สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
แนวทางในการสอบ หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ฉบับที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ
 
ในการจะขึ้นทะเบียนเป็นนักวางแผนการเงิน CFP ได้นั้น เราจะต้องผ่านกระบวนการ อบรม และ การสอบ ตามเกณฑ์ที่ทาง FPSB กำหนดไว้ ซึ่งเกณฑ์จะเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก เงื่อนใขและรายละเอียด เกณฑ์ชั่วโมงที่ต้องอบรมก่อนการสอบ ในแต่ล่ะชุดวิชา  ผู้เข้าสอบต้องผ่านการอบรม 40 ชั่วโมง/ชุดวิชา ก่อนถึงจะมีสิทธิเข้าสอบ ซึ่งในประเทศไทย จะแบ่งบังคับ อบรม 24 ชั่วโมง อีก 16 ชั่วโมงเป็นการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ดังนั้นสำหรับผูัที่สมัครสอบ ทางสามาคมนักวางแผนการเงินไทย จะถือได้ว่าผู้เข้าสอบได้ผ่านการอบรมครบตามเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว
ในส่วนเกณฑ์การวัดผลในการสอบ หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ฉบับที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ มีดังนี้
 

ข้อสอบฉบับที่ 1: พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ (ปรนัย 85 ข้อ)

 
หัวข้อในการวัด        จำนวนข้อ    
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน      6-10
- เครื่องมือทางการเงินสำหรับการบริหารสภาพคล่องส่วนบุคคล                  6-10
- มูลค่าเงินตามเวลา   11-15
- การรวบรวมข้อมูลทางการเงินส่วนบุคคล           9-13
- การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล        9-13
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีเงินได้ส่วนบุคคล             11-15
- จรรยาบรรณ และคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับนักวางแผนการเงิน                21

**ข้อสอบเป็นแบบตัวเลือก  เกณฑ์การสอบผ่าน สอบได้ 70% ของคะแนนรวม และ บังคับผ่าน 70% ในส่วนจรรยาบรรณ   

หนังสือที่ใช้ประกอบการออกข้อสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ

 

หนังสือ cfp module 1 ชุดวิชาที่1หนังสือจรรณบรรณCFP

 


หนังสือที่ใช้ประกอบการอบรมการหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 1 


หนังสือข้อสอบCFP หนังสือ cfp module 1หนังสือCFP หนังสือ cfp module 1
 

ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP
 

ข้อสอบ   บุคคลทั่วไป    สมาชิกสมาคมฯ
ฉบับที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ
2,000 1,700
 
หมายเหตุ
  ก่อนจะสมัครสอบได้
-  ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่  1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ หรือ
ผ่านการยกเว้นการอบรมตามเงื่อนใขของสมาคมนักวางแผนการเงินไทย รายละเอียด
 
   

 ThaiPFA ศูนย์อบรมต้นแบบ สู่เส้นทางคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP มืออาชีพมาตรฐานสากล

 


Thai Professional Finance Academy (ThaiPFA)
ติดต่อ
      086-666-0090 , 082-701-7077 , 087-063-3306 

ขอบคุณทุกความไว้วางใจ ที่มีให้ ThaiPFA


#นักวางแผนการเงินCFPมาตรฐานสากลกับThaiPFA #เส้นทางสู่วิชาชีพนักวางแผนการเงินCFPมาตรฐานสากลโดยThaiPFA #ThaiPFAศูนย์อบรมต้นแบบเพื่อความมั่งคั่งมั่นคงและยั่งยืน
E-mail: thaipfa@gmail.com
Website: www.thaipfa.co.th 
Social network: www.facebook.com/thaipfa
LINE: @thaipfa
Mobile: 086-666-0090 , 087-063-3306 ,082-701-7077

ThaiPFA NEWS

เรื่องราวดีๆ ที่อยากบอกเล่า พร้อมข่าวสารและสาระดีๆ ทางการเงิน

ผลงานที่ผ่านมา
portfolio
  • In-House Training, Public Training และบริษัทอื่นๆ...

ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม

หลากหลายความประทับใจ และ คำแนะนำให้อบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP
และหลักสูตรการเงินอื่นๆ กับ ThaiPFA