สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
อบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP กับ ThaiPFA
 
ThaiPFA…
พร้อม 12 วิทยากรต้นแบบด้านการวางแผนการเงินระดับประเทศ
พร้อม 6 ชุดวิชาในหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP


พร้อมชี้แนะแนวทางให้คุณผ่าน 4 ฉบับข้อสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP เข้าสู่เส้นทางวิชาชีพนักวางแผนการเงินมืออาชีพมาตรฐานสากล
ThaiPFA...ศูนย์อบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ที่ได้รับอนุญาตเป็นแห่งแรกในประเทศไทย และเป็นแห่งเดียวที่ได้รับระดับผลประเมินการจัดอบรมจากสมาคมนักวางแผนการเงินไทย “ดีมาก” อย่างต่อเนื่องจวบจนปัจจุบัน

พร้อมด้วย...วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศที่ผ่านประสบการณ์ในการให้คำแนะนำการวางแผนการเงินและเป็นผู้บริหารระดับสูงในสถาบันการเงินต่างๆอย่างหลากหลาย อาทิ

✅รศ.(พิเศษ) ดร.กฤษฎา เสกตระกูล CFP ที่ปรึกษาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
✅คุณกิติชาญ ศิริสุขอาชา CFP Senior Vice President Research บล.ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี
✅คุณเกษม เกียรติเสรีกุล หุ้นส่วนฝ่ายภาษีอากร บริษัท เอินส์ท แอนด์ ยัง คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซล จำกัด
✅ผศ.ดร.ธนาวัฒน์ สิริวัฒน์ธนกุล CFP ภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกรรมการสมาคมนักวางแผนการเงินไทย ผู้ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาเนื้อหาหลักสูตรการวางแผนการเงินกับสมาคมนักวางแผนการเงินไทยตั้งแต่ต้น และเป็นผู้ร่วมแต่งและปรับปรุงตำราประกอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP
✅คุณนโรโดม วาณิชฤดี CFP นักวางแผนการเงินอิสระ
✅คุณนฤมล บุญสนอง CFP รองกรรมการผู้จัดการ บล. ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย)
✅คุณปรีชา กิจโมกข์ CFP รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
✅คุณพิชัย เลิศสุพงษ์กิจ CFP รองกรรมการผู้จัดการ บล.ธนชาต
✅คุณรุ่งนิรันดร์ อังคเมธากร อนุกรรมการอุทธรณ์ สำนักงานประกันสังคม
✅คุณวิโรจน์ ตั้งเจริญ CFP รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บลจ. กรุงไทย และกรรมการสมาคมนักวางแผนการเงินไทย
✅คุณศิริพร สุวรรณการ CFA, CFP Managing Director Financial Advisory Head, Private Banking Group ธนาคารกสิกรไทย
✅คุณอุมาพันธุ์ เจริญยิ่ง CFP รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และ กรรมการสมาคมนักวางแผนการเงินไทย

อบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP กับ ThaiPFA
อบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP กับ ThaiPFA
อบรมCFP กับ ThaiPFA
อบรมเป็นนักการวางแผนการเงิน CFP กับ ThaiPFA
ตารางอบรมและตารางสอบCFP
การอบรมและการสอบCFP
สถาบันอบรมที่ได้รับการยอมรับ ว่าดีมากจากสมาคมนักวางแผนการเงินไทย


คลิ๊กดูปฏิทินการอบรมและสมัครอบรมได้ที่
https://www.thaipfa.co.th/
ติดต่อสอบถามได้ที่
Line ID: @thaipfa
Tel: 082-701-7077, 086-666-0090, 087-063-3306
#วางแผนการเงินCFP #อบรมCFP #สอบCFP #ติวCFP #ผู้แนะนำการลงทุน #ผู้วางแผนการลงทุน #ที่ปรึกษาการเงิน #นักวางแผนการเงิน #CFP #AFPT #IP #IC

ThaiPFA NEWS

เรื่องราวดีๆ ที่อยากบอกเล่า พร้อมข่าวสารและสาระดีๆ ทางการเงิน

ผลงานที่ผ่านมา
portfolio
  • In-House Training, Public Training และบริษัทอื่นๆ...

ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม

หลากหลายความประทับใจ และ คำแนะนำให้อบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP
และหลักสูตรการเงินอื่นๆ กับ ThaiPFA