สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ ( Foundation of Financial & Tax Planning )
 
เปิดประตูสู่วิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP กับ หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ (Foundation of Financial & Tax Planning)


หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ ( Foundation of Financial & Tax Planning )


คุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP เป็นคุณวุฒิวิชาชีพที่เป็นต้องการและได้รับการยอมรับมากที่สุดในระดับโลกสำหรับผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นนักวางแผนการเงินหรือที่ปรึกษาการเงินที่ต้องการแสดงให้ลูกค้าหรือผู้รับคำปรึกษาเห็นถึงความมุ่งมั่นในการวางแผนทางการเงินอย่างมีความสามารถและมีจริยธรรม

ผลการสำรวจบุคคลมากกว่า 19,000 รายจาก 19 ประเทศทั่วโลกโดย FPSB (Financial Planning Standards Board) พบว่า ผู้รับคำปรึกษามีความเชื่อมั่นต่อความสามารถในการบรรลุเป้าหมายทางการเงินและมีความพึงพอใจต่อนักวางแผนทางการเงิน CFP มากกว่าที่ปรึกษาการเงินทั่วไป

ผลการสำรวจนักวางแผนการเงิน CFP ทั่วโลก ยังพบอีกว่า การได้รับคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP ส่งผลทำให้มีความพึงพอใจและมีความก้าวหน้าในวิชาชีพมากขึ้น มีรายได้เพี่มขึ้น และสามารถขยายฐานลูกค้าและรักษาลูกค้าไว้ได้ยาวนานมากขึ้น

✅ รูปแบบการอบรมและวิทยากร
• เรียนรู้กระบวนการวางแผนการเงิน การคำนวณเงินออม/ลงทุนที่จำเป็นสำหรับการบรรลุเป้าหมายผ่านเครื่องคิดเลขการเงินกับ...ผศ.ดร.ธนาวัฒน์ สิริวัฒน์ธนกุล CFP ภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ ซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาเนื้อหาหลักสูตรการวางแผนการเงินกับสมาคมนักวางแผนการเงินไทยตั้งแต่ต้น และเป็นผู้ร่วมต่างตำราประกอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน

✅ วิทยากรผู้บรรยาย

➞ เรียนรู้การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินกับ...
คุณนฤมล บุญสนอง CFP®
รองกรรมการผู้จัดการ บล. ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) และกรรมการสมาคมนักวางแผนการเงินไทย

➞เรียนรู้การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน การจัดทำงบประมาณ และการบริหารสภาพคล่องส่วนบุคคลผ่านเครื่องมือทางการเงินกับ...
คุณวิโรจน์ ตั้งเจริญ CFP®
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บลจ. กรุงไทย
และกรรมการสมาคมนักวางแผนการเงินไทย

➞ เรียนรู้แนวคิดเบื้องต้น ข้อมูลพื้นฐาน การคำนวณและชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับ...นิติกรผู้ชำนาญการภาษีจากกรมสรรพากร

➞เรียนรู้จรรยาบรรณสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินกับ...
คุณอุมาพันธุ์ เจริญยิ่ง CFP®
รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
และ กรรมการสมาคมนักวางแผนการเงินไทย

➞เรียนรู้แนวคิดเบื้องต้น ข้อมูลพื้นฐานการวางแผนการเงิน CFP การคำนวนต่างๆ และเทคนิคในการวางแผนการเงินแบบมืออาชีพ กับ... 
ดร.ธนาวัฒน์ สิริวัฒน์ธนกุล CFP®
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และ กรรมการสมาคมนักวางแผนการเงินไทย

➞ Workshop อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำวางแผนการเงินด้วยกรณีศึกษาต่างๆ ผ่านโปรแกรมและแอปพลิเคชันวางแผนการเงินกับวิทยากรและวิทยากรผู้ช่วย


(สอบถามโปรโมชั่นสำหรับสมัครอบรมที่ Official Line id: @thaipfa)
✅ ราคา 10,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
✅ ฟรี ครบถ้วนทั้งตำรา เอกสารประกอบการบรรยาย และ Workbook ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
✅ ฟรี โปรแกรมวางแผนการเงินผ่านเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นมือถือ allaboutFIN (3 เดือน)
✅ สมัครอบรมได้ที่ www.thaipfa.co.th

#ThaiPFA
#ThaiProfessionalFinanceAcademy
#ศูนย์อบรมไทยพีเอฟเอ
#สถาบันอบรมCFPแห่งแรกในประเทศไทย
#ThaiPFAศูนย์อบรมต้นแบบเพื่อความมั่งคั่งมั่นคงและยั่งยืน
#นักวางแผนการเงินCFPมาตรฐานสากลกับThaiPFA
#เส้นทางสู้วิชาชีพนักวางแผนการเงินCFPมาตรฐานสากลโดยThaiPFA
#CFP #นักวางแผนการเงิน #วางแผนการเงิน #อบรมCFP


โปรโมชั่นการอบรม CFP

 

ThaiPFA ศูนย์อบรมต้นแบบ สู่เส้นทางคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP มืออาชีพมาตรฐานสากล

 


Thai Professional Finance Academy (ThaiPFA)

ติดต่อ


      086-666-0090 , 082-701-7077 , 087-063-3306 
 

ขอบคุณทุกความไว้วางใจ ที่มีให้ ThaiPFA


#นักวางแผนการเงินCFP มาตรฐานสากลกับThaiPFA  #เส้นทางสู่วิชาชีพนักวางแผนการเงินCFP มาตรฐานสากลโดยThaiPFA #ThaiPFA ศูนย์อบรมต้นแบบเพื่อความมั่งคั่งมั่นคงและยั่งยืน 
E-mail: thaipfa@gmail.com
Website: www.thaipfa.co.th  , www.thaipfaonline.com , www.allaboutfin.com
Social network: www.facebook.com/thaipfa
LINE: @thaipfa
Mobile: 086-666-0090 , 087-063-3306 ,082-701-7077

ThaiPFA NEWS

เรื่องราวดีๆ ที่อยากบอกเล่า พร้อมข่าวสารและสาระดีๆ ทางการเงิน

ผลงานที่ผ่านมา
portfolio
  • In-House Training, Public Training และบริษัทอื่นๆ...

ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม

หลากหลายความประทับใจ และ คำแนะนำให้อบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP
และหลักสูตรการเงินอื่นๆ กับ ThaiPFA