สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ
 
หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ

หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ

อบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณกับศูนย์อบรมไทยพีเอฟเอ (ThaiPFA) เพียง 3 วัน ช่วยให้คุณสามารถตรวจสุขภาพการเงินและวางแผนการเงินส่วนบุคคลเบื้องต้น นำไปใช้สำหรับวางแผนการเงินให้กับตนเอง และต่อยอดทางธุรกิจในการเป็นนักวางแผนการเงินมืออาชีพมาตรฐานสากล ทั้งนี้ประสบการณ์ในการทำงานของวิทยากรแต่ละท่านบวกกับประสบการณ์ในการเป็นศูนย์อบรมที่ได้รับอนุญาตให้จัดอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP เป็นแห่งแรกในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันมากกว่าทศวรรษจะช่วยทำให้การเรียนรู้แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนการเงินและการคำนวณที่ซับซ้อนกลายเป็นเรื่องง่ายๆ ที่สามารถนำไปใช้ในการวางแผนการเงินจริงกับตนเองและต่อยอดศักยภาพในการเปิดประตูสู่วิขาชีพนักวางแผนการเงินมาตรฐานสากลที่สามารถให้บริการในการวางแผนการเงินในมิติต่างๆ ทั้งการลงทุน การประกัน การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ การวางแผนภาษีและมรดก


ศูนย์อบรมไทยพีเอฟเอเชื่อว่าผู้เข้ารับการอบรมจะประสบความสำเร็จในการเป็นนักวางแผนการเงินมืออาชีพเมื่อได้เรียนรู้จากการรวมตัวของวิทยากรที่เชี่ยวชาญที่สุดในแต่ละด้านของประเทศไทย ศูนย์อบรมไทยพีเอฟเอจึงคัดสรรวิทยากรอย่างเข้มข้นเพื่อให้มั่นใจว่าผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้ที่ถูกต้องและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงจากวิทยากรที่เชี่ยวชาญที่เป็นตัวจริงของอุตสาหกรรมการเงินที่พิสูจน์แล้วจากความสำเร็จในตำแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบในปัจจุบันจากการเป็นผู้บริหารระดับสูงในสถาบันการเงินชั้นนำในประเทศไทยและได้รับคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP รวมทั้งวิทยากรผู้มีส่วนร่วมพัฒนาหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ดังต่อไปนี้

✅ดร.ธนาวัฒน์ สิริวัฒน์ธนกุล CFP ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกรรมการสมาคมนักวางแผนการเงินไทย...ผู้ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาเนื้อหาหลักสูตรการวางแผนการเงินกับสมาคมนักวางแผนการเงินไทยตั้งแต่ต้น และเป็นผู้ร่วมแต่งตำราประกอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน

✅ คุณนฤมล บุญสนอง CFP รองกรรมการผู้จัดการ บล. ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย)

✅ คุณวิโรจน์ ตั้งเจริญ CFP รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บลจ. กรุงไทย และกรรมการสมาคมนักวางแผนการเงินไทย

✅ คุณอุมาพันธุ์ เจริญยิ่ง CFP รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และ กรรมการสมาคมนักวางแผนการเงินไทย

✅ นิติกรผู้ชำนาญการภาษีจากกรมสรรพากร


อบรมสดผ่าน Zoom เนื้อหาอัดแน่นทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติตลอด 24 ชั่วโมงของการอบรม

