สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
คุณคิดว่าคุณวุฒิวิชาชีพที่ปรึกษาการเงิน AFPT™ มีความสำคัญหรือจำเป็นต่อการให้บริการของตัวแทนประกันชีวิตอย่างไร ? 
 


คุณคิดว่าคุณวุฒิวิชาชีพที่ปรึกษาการเงิน AFPT™ มีความสำคัญหรือจำเป็นต่อการให้บริการของตัวแทนประกันชีวิตอย่างไร ? 


ในยุคที่ผู้บริโภคมีความต้องการและมีความคาดหวังสูงขึ้น ตัวแทนประกันชีวิตก็เป็นอีกวิชาชีพที่ต้องพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งมอบคุณค่าและบริการที่เหมาะสมที่สุดให้กับลูกค้า การมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการวางแผนการเงินเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่จะช่วยต่อยอดความสำเร็จในการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ครอบคลุมและตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น

การได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพที่ปรึกษาการเงิน AFPT™ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะช่วยต่อยอดความสำเร็จของตัวแทนประกันชีวิต
ด้วยการเข้ารับการอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP
-  ชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ
-  ชุดวิชาที่ 3 การวางแผนการประกันภัย และ
-  ชุดวิชาที่ 4 การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ ที่ ThaiPFA


เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ในการวางแผนการเงินแบบมืออาชีพตามมาตรฐานสากล และเข้ารับการทดสอบข้อสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP
-  ในข้อสอบฉบับที่ 1 ( ซึ่งจะเป็นการทดสอบองค์ความรู้ของชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ) และ
ในข้อสอบฉบับที่ 3 ( ซึ่งจะเป็นการทดสอบองค์ความรู้ของชุดวิชาที่ 3 การวางแผนการประกันภัย และ ชุดวิชาที่ 4 การวางแผนเพื่อวัยเกษียณร่วมกัน)


ตัวแทนประกันชีวิตที่ต้องการต่อยอดความสำเร็จในเส้นทางวิชาชีพด้วยการได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพที่ปรึกษาการเงิน AFPT™ ด้านการวางแผนประกัน สามารถเข้ารับการอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP กับ ThaiPFA ซึ่งเป็นสถาบันอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP แห่งแรกในประเทศไทยที่จัดอบรมมาอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่าทศวรรษ ซึ่งบรรยายโดยทีมวิทยากรที่เป็นผู้บริหารระดับสูงของสถาบันการเงินชั้นนำในประเทศไทยที่ล้วนแล้วแต่มีประสบการณ์ตรง และสร้างหลักสูตรการอบรมที่ได้รับมาตรฐานสากลครอบคลุมเนื้อหาสำคัญครบถ้วน โดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำไปใช้ในการวางแผนการเงินได้จริงซึ่งส่งผลต่อการสอบผ่านในที่สุด และมีทีมงานที่พร้อมคอยให้คำปรึกษา แนะนำ และดูแลผู้เข้ารับการอบรมอย่างใกล้ชิด

คุณวุฒิวิชาชีพที่ปรึกษาการเงิน AFPT ด้านการวางแผนประกัน จึงเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่จะช่วยสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของตัวแทนประกันชีวิตในการพัฒนาความรู้และทักษะการวางแผนประกันภัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถให้คำแนะนำและบริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล การได้รับคุณวุฒิวิชาชีพที่ปรึกษาการเงิน AFPT ด้านการวางแผนประกันที่ต้องทุ่มเททั้งเวลา แรงกาย และแรงใจอย่างมุ่งมั่นจึงเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงคำสัญญาหรือความจริงจังในการประกอบวิชาชีพตัวแทนประกันชีวิตอย่างต่อเนื่องในระยะยาว รวมทั้งความตั้งใจและจริงใจที่จะเคียงข้างดูแลลูกค้าไปอย่างยั่งยืน 

อย่างไรก็ตามนอกเหนือไปจากการต่อยอดความสำเร็จของเส้นทางวิชาชีพตัวแทนประกันชีวิตด้วยคุณวุฒิวิชาชีพที่ปรึกษาการเงิน AFPT ด้านการวางแผนประกัน สิ่งสำคัญที่สุดคือการทำหน้าที่ของตนอย่างเต็มความสามารถ ด้วยใจรักและทุ่มเทในการดูแลลูกค้าเป็นหลัก เพราะปัจจัยสำคัญที่สุดในการตัวกำหนดคุณภาพการให้บริการหรือระดับความสำเร็จย่อมขึ้นอยู่กับทัศนคติ ความขยัน และจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อผู้เอาประกัน

ThaiPFA จึงขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจและพร้อมให้การสนับสนุนคุณ ไม่ว่าคุณจะตัดสินใจเข้ารับการอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP เพื่อสอบขึ้นทะเบียนคุณวุฒิวิชาชีพที่ปรึกษาการเงิน AFPT™หรือเลือกที่จะพัฒนาตัวเองในรูปแบบใด เพราะ ThaiPFA เชื่อว่าทุกความตั้งใจและความพยายามล้วนมีคุณค่า เพื่อร่วมกันส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าและยกระดับมาตรฐานวิชาชีพตัวแทนประกันชีวิตให้เติบโตก้าวหน้า และพร้อมช่วยให้คนไทยมีชีวิตที่ดีขึ้น มีความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืนได้อย่างแท้จริงครับ

หากคุณมีคำถามใดๆเพิ่มเติม หรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP เพื่อสอบขึ้นทะเบียนคุณวุฒิวิชาชีพที่ปรึกษาการเงิน AFPT™
สามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่ www.thaipfa.co.th หรือ inbox สอบถามได้เพิ่มเติม หรือ เพิ่มเพื่อนใน line ด้วยการค้นหา id  @thaipfa 

มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้คนไทยมีชีวิตที่ดีขึ้น มีความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน กันนะครับ


#ThaiPFAsharing #ThaiPFA #Sharing #การเงิน #นักวางแผนการเงิน #CFP #นักวางแผนการเงินCFP #วางแผนการเงิน #ที่ปรึกษาการเงิน #ศูนย์อบรมแห่งแรกของประเทศไทยในการจัดอบรมหลักสูตรนักวางแผนการเงินCFP

www.thaipfa.co.th

การเงิน วางแผนการเงิน CFP นักวางแผนการเงิน

ThaiPFA NEWS

เรื่องราวดีๆ ที่อยากบอกเล่า พร้อมข่าวสารและสาระดีๆ ทางการเงิน

ผลงานที่ผ่านมา
portfolio
  • In-House Training, Public Training และบริษัทอื่นๆ...

ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม

หลากหลายความประทับใจ และ คำแนะนำให้อบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP
และหลักสูตรการเงินอื่นๆ กับ ThaiPFA