สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน (Investment Planning)
 
เปิดประตูสู่เส้นทางการเป็นผู้เชี่ยวชาญการวางแผนการลงทุนกับ...
หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน (Investment Planning)

หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน (Investment Planning)


หลักสูตรที่จะสร้างโอกาสในการเป็นผู้เชี่ยวชาญการวางแผนการลงทุน ทั้งผู้ที่ต้องการสอบใบอนุญาตผู้วางแผนการลงทุน (Investment Planner, IP) ผู้ที่ต้องการสอบคุณวุฒิวิชาชีพที่ปรึกษาการเงิน AFPT ด้านการลงทุน ผู้ที่ต้องการสอบคุณวุฒิวิขาชีพนักวางแผนการเงิน CFP รวมทั้งบุคคลทั่วไปที่ต้องการเข้าใจถึงแนวทางในการวางแผนการลงทุน

✅ ภาพรวมของหลักสูตร...
การอธิบายถึงความสำคัญและกระบวนการวางแผนการลงทุน แนะนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักทรัพย์ลงทุน อธิบายแนวคิดเกี่ยวกับการจัดสรรเงินลงทุน การบริหารกลุ่มหลักทรัพย์ และการติดตามวัดผลการลงทุน อบรมเชิงปฏิบัติการในการวางแผนการลงทุนผ่านเครื่องคิดเลขทางการเงิน รวมทั้ง Workshop กรณีศึกษาในการจัดทำแผนการลงทุน

✅ รายละเอียดการอบรม
➞ อธิบายแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับหลักทรัพย์ลงทุน ไม่ว่าจะเป็นตราสารในตลาดเงิน ตราสารหนี้ ตราสารทุน ตราสารอนุพันธ์ และการลงทุนในทางเลือกต่างๆ
➞ อธิบายกระบวนการวางแผนการลงทุน
➞ อธิบายแนวทางในการจัดสรรเงินลงทุน (Asset Allocation)
➞ อธิบายแนวทางในการบริหารกลุ่มหลักทรัพย์ (Portfolio Management)
➞ อธิบายแนวทางในการประเมินผลการลงทุน (Performance Evaluation)
➞ อบรมเชิงปฏิบัติการในการคำนวณต่างๆในการวางแผนการลงทุนผ่านเครื่องคิดเลขทางการเงิน
➞ Workshop การจัดทำแผนการลงทุน

✅ วิธีการอบรม
➞ บรรยายโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญภาคทฤษฎีที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาเนื้อหาหลักสูตรการวางแผนการเงินและวิทยากรผู้เชี่ยวชาญภาคปฏิบัติที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญผ่านการปฏิบัติงานจริงจนได้รับการยอมรับในอุตสาหกรรมที่สามารถตรวจสอบได้จากตำแหน่งงานประจำที่ทำ
➞  เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจจากประสบการณ์ตรงในการวางแผนการลงทุนจากวิทยากรอันดับต้นในอุตสาหกรรมการเงิน
➞  อบรมเชิงปฏิบัติการในการฝึกปฏิบัติใช้เครื่องคิดเลขทางการเงินโดยวิทยากรและวิทยากรผู้ช่วยอย่างใกล้ชิด
➞  ฝึกปฏิบัติ Workshop เพื่อจัดทำแผนการลงทุน

✅ วิทยากรผู้บรรยาย

➞  คุณกิติชาญ ศิริสุขอาชา CFP®
ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์รายย่อย บล.ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย)

➞  ดร.ธนาวัฒน์ สิริวัฒน์ธนกุล CFP®
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และ กรรมการสมาคมนักวางแผนการเงินไทย

➞ คุณวิโรจน์ ตั้งเจริญ CFP®
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บลจ. กรุงไทย
และกรรมการสมาคมนักวางแผนการเงินไทย

➞  คุณศิริพร สุวรรณการ CFA, CFP®
Managing Director, Financial Advisory Head, Private Banking Group บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

✅ หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
➞  บุคคลที่ต้องการสอบใบอนุญาตผู้วางแผนการลงทุน (Investment Planner, IP)
➞ บุคคลที่ต้องการสอบคุณวุฒิวิชาชีพที่ปรึกษาการเงิน AFPT ด้านการลงทุน
➞  บุคคลที่ต้องการสอบคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP
➞  บุคคลทั่วไปที่ต้องการมีความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการวางแผนการลงทุน


✅ ราคา 10,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
✅ ฟรี ครบถ้วนทั้งตำรา เอกสารประกอบการบรรยาย และ Workbook ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
✅ ฟรี โปรแกรมวางแผนการเงินผ่านเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นมือถือ allaboutFIN (3 เดือน)
✅ สมัครอบรมได้ที่ www.thaipfa.co.th

ตรวจสอบวันเวลาการอบรมได้ที่ https://thaipfa.co.th/coursecalendar
ติดต่อสอบถามสิทธิพิเศษและโปรโมชั่นได้ที่ comment ด้านล่าง หรือสอบถามผ่าน official line id: @thaipfa

#ThaiPFA
#ThaiProfessionalFinanceAcademy
#ศูนย์อบรมไทยพีเอฟเอ
#สถาบันอบรมCFPแห่งแรกในประเทศไทย
#ThaiPFAศูนย์อบรมต้นแบบเพื่อความมั่งคั่งมั่นคงและยั่งยืน
#นักวางแผนการเงินCFPมาตรฐานสากลกับThaiPFA
#เส้นทางสู้วิชาชีพนักวางแผนการเงินCFPมาตรฐานสากลโดยThaiPFA
#CFP #นักวางแผนการเงิน #วางแผนการเงิน #อบรมCFP


โปรโมชั่นการอบรม CFP
 

ThaiPFA ศูนย์อบรมต้นแบบ สู่เส้นทางคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP มืออาชีพมาตรฐานสากล

 


Thai Professional Finance Academy (ThaiPFA)

ติดต่อ


      086-666-0090 , 082-701-7077 , 087-063-3306 
 

ขอบคุณทุกความไว้วางใจ ที่มีให้ ThaiPFA


#นักวางแผนการเงินCFP มาตรฐานสากลกับThaiPFA  #เส้นทางสู่วิชาชีพนักวางแผนการเงินCFP มาตรฐานสากลโดยThaiPFA #ThaiPFA ศูนย์อบรมต้นแบบเพื่อความมั่งคั่งมั่นคงและยั่งยืน 
E-mail: thaipfa@gmail.com
Website: www.thaipfa.co.th  , www.thaipfaonline.com , www.allaboutfin.com
Social network: www.facebook.com/thaipfa
LINE: @thaipfa
Mobile: 086-666-0090 , 087-063-3306 ,082-701-7077

ThaiPFA NEWS

เรื่องราวดีๆ ที่อยากบอกเล่า พร้อมข่าวสารและสาระดีๆ ทางการเงิน

ผลงานที่ผ่านมา
portfolio
  • In-House Training, Public Training และบริษัทอื่นๆ...

ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม

หลากหลายความประทับใจ และ คำแนะนำให้อบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP
และหลักสูตรการเงินอื่นๆ กับ ThaiPFA