม่ 


วางแผนประกันชีวิต ทำอย่างไร CFP ThaiPFA


2. สร้างความมั่นคงทางการเงิน

การวางแผนประกันช่วยให้เรามีความมั่นคงทางการเงิน วางแผนอนาคตได้อย่างมั่นใจ ดังนี้

ประกันชีวิต

เงินออมยามเกษียณอายุ: ประกันชีวิตบางประเภท สะสมเงินไว้ให้เราสามารถเบิกถอนได้เมื่อครบกำหนดอายุ เปรียบเสมือนบำนาญส่วนตัว ช่วยให้เรามีรายได้เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในวัยเกษียณ โดยไม่ต้องกังวลว่าจะไม่มีเงินเพียงพอ

ทุนการศึกษาบุตร: ประกันชีวิตบางประเภท จ่ายเงินทุนการศึกษาให้กับบุตรของเรา กรณีเสียชีวิตก่อนวัยอันควร ช่วยให้บุตรของเราสามารถเรียนต่อได้จนจบการศึกษา โดยไม่ต้องกังวลว่าจะไม่มีเงินเรียน

มรดก: ประกันชีวิตบางประเภท สามารถระบุผู้รับผลประโยชน์ไว้ได้ เปรียบเสมือนการมอบมรดกให้กับคนที่เรารัก ช่วยให้คนที่เรารักมีเงินเพียงพอต่อค่าใช้จ่าย โดยไม่ต้องกังวลว่าจะลำบาก

ประกันควบการลงทุน

สร้างผลตอบแทนระยะยาว: ประกันควบการลงทุน เป็นการผสมผสานระหว่างประกันชีวิตและกองทุนรวม ช่วยให้เราสามารถสร้างผลตอบแทนระยะยาว เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเก็บเงินระยะยาว เช่น เก็บเงินไว้ใช้ยามเกษียณอายุ หรือเก็บเงินไว้ให้ลูก


ประกันชีวิต วางแผนการเงิน วางแผนประกันชีวิต


3. ประหยัดภาษี

เบี้ยประกันบางประเภทสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ตามกฎหมาย โดยเงื่อนไขต้องเป็นไปตามสรรพากรกำหนด ซึ่งประกันก็มีให้เลือกหลายรูปแบบ แต่ละรูปแบบก็มีเงื่อนไขในการลดหย่อนภาษีที่ต่างกัน


การเงิน วางแผนการเงิน วางแผนประกัน


4. วางแผนการเงิน

การวางแผนประกันช่วยให้เรากำหนดเป้าหมายทางการเงินและวางแผนการออมเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินได้เร็วขึ้น ดังนี้

กำหนดเป้าหมายทางการเงิน:

ก่อนอื่นเราต้องกำหนดเป้าหมายทางการเงินของเราเสียก่อน เช่น

- ต้องการเก็บเงินไว้ใช้ยามเกษียณอายุ จำนวนเงินเท่าไหร่
- ต้องการเก็บเงินไว้ให้ลูกเรียนต่อ จำนวนเงินเท่าไหร่
- ต้องการซื้อบ้าน ราคาเท่าไหร่
- ต้องการไปเที่ยวรอบโลก และอื่นๆ

 

วางแผนการออมเงิน:

เมื่อเรารู้เป้าหมายทางการเงินแล้ว เราต้องวางแผนการออมเงิน คำนวณจำนวนเงินที่ต้องออม ระยะเวลาที่ต้องออม และวิธีการออมเงิน
 

คำนวณจำนวนเงินที่ต้องออม:

- เป้าหมายทางการเงิน
- ระยะเวลาที่ต้องออม
- อัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง

ระยะเวลาที่ต้องออม:

- ขึ้นอยู่กับเป้าหมายทางการเงิน
- จำนวนเงินที่ต้องออม
- อัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง

วิธีการออมเงิน:

- ฝากเงินในธนาคาร
- ซื้อกองทุนรวม
- ซื้อประกันชีวิตแบบสะสมทุน

ติดตามผลและปรับแผน:

