สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
5 ขั้นตอน จัดพอร์ตง่ายๆ
 
วางแผนการลงทุน


5 ขั้นตอนคาดการณ์อัตราผลตอบแทนของพอร์ตลงทุน
นักลงทุนหลายๆคนอาจสงสัยว่าจะจัดพอร์ตลงทุนอย่างไรให้เหมาะสม เพราะถ้าเลือกลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังสูงๆก็อาจมีความเสี่ยงสูงมากกว่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
คำตอบง่ายๆของพอร์ตลงทุนที่เหมาะสมคือ พอร์ตลงทุนที่ทำให้นักลงทุนได้รับอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังมากกว่าอัตราผลตอบแทนที่ต้องการทำให้บรรลุเป้าหมาย ในขณะที่ระดับความเสี่ยงของพอร์ตลงทุนดังกล่าวก็อยู่ภายใต้ระดับที่ยอมรับได้ หรือพูดง่ายๆก็คือพอร์ตลงทุนที่ทำให้นักลงทุนกินอิ่มและนอนหลับนั่นเอง
วันนี้ ศูนย์อบรม ThaiPFA จะมาแนะนำวิธีการคำนวณอัตราผลตอบแทนที่คาดจะได้รับจากการลงทุนในพอร์ตด้วยขั้นตอนง่ายๆ ดังต่อไปนี้
1. คัดเลือกหลักทรัพย์รายตัว
2. คาดการณ์อัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง
3. กำหนดสัดส่วนเงินลงทุนในสินทรัพย์แต่ละประเภท
4. ถ่วงน้ำหนักอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังของสินทรัพย์แต่ละประเภท
5. คำนวณอัตราผลตอบแทนของพอร์ตลงทุน

 5 ขั้นตอน จัดพอร์ตง่ายๆ
หลังจากทราบระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เราก็จะสามารถจัดพอร์ตลงทุนได้ รวมทั้งยังคาดการณ์อัตราผลตอบแทนที่จะได้รับด้วยขั้นตอนง่ายๆ ต่อไปนี้
   
1.คัดเลือกหลักทรัพย์รายตัว
คัดเลือกหลักทรัพย์รายตัวที่จะนำมาลงทุนในสินทรัพย์แต่ละประเภท สำหรับคนที่ยังไม่มีความรู้ ไม่มีประสบการณ์ หรือไม่มีเวลาติดตามข้อมูลข่าวสารก็อาจให้มืออาชีพมาช่วยคัดเลือกหลักทรัพย์ให้ผ่านกองทุนรวม
 
โดยหลักทรัพย์ที่เลือกมาลงทุนในสินทรัพย์แต่ละประเภทสำหรับแต่ละเป้าหมายอาจเป็นหลักทรัพย์ตัวเดียวกันหรือแตกต่างกันก็ได้
 
สำหรับนักลงทุนที่ต้องการได้ผลตอบแทนตามภาวะตลาดโดยรวมก็อาจเลือกลงทุนในกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในเชิงรับ (Passive Strategy) ที่เน้นลงทุนโดยเลียนแบบดัชนีราคาหลักทรัพย์ต่างๆ ที่อ้างอิง
 

วางแผนการลงทุน

 
2.คาดการณ์อัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง
คาดการณ์อัตราผลตอบแทนที่คาดหวังของการลงทุนในสินทรัพย์แต่ละประเภทโดยอาจพิจารณาจากอัตราผลตอบแทนที่ได้รับในอดีต อย่างไรก็ตาม แนวทางนี้มีสมมติฐานว่าอัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นในอดีตจะต้องเกิดขึ้นอีกในอนาคต เราจึงต้องคอยติดตามว่าผลการดำเนินงานของพอร์ตลงทุนในอนาคตเป็นไปตามที่คาดหวังไว้หรือไม่
 
อบรมการวางแผนการลงทุน 

3.กำหนดสัดส่วนเงินลงทุนในสินทรัพย์แต่ละประเภท
กำหนดสัดส่วนเงินลงทุนในสินทรัพย์แต่ละประเภทตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ซึ่งสามารถเข้าไปรับการทดสอบได้จากสถาบันการเงินต่างๆ เช่น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น
 
 
อบรมเป็นนักวางแผนการเงิน


 
4.ถ่วงน้ำหนักอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังของสินทรัพย์แต่ละประเภท
ถ่วงน้ำหนักอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังของสินทรัพย์แต่ละประเภทด้วยสัดส่วนเงินลงทุนโดยการนำอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังว่าจะได้รับจากการลงทุนในสินทรัพย์แต่ละประเภท ในขั้นตอนที่ 2 คูณด้วยสัดส่วนของเงินลงทุนในสินทรัพย์แต่ละประเภทในขั้นตอนที่ 3
 
 
อบรมนักวางแผนการเงิน CFP


 
5.คำนวณหาอัตราผลตอบแทนของพอร์ตลงทุน
คำนวณหาอัตราผลตอบแทนของพอร์ตลงทุน จากผลรวมของอัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์แต่ละประเภทที่ถ่วงน้ำหนักด้วยสัดส่วนเงินลงทุนในข้อ 4 เนื่องจากพอร์ตลงทุนของเราประกอบด้วยสินทรัพย์หลายประเภท ซึ่งมีสัดส่วนของเงินลงทุนที่ไม่เท่ากันอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังของพอร์ตลงทุนจึงคำนวณได้จากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของอัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์แต่ละประเภท
 
อบรมการวางแผนการเงิน CFP

 

ThaiPFA ศูนย์อบรมต้นแบบ สู่เส้นทางคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP มืออาชีพมาตรฐานสากล

 


Thai Professional Finance Academy (ThaiPFA)
ติดต่อ
      086-666-0090 , 082-701-7077 , 087-063-3306 

ขอบคุณทุกความไว้วางใจ ที่มีให้ ThaiPFA


#ThaiPFAศูนย์อบรมต้นแบบเพื่อความมั่งคั่งมั่นคงและยั่งยืน  #ThaiPFAศูนย์อบรมต้นแบบสู่เส้นทางคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP มืออาชีพมาตรฐานสากล
#นักวางแผนการเงินCFPมาตรฐานสากลกับThaiPFA  #เส้นทางสู้วิชาชีพนักวางแผนการเงินCFPมาตรฐานสากลโดยThaiPFA  #CFP #นักวางแผนการเงิน #วางแผนการเงิน

E-mail: thaipfa@gmail.com
Website: www.thaipfa.co.th 
Social network: www.facebook.com/thaipfa
LINE: @thaipfa
Mobile: 086-666-0090 , 087-063-3306 ,082-701-7077


 

ThaiPFA NEWS

เรื่องราวดีๆ ที่อยากบอกเล่า พร้อมข่าวสารและสาระดีๆ ทางการเงิน

ผลงานที่ผ่านมา
portfolio
  • In-House Training, Public Training และบริษัทอื่นๆ...

ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม

หลากหลายความประทับใจ และ คำแนะนำให้อบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP
และหลักสูตรการเงินอื่นๆ กับ ThaiPFA