สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
วางแผนการเงินกับอาจารย์ปิง | วางแผนภาษี รายได้อะไรบ้างที่ต้องเสียภาษี
 

รายได้อะไรบ้างที่ต้องเสียภาษี?
 
วางแผนการเงินกับอาจารย์ปิงวันนี้ เราจะมาหาคำตอบกันว่า มีรายได้อะไรบ้างที่ได้มาแล้วบุคคลธรรมดาอย่างเราๆต้องเสียภาษีกันบ้าง
 
ตามกฎหมาย รายได้หรือเงินได้ที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เรียกว่า "เงินได้พึงประเมิน" หมายถึง เงินได้ของบุคคล หรือหน่วยภาษี ที่เกิดขึ้นในปีภาษีใดๆ ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม
 
ทั้งนี้รายได้ที่ต้องเสียภาษีหรือเงินได้พึงประเมินนั้นอาจอยู่ในรูปแบบต่างๆ และอาจมีแหล่งที่มาจากในประเทศหรือนอกประเทศ ซึ่งอาจมีลักษณะของการได้มาของเงินได้ในหลากหลายประเภทตามที่จะกล่าวถึงดังต่อไปนี้
 
รายได้ที่ต้องเสียภาษีหรือเงินได้พึงประเมินนั้นอาจอยู่ในรูปแบบต่างๆ ดังต่อไปนี้
  1. เงินตราที่เป็นสกุลเงินบาทหรือเงินตราสกุลต่างประเทศที่คำนวณค่าเป็นเงินตราสกุลบาทได้
  2. ทรัพย์สินซึ่งอาจคิดคำนวณได้เป็นเงิน เช่น รางวัลที่ได้รับจากการชิงโชค หุ้นที่ได้รับแจกจากบริษัท
  3. ประโยชน์ซึ่งอาจคิดคำนวณได้เป็นเงิน เช่น การอยู่บ้านของนายจ้างโดยไม่เสียค่าเช่า
  4. เงินค่าภาษีอากรที่ผู้จ่ายเงินหรือผู้อื่นออกแทนให้
  5. เครดิตภาษีตามที่กฎหมายกำหนด เช่น เครดิตภาษีเงินปันผล
 
รายได้ที่ต้องเสียภาษีหรือเงินได้พึงประเมินนั้นยังต้องพิจารณาเงื่อนไขตามแหล่งที่มาของเงินได้ด้วยว่าจะต้องเสียภาษีหรือไม่ ทั้งนี้เงินได้จากแหล่งต่างๆ ที่จะต้องนำไปรวมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามีเงื่อนไขในการพิจารณาตามแหล่งที่มาดังต่อไปนี้
 

ThaiPFA ศูนย์อบรมต้นแบบ สู่เส้นทางคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP มืออาชีพมาตรฐานสากล

 


Thai Professional Finance Academy (ThaiPFA)

ติดต่อ


      086-666-0090 , 082-701-7077 , 087-063-3306 
 

ขอบคุณทุกความไว้วางใจ ที่มีให้ ThaiPFA


#นักวางแผนการเงินCFP มาตรฐานสากลกับThaiPFA  #เส้นทางสู่วิชาชีพนักวางแผนการเงินCFP มาตรฐานสากลโดยThaiPFA #ThaiPFA ศูนย์อบรมต้นแบบเพื่อความมั่งคั่งมั่นคงและยั่งยืน 
E-mail: thaipfa@gmail.com
Website: www.thaipfa.co.th  , www.thaipfaonline.com , www.allaboutfin.com
Social network: www.facebook.com/thaipfa
LINE: @thaipfa
Mobile: 086-666-0090 , 087-063-3306 ,082-701-7077

ThaiPFA NEWS

เรื่องราวดีๆ ที่อยากบอกเล่า พร้อมข่าวสารและสาระดีๆ ทางการเงิน

ผลงานที่ผ่านมา
portfolio
  • In-House Training, Public Training และบริษัทอื่นๆ...

ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม

หลากหลายความประทับใจ และ คำแนะนำให้อบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP
และหลักสูตรการเงินอื่นๆ กับ ThaiPFA