เราต้องติดตามผลการออมเงินของเราเป็นประจำ และปรับแผนตามความเหมาะสม


ประกันชีวิตควรวางแผนอย่างไร การเงิน


5. สร้างความอุ่นใจ

การรู้ว่าเรามีประกันคุ้มครองช่วยให้เรารู้สึกอุ่นใจ ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข โดยไม่ต้องกังวลกับภาระค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ช่วยให้เรามีสมาธิกับการทำงาน ใช้เวลากับครอบครัว และทำสิ่งที่เรารัก


หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 3 การวางแผนการประกันภัย ( Insurance Planning )

สำหรับผู้ที่ต้องการหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อใช้ในการวางแผนประกันประกอบกับการวางแผนการเงินเพื่อตนเอง หรือลูกค้าผู้รับคำปรึกษา
Thai Professional Finance Academy ขอแนะนำ

หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 3 การวางแผนการประกันภัย (Insurance Planning)

ซึ่งจะอธิบายวิธีจัดการความเสี่ยง วิเคราะห์กรมธรรม์ คำนวณเบี้ยและวางแผนประกันภัยส่วนบุคคล เสริมสร้างทักษะการวางแผนประกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อบรรลุเป้าหมายทางการเงินอย่างมั่นคง

เหมาะสำหรับ

ผู้หาความรู้เพิ่มเติมด้านการวางแผนประกันภัย,นักวางแผนการเงิน
และผู้พัฒนาทักษะด้านประกันภัย


วางแผนประกันชีวิตเหมาะกับใคร

บรรยายโดยวิทยากรต้นแบบในอุตสาหกรรมการเงิน

ที่มีประสบการณ์จริงจากในสายงาน ในแต่ล่ะหัวข้อที่สอน
- คุณกัลยา จุกหอม : ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันวินาศภัยไทย
- คุณนโรโดม วาณิชฤดี CFP : นักวางแผนการเงินอิสระ
- คุณนฤมล บุญสนอง CFP : รองกรรมการผู้จัดการบล. ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)กรรมการสมาคมนักวางแผนการเงินไทย
- คุณอลงกรณ์ สวัสดิภาพ : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน )
- คุณณรงค์ศักดิ์ พิริยะพงษ์ CFP : ผู้อำนวยการ ฝ่ายสนับสนุนงานบริการลูกค้าบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- คุณอุมาพันธุ์ เจริญยิ่ง CFP : รองกรรมการผู้จัดการบมจ. เมืองไทยประกันชีวิตอุปนายกสมาคมนักวางแผนการเงินไทย

วิทยากรกรวางแผนประกันชีวิต CFP วางแผนการเงิน ThaiPFAเรียนอบรม CFP กับ ThaiPFA ได้อะไรบ้าง
 

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

https://thaipfa.co.th/course/view/3


Thai Professional Finance Academy ศูนย์อบรมต้นแบบและพัฒนาหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP แห่งแรกในประเทศไทย มุ่งมั่นที่จะพัฒนาบุคคลากรคนไทยเพื่อให้คนไทยมีความ มั่งคั่ง มั่นคงและยั่งยืน ทางเงิน แล้วมาเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สังคมไทยดีขึ้นกับ ThaiPFA นะครับ

#ThaiPFA #การเงิน #นักวางแผนการเงิน #CFP #นักวางแผนการเงินCFP #วางแผนการเงิน #ที่ปรึกษาการเงิน #Sharing #ThaiPFAsharing #วางแผนประกัน #นักวางแผนการเงิน #นักวางแผนการเงินCFP #สุขภาพเงิน #CFP #AFPT #ศูนย์อบรมต้นแบบแห่งแรกของประเทศไทยที่จัดอบรมและพัฒนาหลักสูตรนักวางแผนการเงินCFP

www.thaipfa.co.th

ThaiPFA NEWS

เรื่องราวดีๆ ที่อยากบอกเล่า พร้อมข่าวสารและสาระดีๆ ทางการเงิน

ผลงานที่ผ่านมา
portfolio
  • In-House Training, Public Training และบริษัทอื่นๆ...

ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม

หลากหลายความประทับใจ และ คำแนะนำให้อบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP
และหลักสูตรการเงินอื่นๆ กับ ThaiPFA