สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
หลักสูตรการอบรมการวางแผนทางการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 6 การจัดทำแผนการเงิน Financial Plan Construction
 
หลักสูตรการอบรมการวางแผนทางการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 6 การจัดทำแผนการเงิน Financial Plan Construction

หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 6 การจัดทำแผนการเงิน (Financial Plan Construction)

หลักสูตรที่จะบูรณาการองค์ความรู้ทั้งหมดของหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP มาประกอบเข้าด้วยกันเพื่อจัดทำแผนการเงิน ผ่านกระบวนการวางแผนทางการเงินภายใต้แนวคิด 6-Steps เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจหลักการจัดทำแผนการเงินแบบองค์รวม ฝึกฝน และวิเคราะห์กลยุทธ์ต่างๆ ประกอบการจัดทำแผนการเงินผ่านกรณีศึกษาต่างๆ

รายละเอียดการอบรม
• อธิบายแนวคิดเกี่ยวกับการจัดทำแผนการเงินแบบองค์รวม
• อบรมเชิงปฏิบัติการกรณีศึกษาย่อยการจัดทำแผนการเงิน Mini-Case
• อบรมเชิงปฏิบัติการกรณีศึกษาการจัดทำแผนการเงินแบบองค์รวม Integrated-Case

วิธีการอบรม
• บรรยายแนวคิดในการจัดทำแผนการเงินแบบองค์รวม
• อบรมเชิงปฏิบัติการ โดยวิทยากรและวิทยากรผู้ช่วยอย่างใกล้ชิด
• Workshop การจัดทำแผนการเงินแบบองค์รวมผ่านกรณีศึกษาย่อย Mini-Case และกรณีศึกษาแบบองค์รวม Integrated-Case

วิทยากรผู้บรรยาย
• ดร.กฤษฎา เสกตระกูล CFP® ที่ปรึกษา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประธานกรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
• คุณกิติชาญ ศิริสุขอาชา CFP® ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์รายย่อย บล.ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย)
• ดร.ธนาวัฒน์ สิริวัฒน์ธนกุล CFP® ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ กรรมการสมาคมนักวางแผนการเงินไทย
• คุณนโรดม วาณิชฤดี CFP® นักวางแผนการเงินอิสระ
• คุณอุมาพันธุ์ เจริญยิ่ง CFP® รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และ กรรมการสมาคมนักวางแผนการเงินไทย

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
• บุคคลที่ต้องการสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ฉบับที่ 4 การวางแผนภาษี และ มรดก และการจัดทำแผนการเงิน

การอบรมออนไลน์ ผ่าน Zoom Meetings

ค่าธรรมเนียมการอบรม
• 10,000 บาทต่อท่าน (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

สมัครอบรมได้ที่ www.thaipfa.co.th

รายละเอียด เพิ่มเติม https://thaipfa.co.th/course/view/6

ThaiPFA NEWS

เรื่องราวดีๆ ที่อยากบอกเล่า พร้อมข่าวสารและสาระดีๆ ทางการเงิน

ผลงานที่ผ่านมา
portfolio
  • In-House Training, Public Training และบริษัทอื่นๆ...

ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม

หลากหลายความประทับใจ และ คำแนะนำให้อบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP
และหลักสูตรการเงินอื่นๆ กับ ThaiPFA