สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
เป้าหมายการวางแผนการเงิน CFP ที่ดีตามหลัก SMART
 
แผนการเดินทางแต่ละทริปไม่กี่วันยังต้องมีการปักหมุดปลายทาง แล้ววันนี้คุณเคยตั้งเป้าหมายให้แผนชีวิตแล้วหรือยัง มาเรียนรู้วิธีการเปลี่ยนเป้าหมายชีวิตให้เป็นเป้าหมายทางการเงินอย่าง SMART กันครับ

เป้าหมายตามหลักCFP


เป้าหมายทางการเงินที่ดีตามหลัก SMART

วิธีการกำหนดเป้าหมายทางการเงินให้ SMART มีหลักการง่ายๆ ดังนี้

Specific – ชัดเจน
รู้ว่าต้องการอะไร โดยระบุเป็นรูปธรรม เช่น อยากมีรถยนต์ อยากมีบ้าน อยากมีทุนการศึกษา สำหรับบุตร

Measurable – วัดผลได้
รู้ว่าต้องการที่จะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวจำเป็นต้องใช้เงินจำนวนเท่าไร
เช่น อยากมีรถยนต์ราคาเท่าไร อยากมีบ้านราคาเท่าไร อยากมีทุนการศึกษาสำหรับบุตร จำนวนเท่าไร

Achievable – ทำสำเร็จได้
รู้ว่าจะทำอย่างไรให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้ ทั้งนี้ความสำเร็จของเป้าหมายจะเกิดขึ้นได้ภายใต้ัปัจจัยที่เรา
สามารถควบคุมได้ เช่น อยากมีรถยนต์คันใหม่ ต้องเก็บเงินเดือนล่ะ 5,000 บาท สำหรับจ่ายเงินดาวน์
โดยเก็บจากส่วนหนึ่งของเงินเดือน 50,000 บาท ไม่ใช่มีที่มาจากการขอให้นายจ้างขึ้นเงินเดือน

Realistic – สามารถบรรลุผลได้
ตั้งเป้าหมายอย่างสมเหตุสมผลภายใต้สถานะทางการเงินและข้อจำกัดต่างๆ ที่มีในปัจจุบันรวมถึงเหตุการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เช่น การมีบุตร การเกิดอุบัติเหตุ นอกจากนั้นยังต้องไม่เป็นการบีบบังคับจิตใจจนเกินไปหรือไม่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตจนเกิดความทุกข์ในปัจจุบัน เช่น อยากมีบ้านหลังใหม่ จึงต้องหารายได้เพิ่มอีก 2-3 เท่า ทำให้ต้องทำงานจนไม่มีเวลาพักผ่อน ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพจนไม่สามารถทำงานหาเงินได้ในที่สุด

time-bound – มีกำหนดเวลาที่ชัดเจนแน่นอน
เพื่อไม่ให้เป้าหมายการเงินที่ต้องการลอยเลื่อนออกไปอย่างไม่มีวันบรรลุ เช่น อยากมีรถยนต์ราคาเท่าไรภายในระยะเวลาเมื่อใด อยากมีบ้านราคาเท่าไรภายในระยะเวลาเมื่อใด หรืออยากมีทุนการศึกษาสำหรับบุตรจำนวนเท่าไร ภายในระยะเวลาเมื่อใด
 

ThaiPFA ศูนย์อบรมต้นแบบ สู่เส้นทางคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP มืออาชีพมาตรฐานสากล

 


Thai Professional Finance Academy (ThaiPFA)
ติดต่อ
      086-666-0090 , 082-701-7077 , 087-063-3306 

ขอบคุณทุกความไว้วางใจ ที่มีให้ ThaiPFA


#นักวางแผนการเงินCFPมาตรฐานสากลกับThaiPFA #เส้นทางสู่วิชาชีพนักวางแผนการเงินCFPมาตรฐานสากลโดยThaiPFA #ThaiPFAศูนย์อบรมต้นแบบเพื่อความมั่งคั่งมั่นคงและยั่งยืน
E-mail: thaipfa@gmail.com
Website: www.thaipfa.co.th 
Social network: www.facebook.com/thaipfa
LINE: @thaipfa
Mobile: 086-666-0090 , 087-063-3306 ,082-701-7077

ThaiPFA NEWS

เรื่องราวดีๆ ที่อยากบอกเล่า พร้อมข่าวสารและสาระดีๆ ทางการเงิน

ผลงานที่ผ่านมา
portfolio
  • In-House Training, Public Training และบริษัทอื่นๆ...

ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม

หลากหลายความประทับใจ และ คำแนะนำให้อบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP
และหลักสูตรการเงินอื่นๆ กับ ThaiPFA