✅ เรียนรู้กระบวนการวางแผนการเงินตามมาตรฐานสากล
✅ เรียนรู้เทคนิคการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
✅ เรียนรู้การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน การจัดทำงบประมาณ และการบริหารสภาพคล่องส่วนบุคคล
✅ เรียนรู้วิธีการคำนวณเงินออม/ลงทุนที่จำเป็นสำหรับการบรรลุเป้าหมายทางการเงินผ่านเครื่องคิดเลขการเงินที่ทำให้การคำนวณกลายเป็นเรื่องง่ายๆ
✅ เรียนรู้แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
✅ เรียนรู้จรรยาบรรณสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงิน
✅ Workshop อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการเงินด้วยกรณีศึกษาต่างๆ ผ่านโปรแกรมและแอปพลิเคชันวางแผนการเงิน allaboutFIN
รับส่วนลดและสิทธิพิเศษมากมายเมื่อสมัครอบรมวันนี้กับศูนย์อบรมไทยพีเอฟเอ สถาบันอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP แห่งแรกในประเทศไทยที่มีการจัดอบรมอย่างต่อเนื่องมามากกว่าทศวรรษ และยังเป็นศูนย์อบรมที่ได้รับการประเมินในระดับ “ดีมาก”
✅ ค่าธรรมเนียมการอบรม 10,000 บาทต่อท่าน (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
✅ ส่วนลด 1,000 บาท สำหรับนิสิต/นักศึกษาระดับอุดมศึกษา หรือ ส่วนลด 300 บาท สำหรับพนักงานขององค์กรที่เป็นสมาชิกสมาคมนักวางแผนการเงินไทย
✅ ฟรี! อบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อสอบการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 1 มูลค่า 3,210 บาท
( ตามเงื่อนไข https://www.thaipfa.co.th/article/view/143/ )
✅ ฟรี! การทดสอบระบบข้อสอบเสมือนจริง (Mock Exam) 2 ครั้ง ก่อนเข้ารับการทดสอบจริง
✅ ฟรี! Code สมาชิกสำหรับใช้โปรแกรมวางแผนการเงิน allaboutFIN 3 เดือน
✅ ฟรี! เอกสารประกอบการบรรยาย Workbookวางแผนการเงิน และตำราจรรยาบรรณและคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับนักวางแผนการเงิน (สามารถเลือกรับรูปแบบเอกสารได้) พร้อม Code E-book ตำราอ้างอิงหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 1 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
✅ สิทธิพิเศษ อบรมซ้ำ ( ตามเงื่อนไข https://www.thaipfa.co.th/article/view/58/ )


สมัครอบรมได้ตั้งแต่วันนี้ที่ https://www.thaipfa.co.th/
ตรวจสอบปฏิทินการอบรมรุ่นอื่นๆที่ https://www.thaipfa.co.th/coursecalendar/

“คุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP เป็นคุณวุฒิวิชาชีพที่เป็นที่ต้องการและได้รับการยอมรับมากที่สุดในระดับโลกสำหรับผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นนักวางแผนการเงินหรือที่ปรึกษาการเงินที่ต้องการแสดงให้ลูกค้าหรือผู้รับคำปรึกษาเห็นถึงความมุ่งมั่นในการวางแผนทางการเงินอย่างมีความสามารถและมีจรรยาบรรณ ทั้งนี้ผลการสำรวจบุคคลมากกว่า 19,000 รายจาก 19 ประเทศทั่วโลกโดย FPSB (Financial Planning Standards Board) พบว่า ผู้รับคำปรึกษามีความเชื่อมั่นต่อความสามารถในการบรรลุเป้าหมายทางการเงินและมีความพึงพอใจต่อนักวางแผนทางการเงิน CFP มากกว่าที่ปรึกษาการเงินทั่วไป นอกจากนั้นผลการสำรวจนักวางแผนการเงิน CFP ทั่วโลก ยังพบอีกว่า การได้รับคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP ส่งผลทำให้มีความพึงพอใจและมีความก้าวหน้าในวิชาชีพมากขึ้น มีรายได้เพี่มขึ้น และสามารถขยายฐานลูกค้าและรักษาลูกค้าไว้ได้ยาวนานมากขึ้น”

อบรม CFP กับ ThaiPFA

#ThaiPFA #ThaiProfessionalFinanceAcademy #ศูนย์อบรมไทยพีเอฟเอ
#นักวางแผนการเงิน #วางแผนการเงิน
#IC #IP #AFPT #CFP #เรียนCFP #อบรมCFP #อบรมCFPที่ไหนดี #สอบCFP
 

ThaiPFA NEWS

เรื่องราวดีๆ ที่อยากบอกเล่า พร้อมข่าวสารและสาระดีๆ ทางการเงิน

ผลงานที่ผ่านมา
portfolio
  • In-House Training, Public Training และบริษัทอื่นๆ...

ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม

หลากหลายความประทับใจ และ คำแนะนำให้อบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP
และหลักสูตรการเงินอื่นๆ กับ ThaiPFA