สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
9 ข้อดี ในการอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ การวางแผนการเงิน CFP กับระบบ ThaiPFAonline.com
 
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เริ่มคลี่คลายแล้วแต่ยังต้องเฝ้าระวังโอกาสการแพร่ระบาดในรอบที่ 2 ส่งผลทำให้ผู้เข้ารับการอบรมบางท่านอาจยังไม่สะดวกกับการเดินทางมาอบรมยังสถานอบรมที่ศูนย์อบรมไทยพีเอฟเอได้จัดเตรียมไว้ให้ 

ศูนย์อบรม T้haiPFA จึงได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยจะทำการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนเฉพาะหลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อสอบการวางแผนการเงินในรูปแบบออนไลน์เพื่อให้สอดคล้องกับวิถี New Normal 
 
  1. อบรมที่ครั้งก็ได้ ไม่จำกัด (ตามระยะเวลาที่กำหนด)
  2. อบรมที่ไหนก็ได้ ระบบลองรับทุกอุปกรณ์
  3. อบรมเวลาไหนก็ได้ เพราะระบบออนไลน์ ตลอด 24 ชั่วโมง
  4. ไม่ต้องห่วงเรื่องฟังไม่ทัน ย้อนกลับไปฟังซ้ำกี่ครั้งก็ได้
  5. ไม่ต้องกลัวสัญญาณขาด เพราะใช้ระบบออนไลน์ฟังซ้ำได้
  6. ไม่ต้องหาที่พิมพ์เอกสาร เอกสารมีจัดส่งให้ถึงบ้าน
  7. มีคำถามไม่ต้องห่วง ทางศูนย์อบรม เปิด LINE@ ให้ถามตอบได้
  8. ไม่ต้องเดินทาง แค่ Login ก็เรียนได้เลย
  9. ปลอดภัยจากเชื่อโควิค
9 ข้อดี ในการอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ การวางแผนการเงิน CFP กับระบบ ThaiPFAonline.com

ทุกรอบของการอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ CFP เจ้าหน้าที่จะส่งเมลแจ้งของที่อยู่เพื่อจัดส่งเอกสาร และจะเปิดระบบให้เข้าเรียนได้ก่อนวันอบรม 10 วันก่อนสอบ
ระบบที่ดู www.thaipfaonline.com

ThaiPFA NEWS

เรื่องราวดีๆ ที่อยากบอกเล่า พร้อมข่าวสารและสาระดีๆ ทางการเงิน

ผลงานที่ผ่านมา
portfolio
  • In-House Training, Public Training และบริษัทอื่นๆ...

ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม

หลากหลายความประทับใจ และ คำแนะนำให้อบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP
และหลักสูตรการเงินอื่นๆ กับ ThaiPFA