สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
วางแผนการเงินและปฎิบัติธรรมพร้อมๆกัน? รวยและสุข | ESG เทรนด์ใหม่การลงทุนอย่างยั่งยืนที่สอดคล้องธรรมะ
 

เป็นคำถามที่อาจเกิดขึ้นในใจหลายๆคนว่า การเงินกับพุทธศาสนาจะไปด้วยกันได้หรือ
คุณก็เป็นอีกคนหนึ่งใช่มั้ยครับที่รู้สึกว่าการเงินเป็นเรื่องทางโลก ไม่น่าจะเป็นเรื่องเดียวกับธรรมะไปได้
แต่สำหรับผม ผมคิดว่าทุกๆเรื่องก็ล้วนแต่เกี่ยวข้องกับธรรมะทั้งนั้น ผมเองเคยได้ฟังเทศน์มาว่า ธรรมะไม่ใช่เรื่องของคนที่ละทางโลกเท่านั้น หากแต่ธรรมะเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตให้เป็นปกติธรรมชาติ ขึ้นอยู่กับว่าเป็นธรรมชาติของผู้ครองเรือนหรือธรรมชาติของผู้ออกบวช
ธรรมะจึงเป็นเรื่องของชีวิตประจำวันของทุกผู้คน การดำเนินชีวิตไปในแนวทางที่ไม่ขัดแย้งกับส่วนรวม ปฏิบัติตนราวกับว่าเป็นฟันเฟืองตัวเล็กๆของสังคมที่หมุนไปพร้อมๆกับฟันเฟืองอื่นๆของสังคมอย่างสมดุล ทำให้สังคมนี้ดำเนินไปได้อย่างปกติสุข นั่นก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมแล้ว
คำสอนนี้เองที่ทำให้ผมรู้สึกว่า การเงินที่หลายๆคนมักคิดว่าขัดแย้งกับธรรมะ จริงๆแล้วก็เป็นเรื่องเดียวกันที่ไม่สามารถแบ่งแยกออกจากกันได้
ดังนั้นการบริหารทางการเงินในมุมมองของผม ไม่ว่าจะเป็นการบริหารการเงินสำหรับธุรกิจ หรือว่าการบริหารการเงินส่วนบุคคล ก็ถือเป็นการปฏิบัติธรรมทั้งสิ้น ในทางการเงิน ผู้เรียนมักถูกสอนว่า เป้าหมายของผู้บริหารทางการเงินต้องแสวงหาความมั่งคั่งสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้นหรือเจ้าของ ผมอยากบอกว่าการแสวงหาความมั่งคั่งสูงสุดก็ไม่ขัดกับธรรมะแต่อย่างใด
ลองคิดดูสิครับว่าถ้าหากคุณบริหารธุรกิจโดยเอาเปรียบลูกจ้างพนักงาน จะมีคนดีๆที่ไหนทำงานให้คุณ บริษัทของคุณก็จะมีแต่คนทำงานที่ขาดประสิทธิภาพและส่งผลต่อต้นทุนที่สูงขึ้น ส่งผลทำให้ความมั่งคั่งต้องลดลงในอนาคต
ถ้าหากคุณบริหารธุรกิจโดยไม่ซื่อสัตย์ต่อลูกค้า ขายสินค้าหรือบริการที่ไม่มีคุณภาพ คุณก็อาจจะได้กำไรแค่ในช่วงแรก แต่ต่อไปก็คงไม่มีคนมาซื้อและต้องขาดทุนอย่างแน่นอน
นอกจากนั้นในปัจจุบันเรายังเห็นได้ทั่วไปว่าธุรกิจต่างๆล้วนแล้วแต่อาศัยสื่อโฆษณาเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กร นั่นก็หมายความว่าเป็นที่ยอมรับกันแล้วว่าธุรกิจก็ต้องรับผิดชอบต่อสังคม และนั่นก็ทำให้ธุรกิจในยุคปัจจุบันยอมรับแนวทางใหม่ว่าจะต้องยึดหลัก ESG ซึ่งเป็นเทรนด์ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจและพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน โดยต้องคำนึงถึง สิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และ ธรรมาภิบาล (Governance)
การวางแผนทางการเงินสำหรับบุคคล ก็ถือเป็นการปฏิบัติธรรมด้วยการเดินทางสายกลางอย่างที่พระพุทธเจ้าได้สอนไว้มาตั้งแต่เมื่อ 2,500 กว่าปีที่ผ่านมาแล้วเช่นกัน เพราะการวางแผนทางการเงินสำหรับคนทั่วไป เป็นเพียงการกำหนดการใช้จ่ายให้พอดีในปัจจุบันและอนาคต ไม่ใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยจนส่งผลทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้อย่างเป็นปกติสุขในอนาคต แต่ก็ไม่ใช่การตระหนี่ถี่เหนียวเพื่อวันข้างหน้าจนส่งผลทำให้ต้องเบียดเบียนการใช้ชีวิตในปัจจุบันจนผิดธรรมชาติ
การวางแผนทางการเงินอย่างสอดคล้องกับธรรมะ จึงช่วยทำให้กราฟชีวิตไม่ผันผวนโลดโผนสุขมากไปและทุกข์มากไป หากแต่จะส่งให้บุคคลและองค์กรมีความสุขสงบทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

วางแผนการเงินและปฎิบัติธรรมพร้อมๆกัน? รวยและสุข
 

ThaiPFA ศูนย์อบรมต้นแบบ สู่เส้นทางคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP มืออาชีพมาตรฐานสากล

 


Thai Professional Finance Academy (ThaiPFA)

ติดต่อ


      086-666-0090 , 082-701-7077 , 087-063-3306 
 

ขอบคุณทุกความไว้วางใจ ที่มีให้ ThaiPFA


#นักวางแผนการเงินCFP มาตรฐานสากลกับThaiPFA  #เส้นทางสู่วิชาชีพนักวางแผนการเงินCFP มาตรฐานสากลโดยThaiPFA #ThaiPFA ศูนย์อบรมต้นแบบเพื่อความมั่งคั่งมั่นคงและยั่งยืน 
E-mail: thaipfa@gmail.com
Website: www.thaipfa.co.th  , www.thaipfaonline.com , www.allaboutfin.com
Social network: www.facebook.com/thaipfa
LINE: @thaipfa
Mobile: 086-666-0090 , 087-063-3306 ,082-701-7077

ThaiPFA NEWS

เรื่องราวดีๆ ที่อยากบอกเล่า พร้อมข่าวสารและสาระดีๆ ทางการเงิน

ผลงานที่ผ่านมา
portfolio
  • In-House Training, Public Training และบริษัทอื่นๆ...

ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม

หลากหลายความประทับใจ และ คำแนะนำให้อบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP
และหลักสูตรการเงินอื่นๆ กับ ThaiPFA