สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
ผู้วางแผนการลงทุน หรือ Investment Planner IP คืออะไร
 

ผู้วางแผนการลงทุน หรือ Investment Planner หรือเรียกสั้นๆว่า IP

IP คืออะไร


ผู้วางแผนการลงทุน หรือ Investment Planner IP คือ ผู้ที่ให้คำแนะนำการลงทุนแก่นักลงทุน สามารถวางแผนประกอบการให้คำแนำนำการลงทุนแก่นักลงทุนที่เฉพาะเจาะจง และเหมาะกับข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์นักลงุทนซึ่งได้แก่ การวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าในแต่ละรายในเชิงลึก เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาประกอบการวางแผนและให้คำแนะนำการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนแบบเฉพาะเจาะจน ซึ่งสดคล้องกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และวัตถุประสงค์การลงทุนของลูกค้าแต่ละรายทำอย่างไรจึงจะมีใบอนุญาต IP License


คุณสมบัติของ IP ประกอบด้วย
 
1. จบการศึกษาตั้งแต่ระดับปรัญญาตรีขึ้นไป (ไม่จำกัดสาขา)
2. ผ่านการทดสอบหลักสูตร 2.1 หลักสูตรใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ ( Securities Investment Consultant ) 
หรือ ที่เรียกว่า IC Plain
2.1  +  2.2
ผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน ( Capital Market Investment Consultant )
หรือที่เรียกว่า IC Complex
2.2 หลักสูตรใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ( Derivatives Investment Consultant )
2.3 หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ( Certified Financial Planner )
      เฉพาะฉบับที่ 1 และ 2
               ฉบับที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ
               ฉบับที่ 2 การวางแผนการลงทุนขอบเขตหน้าที่ผู้วางแผนการลงทุน หรือ IP

ขอบเขตหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุน หรือ IC (1 , 2 )

ขอบเขตหน้าที่ผู้วางแผนการลงทุน หรือ IP ( 1 , 2 และ 3 )

1. ให้คำแนะนำลูกค้าเบื้องต้นถึงแนวคิดการจัดสรรการแบ่งเงินลงทุน ( Basic asset allocation ) 2. ให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับความเสี่ยงของลูกค้า 3. วางแผนการลงทุนโดยการกำหนดกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติการลงทุนด้วยการจัดพอร์ตการลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง ( การใช้ข้อมูลลูกค้าในเชิงลึกเกี่ยวกับสินทรัพย์ เป้าหมายการลลงทุนให้กับลูกค้าเฉพาะราย ) เพื่อให้ลูกค้าได้รับผลตอบแทนตามเป้าหมายและตามวัตถุประสงค์โครงสร้างคุณวุฒิ CFP และการก้าวสู่ใบอนุญาต IP

โครงสร้างคุณวุฒิ CFP และการก้าวสู่ใบอนุญาต IP คืออะไร

ขอบคุณข้อมูลจาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 
 

ThaiPFA ศูนย์อบรมต้นแบบ สู่เส้นทางคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP มืออาชีพมาตรฐานสากล

 


Thai Professional Finance Academy (ThaiPFA)
ติดต่อ
      086-666-0090 , 082-701-7077 , 087-063-3306 

ขอบคุณทุกความไว้วางใจ ที่มีให้ ThaiPFA


#นักวางแผนการเงินCFPมาตรฐานสากลกับThaiPFA #เส้นทางสู่วิชาชีพนักวางแผนการเงินCFPมาตรฐานสากลโดยThaiPFA #ThaiPFAศูนย์อบรมต้นแบบเพื่อความมั่งคั่งมั่นคงและยั่งยืน
E-mail: thaipfa@gmail.com
Website: www.thaipfa.co.th  , www.thaipfaonline.com , www.allaboutfin.com
Social network: www.facebook.com/thaipfa
LINE: @thaipfa
Mobile: 086-666-0090 , 087-063-3306 ,082-701-7077


 

ThaiPFA NEWS

เรื่องราวดีๆ ที่อยากบอกเล่า พร้อมข่าวสารและสาระดีๆ ทางการเงิน

ผลงานที่ผ่านมา
portfolio
  • In-House Training, Public Training และบริษัทอื่นๆ...

ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม

หลากหลายความประทับใจ และ คำแนะนำให้อบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP
และหลักสูตรการเงินอื่นๆ กับ ThaiPFA