สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
4 STEPS สู่การเป็นนักวางแผนการเงิน CFP มาตรฐานสากล
 

รู้จักนักวางแผนการเงิน CFP

หลายปีที่ผ่านมานี้หลายคนอาจคุ้นเคยกับคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP กันเป็นอย่างดีแล้ว แต่บางคนยังอาจสงสัยว่าทำไมจึงควรไว้วางใจให้นักวางแผนการเงิน CFP รับผิดชอบสร้างฝันในชีวิตให้เป็นความจริง ศูนย์อบรม ThaiPFA จะมาเฉลยให้ทราบว่าสาเหตุที่เราควรไว้วางใจนักวางแผนการเงิน CFP นั่นเพราะว่ามีบันได 4 ขั้นที่จะช่วยบ่มเพาะให้เราเชื่อได้ว่า นักวางแผนการเงินคุณวุฒิวิชาชีพ CFP จะสามารถวางแผนการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความรู้ความสามารถในวางแผนการเงินเพื่อลูกค้าและผู้รับคำปรึกษา ได้มีความมั่งคั่งมันคง อย่างยั่งยืน
 

4 Steps ตามเกณฑ์การรับรองคุณวุฒิวิชาชีพที่สมาคมนักวางแผนการเงินไทย กำหนดไว้สำหรับผู้ที่ต้องการจะเป็นนักวางแผนการเงิน CFP มีรายละเอียดดังนี้


อยากเป็นนักวางแผนการเงินCFP ต้องทำยังไง

การศึกษา (Education) นักวางแผนการเงิน CFP จะต้องมีความรู้ด้านการวางแผนการเงินในทุกมิติที่เกี่ยวข้อง โดยต้องเข้ารับการอบรมความรู้ 6 ชุดวิชา ได้แก่ พื้นฐานการวางแผนการเงินฯ การวางแผนการลงทุน การวางแผนการประกัน การวางแผนวัยเกษียณ การวางแผนภาษีและมรดก และการจัดทำแผนการเงิน ทั้งนี้ผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรมสามารถติดตามรายละเอียดการอบรมได้ที่ 

ชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ (Foundation of Financial & Tax Planning)

ชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน (Investment Planning)

ชุดวิชาที่ 3 การวางแผนการประกันภัย (Insurance Planning)

ชุดวิชาที่ 4 การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ (Retirement Planning)

ชุดวิชาที่ 5 การวางแผนภาษีและมรดก (Tax and Estate Planning)

ชุดวิชาที่ 6 การจัดทำแผนการเงิน (Financial Plan Construction)


ศูนย์อบรมThaiPFA www.thaipfa.co.th


• การสอบ (Examination) นักวางแผนการเงิน CFP จะต้องผ่านการสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP เพื่อประเมินความสามารถในการนำความรู้ และทักษะจากการอบรมไปประยุกต์ใช้สำหรับการวางแผนการเงิน 
 
ฉบับที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ (*** การสอบฉบับที่ 1 ผู้สมัครจะต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 1 )
ฉบับที่ 2 การวางแผนการลงทุน (***การสอบฉบับที่ 2 ผู้สมัครจะต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 1 และ ชุดวิชาที่ 2)
ฉบับที่ 3 การวางแผนประกันภัย และการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ (***การสอบฉบับที่ 3 ผู้สมัครจะต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 1 ,ชุดวิชาที่ 3 และ ชุดวิชาที่ 4)
ฉบับที่ 4.1 การวางแผนภาษี และมรดก ( *** การสอบฉบับที่ 1 ผู้สมัครจะต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 5
      และสอบผ่านหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ฉบับที่ 1,2,3 )
ฉบับที่ 4.2 การจัดทำแผนการเงิน  (*** การสอบฉบับที่ 1 ผู้สมัครจะต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 6 
      และสอบผ่านหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ฉบับที่ 1,2,3)

