สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
10 เหตุผลดีๆ ที่เราควรวางแผนการออมผ่านการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ
 
 
อบรมCFP


หลายคนเคยได้ยินแนวคิด DCA หรือ Dollar Cost Average หลายคนเคยรับรู้แล้วว่าแผนการออมผ่านการลงทุนอย่างสม่ำเสมอเป็นแนวทางการออมด้วยการกันเงินจากรายได้ก่อนนำไปใช้จ่าย เป็นจำนวนเงินเท่าๆ กันอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอทุกๆ เดือน แล้วนำเงินไปทำงานยอดความมั่งคั่งผ่านทางเลือกการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ
แต่หลายๆคนก็ยังไม่เคยทำการออมผ่านการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ หลายคนอาจยังสงสัยว่าทำไมเราต้องวางแผนการออมผ่านการลงทุนอย่างสม่ำเสมอล่ะ??
10 เหตุผลดีๆ ต่อไปนี้อาจทำให้คุณเริ่มต้นวางแผนการออมผ่านการลงทุนอย่างสม่ำเสมอทันทีหลังจากดูโพสต์นี้จบ


1.  สร้างวินัยในการออม
ถ้าเรายังคงให้คำนิยามของเงินออมว่าเป็นเงินที่เหลือจากการใช้จ่ายจะพบว่าบ่อยครั้งที่เรานำเงินที่หามาอย่างยากลำบากไปใช้จ่ายเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะหน้าในวันนี้ ก่อนจะนำมาเก็บออมแต่การพลิกคำนิยามเงินออมให้เป็น “เงินที่กันไว้ก่อนการใช้จ่าย” หรือ ”Pay Yourself First” จะช่วยทำให้เรานำเงินจำนวนหนึ่งจากรายได้มาออมและลงทุนอย่างแน่นอน
 
ข้อสอบCFP
 
2.  กระจายความเสี่ยง
เปิดโลกทางการเงินให้กับตัวเอง ให้รู้ว่าการเดินทางแบบนักการเงิน เพื่อไปยังเป้าหมายต่างๆ ของชีวิต ไม่จำเป็นต้องผ่านเงินฝากเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีหนทางอื่นที่สามารถเป็นบันไดเลื่อนให้เราสามารถบรรลุเป้าหมายได้อัตโนมัติและรวดเร็วขึ้น
 
อย่าลืมว่าในปัจจุบัน การฝากเงินกับธนาคารไทยพาณิชย์ไม่ได้รับการค้ำประกันเต็มจำนวนจากรัฐบาลอีกต่อไป
ตั้งแต่ 11 สิงหาคม 2559 - 10 สิงหาคม 2561 เงินฝากจะได้รับความคุ้มครองต่อ 1 สถาบันการเงินจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากเป็นจำนวนไม่เกิน 15 ล้านบาท ทั้งนี้ความคุ้มครองดังกล่าวจะค่อยๆ ลดลงจนเหลือจำนวนไม่เกิน 1 ล้านบาท ตั้งแต่ 11 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

การกระจายความเสี่ยง
 
 
3.  มีความหลากหลายของหลักทรัพย์ลงทุน
คือมีทางเลือกในการต่อยอดความมั่งคั่งได้อย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นพันธบัตรรัฐบาลที่จ่ายดอกเบี้ยสม่ำเสมอ หุ้นกู้ภาคเอกชนที่จ่ายดอกเบี้ยมากขั้น หุ้นสามัญของบริษัทขนาดใหญ่พื้นฐานที่ดีที่เราคาดว่าโอกาสเจ๊งแทบไม่มีและยังจ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอหรือ หุ้นสามัญของบริษัทที่กำลังอินเทรนด์และดูน่าเชื่อถือมีอัตราการเจริญเติบโตสูง
 
มีความหลากหลายของหลักทรัพย์ลงทุน
 
 
4.  เพิ่มผลตอบแทน
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือนสำหรับบุคคลธรรมดาของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ที่สุด 5 แห่งในปี 2559 เท่ากับ 1.37% ต่อปี ในขณะที่ในปีเดียวกันอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เท่ากับ 26.26% ต่อปี ดังนั้น การออมเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์แม้จะมีความเสี่ยงต่ำ แต่ก็ได้รับอัตราผลตอบแทนน้อย แต่การออมเงินผ่านการลงทุนอย่างสม่ำเสมอจะส่งผลให้ได้รับผลตอบแทนเพิ่มสูงมากขึ้น
 
 เพิ่มผลตอบแทน
 
5.  ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี
ดอกเบี้ยที่ได้รับจากบัญชีเงินฝากประจำของธนาคารพาณิชย์ ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 15% ในขณะที่ดอกเบี้ยที่ได้รับจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เป็นจำนวนเงินเกินกว่า 20,000 บาท ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 15% ตั้งแต่บาทแรก แต่ถ้าเรานำเงินออมไปลงทุนในหุ้นสามัญแล้วได้รับผลตอบแทนจากเงินปันผล จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% ส่วนผลตอบแทนในรูปของกำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์นั้นไม่ต้องเสียภาษี
 
ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี
 
6.  ตื่นรู้ทางการเงินและการลงทุน
การออมผ่านการลงทุนอย่างสม่ำเสมอจะทำให้เราต้องติดตามสถานการณ์ การลงทุนในตลาดการเงินตลอดเวลา ทำให้มีความตื่นตัวในข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพราะการบริหารความเสี่ยงทางการเงินที่ดีที่สุดมักเกิดจากการมีความรู้ทางการเงินเป็นลำดับแรก
 
ตื่นรู้ทางการเงินและการลงทุน
 
7.   ลงทุนก่อน ต่อยอดความมั่งคั่งได้มากกว่า
ไม่ต้องรอให้เก็บเงินได้จำนวนมากก่อนแล้วค่อยนำไปลงทุน ซึ่งนอกจากจะเป็นการรับประกันว่าเราจะมีเงินมาลงทุนอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอทุกๆ เดือนอย่างแน่นอนแล้ว ยังทำให้เงินออมที่นำมาลงทุนก่อนสามารถต่อยอดความมั่งคั่งได้มากขึ้นอีกด้วยเพราะยิ่งเริ่มต้นลงทุนเร็วเท่าไร ก็ยิ่งได้รับผลตอบแทนทบต้นมากขึ้นเท่านั้น
 
ลงทุนก่อน ต่อยอดความมั่งคั่งได้มากกว่า
 
 
8.   ต่อยอดความมั่งคั่งโดยไม่ต้องใช้เงินมาก
อำนาจการทบต้นของเงินผ่านการทำงานของผลตอบแทนหรือดอกเบี้ย อาจทำให้เงินออมที่มีจำนวนเล็กน้อยกลายเป็นเงินจำนวนมากได้ การออมผ่านการลงทุนอย่างสม่ำเสมอในหุ้นสามัญที่คาดหวังอัตราผลตอบแทน
ปีละ 10% ทุกๆ ปี ปีละ 36,900 บาท หรือเพียงวันละประมาณ 100 บาทเท่านั้น ก็สามารถทำให้เรามีเงิน 10,000,000 บาท

ต่อยอดความมั่งคั่งโดยไม่ต้องใช้เงินมาก
 
 
9.   ต่อยอดความมั่งคั่งได้ทุกจังหวะ
การออมผ่านการลงทุนอย่างสม่ำเสมอทำให้เราสามารถลงทุนในหุ้นได้ ในจำนวนที่มากขึ้นในภาวะตลาดที่ราคาของหลักทรัพย์ลดต่ำลง ในทางตรงข้าม ในภาวะที่ราคาของหลักทรัพย์ปรับตัวเพิ่มขึ้น ก็จะทำให้หลักทรัพย์ที่ได้ลงทุนมาอย่างสม่ำเสมอมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเช่นกัน เราจึงไม่ต้องกังวลกับการรอคอยเพื่อกำหนดจังหวะการลงทุน

ต่อยอดความมั่งคั่งได้ทุกจังหวะ
 
 
10.   บรรลุเป้าหมายชีวิตอย่างอัตโนมัติ
เหตุผลที่สำคัญที่สุดว่าทำไมเราจึงควรวางแผนการออมผ่านการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ คือ เราทุกคนล้วนแล้วแต่มีเป้าหมายในชีวิตที่จำเป็นต้องใช้เงิน ซึ่งมักเป็นจำนวนที่มากเกินกว่าคนทั่วไปจะสามารถหามาได้ในทันที แผนการออมผ่านการลงทุนอย่างสม่ำเสมอจึงเป็นกระบวนการที่จะช่วยให้เราสามารถบรรลุเป้าหมายในชีวิตได้อย่างอัตโนมัติ

บรรลุเป้าหมายชีวิตอย่างอัตโนมัติ

ขอบคุณข้อมูลจาก www.thaipfa.co.th
 

ThaiPFA ศูนย์อบรมต้นแบบ สู่เส้นทางคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP มืออาชีพมาตรฐานสากล

 


Thai Professional Finance Academy (ThaiPFA)
ติดต่อ
      086-666-0090 , 082-701-7077 , 087-063-3306 

ขอบคุณทุกความไว้วางใจ ที่มีให้ ThaiPFA


#ThaiPFAศูนย์อบรมต้นแบบเพื่อความมั่งคั่งมั่นคงและยั่งยืน  #ThaiPFAศูนย์อบรมต้นแบบสู่เส้นทางคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP มืออาชีพมาตรฐานสากล
#นักวางแผนการเงินCFPมาตรฐานสากลกับThaiPFA  #เส้นทางสู้วิชาชีพนักวางแผนการเงินCFPมาตรฐานสากลโดยThaiPFA  #CFP #นักวางแผนการเงิน #วางแผนการเงิน

E-mail: thaipfa@gmail.com
Website: www.thaipfa.co.th 
Social network: www.facebook.com/thaipfa
LINE: @thaipfa
Mobile: 086-666-0090 , 087-063-3306 ,082-701-7077


 

ThaiPFA NEWS

เรื่องราวดีๆ ที่อยากบอกเล่า พร้อมข่าวสารและสาระดีๆ ทางการเงิน

ผลงานที่ผ่านมา
portfolio
  • In-House Training, Public Training และบริษัทอื่นๆ...

ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม

หลากหลายความประทับใจ และ คำแนะนำให้อบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP
และหลักสูตรการเงินอื่นๆ กับ ThaiPFA