สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
เปิดประตูสู่วิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP กับ หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ
 
เปิดประตูสู่วิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP กับ หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ

คุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP เป็นคุณวุฒิวิชาชีพที่เป็นที่ต้องการและได้รับการยอมรับมากที่สุดในระดับโลกสำหรับผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นนักวางแผนการเงินหรือที่ปรึกษาการเงินที่ต้องการแสดงให้ลูกค้าหรือผู้รับคำปรึกษาเห็นถึงความมุ่งมั่นในการวางแผนทางการเงินอย่างมีความสามารถและมีจรรยาบรรณ

ผลการสำรวจบุคคลมากกว่า 19,000 รายจาก 19 ประเทศทั่วโลกโดย FPSB (Financial Planning Standards Board) พบว่า ผู้รับคำปรึกษามีความเชื่อมั่นต่อความสามารถในการบรรลุเป้าหมายทางการเงินและมีความพึงพอใจต่อนักวางแผนทางการเงิน CFP มากกว่าที่ปรึกษาการเงินทั่วไป

ผลการสำรวจนักวางแผนการเงิน CFP ทั่วโลก ยังพบอีกว่า การได้รับคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP ส่งผลทำให้มีความพึงพอใจและมีความก้าวหน้าในวิชาชีพมากขึ้น มีรายได้เพี่มขึ้น และสามารถขยายฐานลูกค้าและรักษาลูกค้าไว้ได้ยาวนานมากขึ้น

Exclusive ที่ ThaiPFA เท่านั้น กับการรวมตัวกันของวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอันดับต้นในอุตสาหกรรมการเงิน

รูปแบบการอบรม Online ผ่าน Zoom Meetings จำนวน 24 ชั่วโมงกับวิทยากรต่อไปนี้

- เรียนรู้กระบวนการวางแผนการเงิน การคำนวณเงินออม/ลงทุนที่จำเป็นสำหรับการบรรลุเป้าหมายผ่านเครื่องคิดเลขการเงินกับ...ผู้ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาเนื้อหาหลักสูตรการวางแผนการเงินกับสมาคมนักวางแผนการเงินไทยตั้งแต่ต้น และเป็นผู้ร่วมแต่งตำราประกอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน...ดร.ธนาวัฒน์ สิริวัฒน์ธนกุล CFP ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกรรมการสมาคมนักวางแผนการเงินไทย
- เรียนรู้การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินกับ...คุณนฤมล บุญสนอง CFP รองกรรมการผู้จัดการ บล. ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) และกรรมการสมาคมนักวางแผนการเงินไทย
- เรียนรู้การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน การจัดทำงบประมาณ และการบริหารสภาพคล่องส่วนบุคคลผ่านเครื่องมือทางการเงินกับ...คุณวิโรจน์ ตั้งเจริญ CFP รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บลจ. กรุงไทย และกรรมการสมาคมนักวางแผนการเงินไทย
- เรียนรู้แนวคิดเบื้องต้น การคำนวณและชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับ...นิติกรผู้ชำนาญการภาษีจากกรมสรรพากร
- เรียนรู้จรรยาบรรณสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินกับ...คุณอุมาพันธุ์ เจริญยิ่ง CFP รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และ กรรมการสมาคมนักวางแผนการเงินไทย
-  Workshop อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำวางแผนการเงินด้วยกรณีศึกษาต่างๆ ผ่านโปรแกรมและแอปพลิเคชันวางแผนการเงิน allaboutFIN กับทีมวิทยากรอย่างใกล้ชิด


เปิดประตูสู่วิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP กับ หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณตารางอบรมCFP เปิดประตูสู่วิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP กับ หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณติวสอบCFP ปิดประตูสู่วิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP กับ หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ ปิดประตูสู่วิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP กับ หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ


www.thaipfa.co.th
#ThaiPFA
#ThaiProfessionalFinanceAcademy
#ศูนย์อบรมไทยพีเอฟเอ
#สถาบันอบรมCFPแห่งแรกในประเทศไทย
#ThaiPFAศูนย์อบรมต้นแบบเพื่อความมั่งคั่งมั่นคงและยั่งยืน
#นักวางแผนการเงินCFPมาตรฐานสากลกับThaiPFA
#เส้นทางสู้วิชาชีพนักวางแผนการเงินCFPมาตรฐานสากลโดยThaiPFA
#CFP #นักวางแผนการเงิน #วางแผนการเงิน #อบรมCFP #IP #AFPT #อบรมCFPที่ไหนดี

ThaiPFA NEWS

เรื่องราวดีๆ ที่อยากบอกเล่า พร้อมข่าวสารและสาระดีๆ ทางการเงิน

ผลงานที่ผ่านมา
portfolio
  • In-House Training, Public Training และบริษัทอื่นๆ...

ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม

หลากหลายความประทับใจ และ คำแนะนำให้อบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP
และหลักสูตรการเงินอื่นๆ กับ ThaiPFA