สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
เงินเดือน 15,000 ควรวางแผนการเงินยังไง ?
 

เงินเดือน 15,000 ควรวางแผนการเงินยังไง ?

การวางแผนการเงินสำหรับเงินเดือน 15,000 บาท สามารถทำได้โดยการแบ่งรายได้ออกเป็นส่วนต่าง ๆ เพื่อให้สามารถครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดและมีเงินออมเพื่ออนาคต นี่คือแนวทางการวางแผนการเงินเบื้องต้น:

 1. ค่าใช้จ่ายที่จำเป็น (50%):

  • ค่าเช่าบ้าน/ที่พัก: 3,000 - 4,500 บาท
  • ค่าน้ำ-ไฟ-อินเทอร์เน็ต: 1,000 บาท
  • ค่าอาหาร: 2,500 - 3,500 บาท
  • ค่าการเดินทาง: 500 - 1,000 บาท
 2. เงินออมและการลงทุน (20%):

  • เก็บออม: 2,000 - 3,000 บาท
  • ลงทุน: 500 - 1,000 บาท
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวและความบันเทิง (20%):

  • ซื้อของส่วนตัว: 1,000 - 2,000 บาท
  • กิจกรรมพักผ่อน/บันเทิง: 1,000 - 2,000 บาท
 4. เงินสำรองฉุกเฉิน (10%):

  • เก็บไว้สำหรับกรณีฉุกเฉิน: 1,500 บาท

แนวทางการปฏิบัติ:

 1. ติดตามรายจ่าย: บันทึกค่าใช้จ่ายทุกวันเพื่อดูว่ามีรายจ่ายประเภทใดบ้าง และสามารถปรับปรุงหรือลดค่าใช้จ่ายส่วนไหนได้

 2. จัดทำงบประมาณ: กำหนดงบประมาณสำหรับแต่ละประเภทของค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหาร, ค่าการเดินทาง เป็นต้น

 3. ตั้งเป้าหมายการออม: กำหนดเป้าหมายการออม เช่น ต้องการออมเงินเพื่อซื้อบ้าน, รถ หรือการศึกษาเพิ่มเติม

 4. ลดหนี้สิน: ถ้ามีหนี้สิน ควรจัดการหนี้สินอย่างมีระเบียบ และหาวิธีการชำระหนี้สินอย่างมีประสิทธิภาพ

 5. ใช้เงินอย่างมีเหตุผล: หลีกเลี่ยงการใช้จ่ายฟุ่มเฟือย และมองหาโปรโมชั่นหรือส่วนลดต่าง ๆ ที่สามารถช่วยประหยัดเงินได้

 6. เรียนรู้การลงทุน: ศึกษาเกี่ยวกับการลงทุนเบื้องต้น เช่น กองทุนรวม, หุ้น, และการออมทรัพย์ เพื่อให้เงินออมของคุณสามารถสร้างรายได้เพิ่มเติม

การวางแผนการเงินที่ดีจะช่วยให้คุณสามารถใช้จ่ายเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความมั่นคงทางการเงินในอนาคต

หมายเหตุ แผนที่วางไว้เป็นเพียงแนวทางในการวางแผนการเงินที่ถูกต้องตามหลักการ ทั้งนี้ การวางแผนการเงินของแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับการนำไปปรับใช้ตามสถานการณ์และความต้องการของแต่ละคน

#ThaiPFA #การเงิน #นักวางแผนการเงิน #CFP #นักวางแผนการเงินCFP #วางแผนการเงิน #ที่ปรึกษาการเงิน  #Sharing  #ThaiPFAsharing #ศูนย์อบรมต้นแบบแห่งแรกของประเทศไทยที่จัดอบรมและพัฒนาหลักสูตรนักวางแผนการเงินCFP

มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงเพื่อทำให้คนไทยมีชีวิตที่ดีขึ้นกันนะครับ 
www.thaipfa.co.th

ThaiPFA NEWS

เรื่องราวดีๆ ที่อยากบอกเล่า พร้อมข่าวสารและสาระดีๆ ทางการเงิน

ผลงานที่ผ่านมา
portfolio
 • In-House Training, Public Training และบริษัทอื่นๆ...

ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม

หลากหลายความประทับใจ และ คำแนะนำให้อบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP
และหลักสูตรการเงินอื่นๆ กับ ThaiPFA