สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
ผลการดำเนินงาน กองทุนรวม ที่มีอัตราผลตอบแทนสูงสุด ประจำปี 2563
 
ณ สิ้นปี 2563 มีกองทุนรวมที่จดทะเบียนและยังดำเนินการอยู่ทั้งสิ้น 2,031 กองทุน ถ้าหากจัดประเภทกองทุนรวม ตามสมาคมบริษัทจัดการกองทุน (AIMC) จะพบว่า
 
กองทุนไหนดี กองทุนที่ดีที่สุด ผลตอบแทนสูงที่สุด

 กองทุนรวมตราสารทุน (Equity) 950 กองทุน มีกองทุนรวมตราสารทุนที่มีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนปี 2563 มากกว่าศูนย์ 338 กองทุน โดยมีอัตราผลตอบแทนระหว่าง 0.09% - 112.19%
 
กองทุนรวมตราสารหนี้ (Fixed Income) 295 กองทุน มีกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนปี 2563 มากกว่าศูนย์ 236 กองทุน โดยมีอัตราผลตอบแทนระหว่าง 0.01% - 8.37%
 
กองทุนรวมผสม (Allocation) 306 กองทุน มีกองทุนรวมผสมที่มีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนปี 2563 มากกว่าศูนย์ 107 กองทุน โดยมีอัตราผลตอบแทนระหว่าง 0.1% - 42.32%
 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ โครงสร้างพื้นฐาน และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (Property, Infrastructure, REITs) 130 กองทุน มีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ โครงสร้างพื้นฐาน และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ที่มีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนปี 2563 มากกว่าศูนย์ 6 กองทุน โดยมีอัตราผลตอบแทนระหว่าง 0.88% - 15.45%
 
 กองทุนรวมสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodities) 58 กองทุน มีกองทุนรวมสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนปี 2563 มากกว่าศูนย์ 38 กองทุน โดยมีอัตราผลตอบแทนระหว่าง 10.74% - 24.74%
 
กองทุนรวมที่ไม่สามารถจัดกลุ่มได้ (Miscellaneous) 292 กองทุน มีกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนปี 2563 มากกว่าศูนย์ 77 กองทุน โดยมีอัตราผลตอบแทนระหว่าง 0.24% - 38.59%
 
ติดตามรายละเอียดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมประจำปี 2563 แยกตามประเภทได้ในวันต่อๆไปนะครับ

 

ThaiPFA ศูนย์อบรมต้นแบบ สู่เส้นทางคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP มืออาชีพมาตรฐานสากล

 


Thai Professional Finance Academy (ThaiPFA)

ติดต่อ


      086-666-0090 , 082-701-7077 , 087-063-3306 
 

ขอบคุณทุกความไว้วางใจ ที่มีให้ ThaiPFA


#นักวางแผนการเงินCFPมาตรฐานสากลกับThaiPFA #เส้นทางสู่วิชาชีพนักวางแผนการเงินCFPมาตรฐานสากลโดยThaiPFA #ThaiPFAศูนย์อบรมต้นแบบเพื่อความมั่งคั่งมั่นคงและยั่งยืน
E-mail: thaipfa@gmail.com
Website: www.thaipfa.co.th 
Social network: www.facebook.com/thaipfa
LINE: @thaipfa
Mobile: 086-666-0090 , 087-063-3306 ,082-701-7077


 

ThaiPFA NEWS

เรื่องราวดีๆ ที่อยากบอกเล่า พร้อมข่าวสารและสาระดีๆ ทางการเงิน

ผลงานที่ผ่านมา
portfolio
  • In-House Training, Public Training และบริษัทอื่นๆ...

ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม

หลากหลายความประทับใจ และ คำแนะนำให้อบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP
และหลักสูตรการเงินอื่นๆ กับ ThaiPFA