สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
ตารางอบรม และตารางสอบ หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ประจำปี 2567
 

ตาราง อบรมCFP ประจำปี 2567
ตารางสอบCFP ปี 2567
 

วิธีการสมัครสอบ และสามารถสมัครสอบได้ที่ https://member.tfpa.or.th/UserLogin.aspx​

 

ค่าธรรมเนียมการสอบ CFP

ข้อสอบ

บุคคลทั่วไป

สมาชิกสมาคมฯ

ฉบับที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ

2,000

1,700

ฉบับที่ 2 การวางแผนการลงทุน

3,000

2,550

ฉบับที่ 3 การวางแผนการประกันภัยและการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ

3,000

2,550

ฉบับที่ 4 การวางแผนภาษีและมรดก และการจัดทำแผนการเงิน

 

2,000

4,500


1,700

3,825


หมายเหตุ จะสมัครสอบได้ผู้จะสมัครสอบต้องผ่านการอบรม หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ก่อน รายละเอียด
 

เงื่ยนไขการสอบและการอบรมCFP
 

ข้อสอบฉบับที่

จะสมัครสอบได้ต้องผ่านการอบรมชุดวิชาที่

1. พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ

1. พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ  

2. การวางแผนการลงทุน

2. การวางแผนการลงทุน

3. การวางแผนการประกันภัย และการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ

3. การวางแผนการประกันภัย และ
4. การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ

4. การวางแผนภาษีและมรดก และการจัดทำแผนการเงิน


5. การวางแผนภาษีและมรดก และ
6. การจัดทำแผนการเงิน


ค่าธรรมเนียมการอบรมและสิทธิพิเศษสำหรับผู้เข้าอบรม กับศูนย์อบรม ThaiPFA เท่านั้น

ค่าธรรมเนียมการอบรม CFP
อบรมCFP กับวิทยากรอันดับ 1 ทางด้านการเงินของประเทศไทยอบรมซ้ำจนกว่าจะสอบCFP ผ่าน ฟรีเอกสารหลักาูตรการวางแผนการเงินCFP จากครบไม่ต้องซื้อเพิ่ม

 ทั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมที่ประสงค์จะรับเอกสารประกอบการบรรยายและ Workbook ในรูปแบบจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการพิมพ์และนำส่งซึ่งจะปรากฏให้เห็นในระบบการสมัครอบรมในขั้นตอนการสมัครอบรมhttps://www.thaipfa.co.th/news/view/242- รายละเอียด 
ตามนโยบาย paperless เพื่อมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมอันจะเป็นการบรรเทาปัญหาภัยธรรมชาติต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงในปัจจุบัน ด้วยการลดใช้กระดาษเพื่อลดการตัดไม้ทำลายป่าดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยายในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์- ศูนย์อบรมไทยพีเอฟเอได้พัฒนาระบบการ

VDO การอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP
แบบทดสอบเสมือนจริง ข้อสอบ CFP ระบบทำข้อสอบเสมือนจริง หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP
โปรแกรมการวางแผนการเงิน อย่างง่าย ใช้งานได้จริง วางแผนการเงินได้สะดวก

ตารางการอบรมและตารางสอบ
หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ประจำปี 2567


✅ ฟรี ครบถ้วนทั้งตำรา เอกสารประกอบการบรรยาย และ Workbook
✅ ฟรี โปรแกรมวางแผนการเงินผ่านเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นมือถือ AllAboutFin (3 เดือน)
✅ ฟรี หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ (E-Learning) ในชุดวิชาที่ลงทะเบียน มูลค่า 3,000 บาท เมื่อชำระค่าธรรมเนียมการอบรมก่อนวันอบรมวันแรก 15 วัน
✅ ฟรี ระบบการทำข้อสอบ เสมือนจริง
✅ ฟรี ระบบการเรียนย้อนหลัง 1 ปี ฟรี
✅ ฟรี อบรมซ้ำจนกว่าจะสอบผ่าน (เป็นไปตามเงื่อนใขครับ)

อบรมโดยผู้เชียวชาญ ที่เป็นผู้พัฒนาหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ตั้งแต่เริ่มต้น ที่มี CFP ในประเทศไทย

ThaiPFA NEWS

เรื่องราวดีๆ ที่อยากบอกเล่า พร้อมข่าวสารและสาระดีๆ ทางการเงิน

ผลงานที่ผ่านมา
portfolio
  • In-House Training, Public Training และบริษัทอื่นๆ...

ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม

หลากหลายความประทับใจ และ คำแนะนำให้อบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP
และหลักสูตรการเงินอื่นๆ กับ ThaiPFA