สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 6 การจัดทำแผนการเงิน (FINANCIAL PLAN CONSTRUCTION)
 
หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 6 การจัดทำแผนการเงิน (FINANCIAL PLAN CONSTRUCTION)


โดย...ศูนย์อบรมไทยพีเอฟเอ (ThaiPFA) ซึ่งเป็นสถาบันอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ที่ได้รับอนุญาตแห่งแรกในประเทศไทย และมีประสบการณ์ในการจัดอบรมมามากกว่า 10 ปี ภายใต้ความร่วมมือในการบรรยายโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญอันดับต้นในอุตสาหกรรมการเงิน และยังเป็นสถาบันอบรมรับอนุญาตที่ได้รับผลประเมิน “ดีมาก”

✅ รายละเอียดหลักสูตร
จะอธิบายถึงองค์ความรู้ทั้งหมดของหลักสูตรนักวางแผนการเงินมาประกอบเข้าด้วยกัน ได้แก่ การวางแผนอุปโภคบริโภค การวางแผนการลงทุน การวางแผนประกันภัย การวางแผนภาษี รวมทั้งการวางแผนการเกษียณ โดยผ่านการเรียบเรียงตามกระบวนการวางแผนทางการเงิน ตามหลัก Six Steps ไม่ว่าจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับคำปรึกษา การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และการประเมินสถานภาพทางการเงินของผู้รับคำปรึกษา การจัดทำและนำเสนอข้อเสนอแนะ ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่จำเป็นสำหรับนักวางแผนการเงิน เพื่อให้ผู้ศึกษาเข้าใจหลักการจัดทำแผนการเงินแบบองค์รวม ฝึกฝน และสามารถวิเคราะห์กลยุทธ์ต่างๆ ประกอบการจัดทำแผนการเงินให้กับผู้รับคำปรึกษาผ่านกรณีศึกษาต่างๆ และยังสามารถนำเสนอแผนการเงินที่เหมาะสมให้กับผู้รับคำปรึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

✅ วิทยากร

✅
สรุปภาพรวมหลักสูตรการวางแผนการเงิน และการจัดทำแผนการเงินแบบองค์รวม กับ…
รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.กฤษฏา เสกตระกูล CFP®
รองผู้จัดการหัวหน้าสายพัฒนาความยั่งยืน
ตลาดทุนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประธานกรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
ที่ปรึกษาสมาคมนักวางแผนการเงินไทย

 ✅ เรียนรู้…การวางแผนการลงทุน กับ…
คุณกิติชาญ ศิริสุขอาชา CFP®
Senior Vice President Research
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด

✅ เรียนรู้…Workshop จัดทำแผนการเงิน กับ…
ดร.ธนาวัฒน์ สิริวัฒน์ธนกุล CFP®
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ และ
กรรมการสมาคมนักวางแผนการเงินไทย
ผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเนื้อหาหลักสูตรการวางแผนการเงินกับสมาคมนักวางแผนการเงินไทยตั้งแต่ต้น และเป็นผู้ร่วมแต่งตำราประกอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน

✅ เรียนรู้…Workshop จัดทำแผนการเงิน กับ…
คุณนโรโดม วาณิชฤดี CFP®
นักวางแผนการเงินอิสระ

✅ เรียนรู้…กรณีศึกษาย่อยการจัดทำแผนการเงิน กับ…
คุณอุมาพันธุ์ เจริญยิ่ง CFP®
รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
และกรรมการสมาคมนักวางแผนการเงินไทย

✅ ราคา 10,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
✅ ฟรี ครบถ้วนทั้งตำรา เอกสารประกอบการบรรยาย และ Workbook ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
✅ ฟรี โปรแกรมวางแผนการเงินผ่านเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นมือถือ allaboutFIN (3 เดือน)
✅ สมัครอบรมได้ที่ www.thaipfa.co.th

#ThaiPFAศูนย์อบรมต้นแบบเพื่อความมั่งคั่งมั่นคงและยั่งยืน
#นักวางแผนการเงินCFPมาตรฐานสากลกับ
#เส้นทางสู้วิชาชีพนักวางแผนการเงินCFPมาตรฐานสากล
#CFP #AFPT #IC #IP #นักวางแผนการเงิน #วางแผนการเงิน #ThaiPFA

โปรโมชั่นอบรม CFP
 

ThaiPFA ศูนย์อบรมต้นแบบ สู่เส้นทางคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP มืออาชีพมาตรฐานสากล

 


Thai Professional Finance Academy (ThaiPFA)

ติดต่อ


      086-666-0090 , 082-701-7077 , 087-063-3306 
 

ขอบคุณทุกความไว้วางใจ ที่มีให้ ThaiPFA


#นักวางแผนการเงินCFP มาตรฐานสากลกับThaiPFA  #เส้นทางสู่วิชาชีพนักวางแผนการเงินCFP มาตรฐานสากลโดยThaiPFA #ThaiPFA ศูนย์อบรมต้นแบบเพื่อความมั่งคั่งมั่นคงและยั่งยืน 
E-mail: thaipfa@gmail.com
Website: www.thaipfa.co.th  , www.thaipfaonline.com , www.allaboutfin.com
Social network: www.facebook.com/thaipfa
LINE: @thaipfa
Mobile: 086-666-0090 , 087-063-3306 ,082-701-7077

ThaiPFA NEWS

เรื่องราวดีๆ ที่อยากบอกเล่า พร้อมข่าวสารและสาระดีๆ ทางการเงิน

ผลงานที่ผ่านมา
portfolio
  • In-House Training, Public Training และบริษัทอื่นๆ...

ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม

หลากหลายความประทับใจ และ คำแนะนำให้อบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP
และหลักสูตรการเงินอื่นๆ กับ ThaiPFA