สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
ข่าวประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนสถานสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ครั้งที่ 3 ปี 2562
 
ข่าวประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนสถานสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ครั้งที่ 3 ปี 2562

สมาคมนักวางแผนการเงินไทย จะมีการสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ครั้งที่ 3 ปี 2562 ในวันที่ 13 – 14 กรกฎาคม 2562

ซึ่งเดิมกำหนดไว้ที่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขต กล้วยน้ำไท กรุงเทพฯ นั้น

เนื่องจาก ในช่วงวันดังกล่าว มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขต กล้วยน้ำไท มีการปิดปรับปรุงหอประชุมอย่างกะทันหัน ไม่สะดวกต่อการจัดสอบ สมาคมฯ จึงเปลี่ยนสถานที่จัดสอบมา

เป็นอาคาร 31 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร โดยวัน และเวลาสอบยังเป็นตามกำหนดการเดิม

รายละเอียดแผนที่ คลิ้ก  มีข้อสงสัยสามารถติดต่อสมาคมนักวางแผนการเงินไทย ได้ที่ 02-009-9393 

ThaiPFA NEWS

เรื่องราวดีๆ ที่อยากบอกเล่า พร้อมข่าวสารและสาระดีๆ ทางการเงิน

ผลงานที่ผ่านมา
portfolio
  • In-House Training, Public Training และบริษัทอื่นๆ...

ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม

หลากหลายความประทับใจ และ คำแนะนำให้อบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP
และหลักสูตรการเงินอื่นๆ กับ ThaiPFA