สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
สรุปราคาอบรมและสอบ หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP
 

ก่อนจะได้รับคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP จะต้องผ่านกระบวนการอบรม และการสอบดังนี้


การอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP มีทั้งหมด 6 ชุดวิชา
 

การอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP

การสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP

ชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และ จรรยาบรรณ ฉบับที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ
*** การสอบฉบับที่ 1 ผู้สมัครจะต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 1 
ชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน ฉบับที่ 2 การวางแผนการลงทุน
 *** การสอบฉบับที่ 2 ผู้สมัครจะต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 1 และ ชุดวิชาที่ 2
ชุดวิชาที่ 3 การวางแผนประกันภัย ฉบับที่ 3 การวางแผนประกันภัย และการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ
ชุดวิชาที่ 4 การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ
*** การสอบฉบับที่ 3 ผู้สมัครจะต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 1 ,ชุดวิชาที่ 3 และ ชุดวิชาที่ 4
ชุดวิชาที่ 5 การวางแผนภาษีและมรดก ฉบับที่ 4.1 การวางแผนภาษี และมรดก
 *** การสอบฉบับที่ 1 ผู้สมัครจะต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 5
      และสอบผ่านหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ฉบับที่ 1,2,3 
ชุดวิชาที่ 6 การจัดทำแผนการเงิน ฉบับที่ 4.2 การจัดทำแผนการเงิน
 *** การสอบฉบับที่ 1 ผู้สมัครจะต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 6 
      และสอบผ่านหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ฉบับที่ 1,2,3

ค่าสอบCFP

ค่าธรรมเนียม

การอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP
www.thaipfa.co.th
ค่าธรรมเนียมการสอบ
www.tfpa.or.th
ชุดการอบรม ค่าธรรมเนียม สมาชิกสมาคม นิสิตนักศึกษา ข้อสอบ บุคคลทั่วไป สมาชิกสมาคม
ชุดวิชาที่ 1 10,000 9,700 9,000 ฉบับที่ 1 2,000 1,700
ชุดวิชาที่ 2 10,000 9,700 9,000 ฉบับที่ 2 3,000 2,550
ชุดวิชาที่ 3 10,000 9,700 9,000 ฉบับที่ 3 3,000 2,550
ชุดวิชาที่ 4 10,000 9,700 9,000
ชุดวิชาที่ 5 10,000 9,700 9,000 ฉบับที่ 4.1 2,000 1,700
ชุดวิชาที่ 6 10,000 9,700 9,000 ฉบับที่ 4.2 4,500 3,825
 
สิทธิพิเศษสำหรับผู้เข้ารับการอบรมที่สมัครและชำระเงินก่อนวันอบรมวันแรก 15 วัน
  • เลือกรับฟรีค่าธรรมเนียมการอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อเตรียมตัวสอบ มูลค่า 3,000 บาท
หมายเหตุ ชำระก่อนวันอบรม 15 วันเลือกรับหลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ หรือส่วนลด เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ยกเว้นชุดวิชาที 6 เนื่องจากชุดวิชาที่ 6 จะไม่มีหลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อสอบให้เลือกรับ จะเป็นเลือกรับส่วนลดได้อย่างเดียว  
ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

อบรม CFP กับ ThaiPFAแบบทดสอบ CFP เสมือนจริงโปรแกรมวางแผนการเงิน

 

รายละเอียดเพิ่มเติมและสามารถสมัครอบรมได้ที่ www.thaipfa.co.th
 

ThaiPFA ศูนย์อบรมต้นแบบ สู่เส้นทางคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP มืออาชีพมาตรฐานสากล

 


Thai Professional Finance Academy (ThaiPFA)
ติดต่อ
      086-666-0090 , 082-701-7077 , 087-063-3306 

ขอบคุณทุกความไว้วางใจ ที่มีให้ ThaiPFA


#ThaiPFAศูนย์อบรมต้นแบบเพื่อความมั่งคั่งมั่นคงและยั่งยืน  #ThaiPFAศูนย์อบรมต้นแบบสู่เส้นทางคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP มืออาชีพมาตรฐานสากล
#นักวางแผนการเงินCFPมาตรฐานสากลกับThaiPFA  #เส้นทางสู้วิชาชีพนักวางแผนการเงินCFPมาตรฐานสากลโดยThaiPFA  #CFP #นักวางแผนการเงิน #วางแผนการเงิน

E-mail: thaipfa@gmail.com
Website: www.thaipfa.co.th 
Social network: www.facebook.com/thaipfa
LINE: @thaipfa
Mobile: 086-666-0090 , 087-063-3306 ,082-701-7077


 

ThaiPFA NEWS

เรื่องราวดีๆ ที่อยากบอกเล่า พร้อมข่าวสารและสาระดีๆ ทางการเงิน

ผลงานที่ผ่านมา
portfolio
  • In-House Training, Public Training และบริษัทอื่นๆ...

ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม

หลากหลายความประทับใจ และ คำแนะนำให้อบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP
และหลักสูตรการเงินอื่นๆ กับ ThaiPFA