สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (Protocol and guideline for preventing the outbreak of COVID-19)
 
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา  หลังจากที่เราได้คัดกรองผู้เข้าอบรมที่มีความเสี่ยงแล้ว ขอความร่วมมือทุกท่าน ดังนี้

1. ThaiPFA จะทำการวัดอุณหภูมิผู้เข้าอบรมก่อนเข้ารับการอบรมเพื่อคัดกรองในเบื้องต้นอีกครั้งครับ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
2. ก่อนเข้าห้องอบรมทุกครั้ง ThaiPFA จะจัดเตรียมการอำนวยความสะดวกในการล้างมือด้วยเจลล้างมือฆ่าเชื้อโรคให้กับผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน ทั้งนี้ผู้เข้าอบรมที่ไม่ประสงค์จะใช้เจลล้างมือฆ่าเชื้อโรคที่เตรียมไว้ให้ จะต้องนำเจลล้างมือฆ่าเชื้อโรคที่เตรียมมาเองล้างมือก่อนเข้าห้องอบรมทุกครั้ง
3. ขอความร่วมมือผู้เข้ารับการอบรมที่มี mask อนามัย ทำการใส่ mask ระหว่างการเข้ารับการอบรม

ขออภัยในความไม่สะดวก และขอขอบคุณทุกท่านที่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด

ThaiPFA NEWS

เรื่องราวดีๆ ที่อยากบอกเล่า พร้อมข่าวสารและสาระดีๆ ทางการเงิน

ผลงานที่ผ่านมา
portfolio
  • In-House Training, Public Training และบริษัทอื่นๆ...

ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม

หลากหลายความประทับใจ และ คำแนะนำให้อบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP
และหลักสูตรการเงินอื่นๆ กับ ThaiPFA