สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
วางแผนการเงินกับอาจารย์ปิง | วางแผนภาษี สถาบันการเงินรายงานข้อมูลอะไรให้แก่กรมสรรพากรบ้าง
 

สถาบันการเงินรายงานข้อมูลอะไรให้แก่กรมสรรพากรบ้าง รู้งี้แล้วอย่าคิดหนีภาษีจะดีกว่า?

วางแผนการเงินกับอาจารย์ปิงวันนี้ เราจะตอบข้อสงสัยที่มีคนสอบถามกันมามากว่าสถาบันการเงินรายงานข้อมูลอะไรให้แก่กรมสรรพากรบ้าง โดยวันนี้เราจะมาดูรายละเอียดการรายงานข้อมูลของบุคคลที่มีธุรกรรมทางการเงินเป็นจำนวนมากและการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากออมทรัพย์กันครับ

• พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 48) พ.ศ. 2562 กำหนดให้สถาบันการเงินและผู้ให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์รายงานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่มีธุรกรรมทางการเงินอย่างหนึ่งอย่างใดในปีที่ล่วงมาดังต่อไปนี้
1) ฝากหรือรับโอนเงินทุกบัญชีในแต่ละธนาคารรวมกันตั้งแต่ 400 ครั้ง และมียอดรวมของธุรกรรมฝากหรือรับโอนรวมกันตั้งแต่ 2,000,000 บาทขึ้นไป
2) ฝากหรือรับโอนเงินทุกบัญชีรวมกันตั้งแต่ 3,000 ครั้ง ขึ้นไป

ข้อมูลที่กำหนดให้สถาบันการเงินส่ง ได้แก่
1) ข้อมูลเลขประจำตัวประชาชน ชื่อ นามสกุล
2) เลขที่บัญชีเงินฝากที่เกี่ยวข้องกับการฝากหรือรับโอนนั้น
3) จำนวนการฝากหรือรับโอนรวมใน 1 ปี
4) มูลค่าของการฝากหรือรับโอนรวมใน 1 ปี
• ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 346) กำหนดให้ธนาคารซึ่งเป็นผู้จ่ายดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนเงินฝากนำส่งข้อมูลดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนเงินฝากทุกบัญชีต่อกองเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพากร เพื่อประโยชน์ในการใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ของผู้มีเงินได้ ทั้งนี้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนเงินฝากที่จะได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้
1) ดอกเบี้ยและผลตอบแทนเงินฝากทุกบัญชีรวมกัน มีจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท ตลอดปีภาษีนั้น
2) ชื่อบัญชีเงินฝากและเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรที่ใช้ในการเปิดบัญชีเงินฝากจะต้องเป็นของผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ได้รับประโยชน์จากดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนเงินฝากนั้น
3) ผู้มีเงินได้ไม่ได้แจ้งธนาคารซึ่งเป็นผู้จ่ายดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนเงินฝากมิให้นำส่งข้อมูลดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนเงินฝากให้กับกรมสรรพากร
4) เป็นดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนเงินฝาก ที่กรมสรรพากรได้รับข้อมูลเกี่ยวกับดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนเงินฝากนั้นจากธนาคารซึ่งเป็นผู้จ่ายดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนเงินฝาก ทั้งนี้ผู้มีเงินได้ที่แจ้งธนาคารซึ่งเป็นผู้จ่ายดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนเงินฝากเพื่อไม่ให้นำส่งข้อมูลเกี่ยวกับดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนเงินฝากให้กับกรมสรรพากร จะไม่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้

สรุปสั้นๆง่ายๆก็คือว่า กรมสรรพากรจะได้รับข้อมูลธุรกรรมที่เกี่ยวข้องของบุคคลที่มีการฝากหรือรับโอนเงินทุกบัญชีรวมกันในแต่ละธนาคารตั้งแต่ 3,000 ครั้ง ขึ้นไป แต่ถ้าหากมียอดฝากหรือโอนรวมกันตั้งแต่ 2,000,000 บาทขึ้นไป กรมสรรพากรจะได้รับข้อมูลธุรกรรมที่เกี่ยวข้องของบุคคลที่มีการฝากหรือรับโอนเงินทุกบัญชีรวมกันในแต่ละธนาคารตั้งแต่ 400 ครั้งขึ้นไป นอกจากนั้นกรมสรรพากรก็ยังได้รับข้อมูลดอกเบี้ยและผลตอบแทนเงินฝากทุกบัญชี ถ้าหากผู้ฝากไม่ได้แจ้งธนาคารไม่ให้นำส่งข้อมูลดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนเงินฝากให้กับกรมสรรพากร ถ้าหากคุณมีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับการวางแผนการเงิน สามารถสอบถามได้ที่คอมเมนต์ด้านล่าง เพราะวางแผนการเงินกับอาจารย์ปิง อยากมีส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยทำให้คนไทยมีชีวิตที่ดีขึ้น มีความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน
 

ThaiPFA ศูนย์อบรมต้นแบบ สู่เส้นทางคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP มืออาชีพมาตรฐานสากล

 


Thai Professional Finance Academy (ThaiPFA)

ติดต่อ


      086-666-0090 , 082-701-7077 , 087-063-3306 
 

ขอบคุณทุกความไว้วางใจ ที่มีให้ ThaiPFA


#นักวางแผนการเงินCFP มาตรฐานสากลกับThaiPFA  #เส้นทางสู่วิชาชีพนักวางแผนการเงินCFP มาตรฐานสากลโดยThaiPFA #ThaiPFA ศูนย์อบรมต้นแบบเพื่อความมั่งคั่งมั่นคงและยั่งยืน 
E-mail: thaipfa@gmail.com
Website: www.thaipfa.co.th  , www.thaipfaonline.com , www.allaboutfin.com
Social network: www.facebook.com/thaipfa
LINE: @thaipfa
Mobile: 086-666-0090 , 087-063-3306 ,082-701-7077

ThaiPFA NEWS

เรื่องราวดีๆ ที่อยากบอกเล่า พร้อมข่าวสารและสาระดีๆ ทางการเงิน

ผลงานที่ผ่านมา
portfolio
  • In-House Training, Public Training และบริษัทอื่นๆ...

ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม

หลากหลายความประทับใจ และ คำแนะนำให้อบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP
และหลักสูตรการเงินอื่นๆ กับ ThaiPFA