สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
4 เหตุผลดีๆที่ควรลงทุนอสังหาริมทรัพย์
 

4 เหตุผลดีๆที่ควรลงทุนอสังหาริมทรัพย์

 
          ผ่านเข้าสู่เดือนกุมภาพันธ์ของปี พ.ศ. 2561 หลายคนอาจกำลังดีใจกับอัตราการขึ้นเงินเดือนและโบนัสที่มาเนื่องจากประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีขึ้นของปีที่แล้ว แต่หลายคนอาจกำลังผิดหวังกับอัตราการขึ้นเงินเดือนและโบนัสที่ไม่เป็นไปตามต้องการ ลองหาเวลาทบทวนดูนะครับว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนและโบนัสเหมาะสมกับประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีขึ้นหรือไม่
          อย่างไรก็ตามคนที่ไม่รู้ว่าจะเอาโบนัสที่จ่ายต้นปีไปเพิ่มมูลค่าที่ไหนและคนที่ไม่รู้ว่าจะหาทางเลือกการลงทุนจากที่ไหนมาต่อยอดความมั่งคั่งเพื่อชดเชยเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นและโบนัสที่ไม่เป็นไปดังตั้งใจ ลองพิจารณาทางเลือกในการลงทุนที่ทุกคนคุ้นเคยมากที่สุดจนเป็นส่วนหนึ่งของปัจจัย 4 แห่งชีวิต แต่กลับเป็นทางเลือกการลงทุนที่หลายคนไม่เคยนำมาใช้ในการต่อยอดความมั่งคั่ง ทางเลือกการลงทุนที่ผมกำลังจะพูดถึงนี้ก็คือ อสังหาริมทรัพย์ (Property) นั่นเอง
หนังสือหลักสูตรวางแผนการเงิน ชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน โดยศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน สถาบันกองทุนเพื่อพัฒนาตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวถึง อสังหาริมทรัพย์ว่าเป็นสินทรัพย์ที่มีลักษณะก้ำกึ่งระหว่างสินทรัพย์แท้จริงและสินทรัพย์ทางการเงิน เพราะมีลักษณะทางภายภาพที่สามารถแตะต้องสัมผัสหรือใช้ประโยชน์ได้ ขณะเดียวกันก็มีโฉนดที่ถือเป็นสินทรัพย์ทางการเงินเป็นเครื่องยืนยันสิทธิในการถือครอง
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์มีข้อดีหรือข้อได้เปรียบทางเลือกการลงทุนอื่นๆ 5 ข้อดังต่อไปนี้
          1. ผลตอบแทนสองทาง นักลงทุนอาจได้รับผลตอบแทนจากการเพิ่มมูลค่าเงินลงทุนจากราคาที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น และ/หรือ ผลตอบแทนสม่ำเสมอจากค่าเช่า ทั้งนี้อสังหาริมทรัพย์เกี่ยวข้องโดยตรงกับการดำรงชีวิตของมนุษย์ ส่งผลทำให้ความต้องการอสังหาริมทรัพย์มีความสัมพันธ์โดยตรงกับปริมาณประชากรที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และนั่นเป็นเหตุผลที่ทำให้อสังหาริมทรัพย์มีแนวโน้มที่จะมีมูลค่าหรือราคาปรับสูงขึ้นเสมอ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่ต้องการเพิ่มมูลค่าของเงินลงทุน อย่างไรก็ตามนักลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนประจำสม่ำเสมอก็อาจเลือกลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่มีค่าเช่าตอบแทนการลงทุนสม่ำเสมอทุกๆเดือน เช่น บ้านเช่า อพาร์ทเมนท์ หรือคอนโดมิเนียม รวมทั้งที่ดินที่ให้เช่าทำการเกษตรกรรมหรือพาณิชยกรรมต่างๆ
          2. ผลตอบแทนรักษาอำนาจซื้อชดเชยอัตราเงินเฟ้อ การออมเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์หรือการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วๆไป นักลงทุนอาจได้รับผลตอบแทนคงที่ประจำสม่ำเสมอ อย่างไรก็ตามราคาสินค้า/บริการที่เพิ่มขึ้นทุกๆปีทำให้บางครั้งอัตราเงินเฟ้อสูงกว่าอัตราผลตอบแทนที่ได้รับการลงทุน และส่งผลทำให้ผลตอบแทนที่ได้รับมีอำนาจซื้อที่ลดลง อย่างไรก็ตามการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นั้นผลตอบแทนที่ได้รับจากค่าเช่ามักมีการกำหนดล่วงหน้าในสัญญาให้เพิ่มขึ้นทุกๆปี หรือทุกๆ 3-5 ปี เพื่อชดเชยกับอัตราเงินเฟ้อ นอกจากนั้นราคาอสังหาริมทรัพย์ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกๆปีก็ส่งผลทำให้เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามราคาอสังหาริมทรัพย์ชดเชยกับอัตราเงินเฟ้อเช่นกัน
          3. การกระจายความเสี่ยง เนื่องจากราคาของอสังหาริมทรัพย์มีความสัมพันธ์ที่ไม่สูงมากนักเมื่อเปรียบเทียบกับทางเลือกการลงทุนในหลายๆทางเลือก ส่งผลทำให้การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ร่วมกับทางเลือกการลงทุนอื่นๆได้รับอัตราผลตอบแทนที่มีความผันผวนน้อยลง
          4. การสนับสนุนแหล่งเงินทุน การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์มีความได้เปรียบทางเลือกการลงทุนอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงแหล่งเงินทุนสนับสนุนจากสินเชื่อหรือเงินกู้ระยะยาวซึ่งนักลงทุนสามารถเข้าถึงได้ง่ายกว่าและมีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าเนื่องจากการสนับสนุนจากภาครัฐผ่านมาตรการในการลดหย่อนภาษีต่างๆ รวมถีงอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุนก็ยังสามารถใช้เป็นหลักประกันกับสถาบันการเงินผู้ให้กู้ยืมอีกด้วย
          เหตุผลดีๆมีมากมายขนาดนี้ ใครที่เคยมองข้ามการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ก็ควรจะชายตามาเปิดใจกับการกระจายการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์บ้างนะครับ ติดตาม Money and Wealth ในฉบับต่อๆไปที่จะมาไขเคล็ดลับกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์กันได้นะครับ 
ศูนย์อบรม ThaiPFA
หลักสูตรการวางแผนการเงินCFP
www.thaipfa.co.th

ThaiPFA NEWS

เรื่องราวดีๆ ที่อยากบอกเล่า พร้อมข่าวสารและสาระดีๆ ทางการเงิน

ผลงานที่ผ่านมา
portfolio
  • In-House Training, Public Training และบริษัทอื่นๆ...

ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม

หลากหลายความประทับใจ และ คำแนะนำให้อบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP
และหลักสูตรการเงินอื่นๆ กับ ThaiPFA