สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
สรุปหลักเกณฑ์ IC และ IP: ประเภท ขอบเขตการทำหน้าที่
 
สรุปหลักเกณฑ์ IC และ IP: ประเภท ขอบเขตการทำหน้าที่ คุณสมบัติในการขอความเห็นชอบ และหลักสูตรทดสอบเพื่อขอความเห็นชอบ

หลักสูตรใหม่ (สอบตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561) (ผลสอบไม่เกิน 2 ปีในวันที่ยื่นคำขอ)


หลักสูตรเก่า (สอบก่อน 1 ม.ค. 2561) ใช้ขอความเห็นชอบเป็น IC ตราสารทั่วไป


เป็น IP, IC ก่อน 1 ม.ค. 61 ต้องอบรมเพื่อ migration​


ขอบคุณข้อมูลจาก กลต.
รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.sec.or.th/TH/Pages/LawandRegulations/InvestmentConsultantSummary.aspx?fbclid=IwAR2gSXbGiBZZW4Haezf4KE1sev9MBBvssDq38UZHEEWMFTSpSfdj0O3kQGk

ThaiPFA NEWS

เรื่องราวดีๆ ที่อยากบอกเล่า พร้อมข่าวสารและสาระดีๆ ทางการเงิน

ผลงานที่ผ่านมา
portfolio
  • In-House Training, Public Training และบริษัทอื่นๆ...

ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม

หลากหลายความประทับใจ และ คำแนะนำให้อบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP
และหลักสูตรการเงินอื่นๆ กับ ThaiPFA