ศูนย์สอบสมาคมนักวางแผนการเงินไทย www.tfpa.or.thประสบการณ์การทำงาน (Experience) สมาคมฯ กำหนดให้นักวางแผนการเงิน CFP จะต้องมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการให้บริการวางแผนการเงินแก่ลูกค้า เพื่อแสดงให้เห็นว่าเป็นผู้มีความรู้ และความสามารถในเชิงปฏิบัติ 

ข้อกำหนดกรอบระยะเวลาของประสบการณ์การทำงาน
ผู้ขอขึ้นทะเบียนคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP จะต้องมีประสบการณ์การทำงานตามเกณฑ์ที่กำหนดก่อนการยื่นขอขึ้นทะเบียนคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP โดยแบ่งเป็น 3 กรณี ดังนี้
  1. มีประสบการณ์การทำงาน 3 ปี ภายในระยะเวลา 5 ปีก่อนการสอบผ่านหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP หรือ
  2. มีประสบการณ์การทำงาน 3 ปี ภายในระยะเวลา 8 ปีหลังการสอบผ่านหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP หรือ
  3. มีประสบการณ์การทำงาน 3 ปี ที่เป็นไปตามเงื่อนไขของกรณีที่ 1 และกรณีที่ 2 ร่วมกัน
รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.tfpa.or.th/cfp.php?id=19จรรยาบรรณ (Ethics) นักวางแผนการเงิน CFP และผู้สมัครขอรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP (“ผู้สมัคร”) จะต้องปฏิบัติตามประมวลจรรยาบรรณและความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินเพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุด รวมทั้งได้รับความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากลูกค้า นักวางแผนการเงิน CFP ที่ปรึกษาการเงิน AFPT และผู้สมัครจะต้องตกลงที่จะยึดถือและปฏิบัติตาม “ประมวล จรรยาบรรณและความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงิน” และ “หลักปฏิบัติการวางแผนการเงิน” ซึ่ง เป็นหลักเกณฑ์ขั้นพื้นฐานที่กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบที่นักวางแผนการเงิน CFP ที่ปรึกษาการเงิน AFPT และผู้สมัครพึงปฏิบัติต่อสาธารณะ ลูกค้า เพื่อนร่วมงาน และนายจ้าง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สาธารณชนที่มีต่อวิชาชีพนักวางแผนการเงิน

รายละเอียดเพิ่มเติม https://thaipfa.co.th/news/view/101ศูนย์อบรมต้นแบบ สู่เส้นทางคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP มืออาชีพมาตรฐานสากล

 

 

ตารางอบรมCFP
รายละเอียดการอบรมCFP
สมัครอบรมCFP
 
ที่มา www.thaipfa.co.th
 

 

ศูนย์อบรมต้นแบบ สู่เส้นทางคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP มืออาชีพมาตรฐานสากลThai Professional Finance Academy (ThaiPFA)
ติดต่อ
      086-666-0090 , 082-701-7077 , 087-063-3306 

ขอบคุณทุกความไว้วางใจ ที่มีให้ ThaiPFA


#นักวางแผนการเงินCFPมาตรฐานสากลกับThaiPFA #เส้นทางสู่วิชาชีพนักวางแผนการเงินCFPมาตรฐานสากลโดยThaiPFA #ThaiPFAศูนย์อบรมต้นแบบเพื่อความมั่งคั่งมั่นคงและยั่งยืน
E-mail: thaipfa@gmail.com
Website: www.thaipfa.co.th 
Social network: www.facebook.com/thaipfa
LINE: @thaipfa
Mobile: 086-666-0090 , 087-063-3306 ,082-701-7077

ThaiPFA NEWS

เรื่องราวดีๆ ที่อยากบอกเล่า พร้อมข่าวสารและสาระดีๆ ทางการเงิน

ผลงานที่ผ่านมา
portfolio
  • In-House Training, Public Training และบริษัทอื่นๆ...

ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม

หลากหลายความประทับใจ และ คำแนะนำให้อบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP
และหลักสูตรการเงินอื่นๆ กับ ThaiPFA