สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
ส่วนลดสมาชิกสมาคมนักวางแผนการเงินไทย และส่วนลดนักศึกษา
 
ทางศูนย์อบรม ThaiPFA ได้มีการให้สิทธิส่วนลด หลักสูตรการวางแผนเงินการเงิน CFP ให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี และทุกปริญญา ไม่ว่าจะเป็น ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก และทุกมหาวิทยาลัย ทั่วประเทศ 

ส่วนบริษัทที่เป็นสมาชิกสมาคมนักวางแผนการเงินไทยที่ได้รับส่วนลด การอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP มีดังนี้ครับ
 
สมาชิกนิติบุคลประเภทสถาบัน สมาชิกนิติบุคลประเภทเครือสถาบัน
 1. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 2. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน)
 3. ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
 4. ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย
 5. ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
 6. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 7. บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด
 8. บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 9. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 10. บริษัท เอไอเอ จำกัด
 11. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
 12. บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
 13. บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) (มหาชน)
 14. บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
 15. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
 16. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด
 17. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
 18. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
 1. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 2. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
 3. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด
 4. บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด
 5. ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
 6. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด
 7. บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
 8. บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 9. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 10.  บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด
 11.  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 12.  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 13.  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
 14.  บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 15.  บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
 16.  บริษัท แฟคเตอรี แอนด์ อีควิปเมนท์ กสิกรไทย จำกัด
 17.  บริษัท ลีสซิ่ง กสิกรไทย จำกัด
 18.  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 19.  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 20.  บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
 21.  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 62

เพื่อความแน่ชัดกรุณาเช็คในข้อมูลเว็บสมาคมอีกครั้ง เพื่อมีการเปลียนแปลงรายชื่อสมาชิก ตรวจสอบได้ที่ http://www.tfpa.or.th/privilege.php?id=7&sub=8
สำหรับผู้ที่ขึ้นทะเบียน หรือถือบัตร AFPT ถือว่าได้รับค่าอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP มูลค่า 300 บาท เหมือนกับบริษัทสมาชิกสมาคมได้เช่นกัน แค่แนบบัตรพนักงานหรือบัตร AFPT ในระบบตอนสมัครครับ

รายละเอียดราคา 

ThaiPFA NEWS

เรื่องราวดีๆ ที่อยากบอกเล่า พร้อมข่าวสารและสาระดีๆ ทางการเงิน

ผลงานที่ผ่านมา
portfolio
 • In-House Training, Public Training และบริษัทอื่นๆ...

ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม

หลากหลายความประทับใจ และ คำแนะนำให้อบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP
และหลักสูตรการเงินอื่นๆ กับ ThaiPFA