สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
ปฏิทินการอบรมและการสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ครึ่งหลังของปี 2563
 
ปฏิทินการอบรมและการสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ครึ่งหลังของปี 2563 กับการอบรมภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
มาวางแผนและบริหารวันว่างเพื่อเพิ่มเติมความรู้และพัฒนาศักยภาพในการวางแผนการเงินของตนเอง เพื่อที่เราและคนรอบข้างจะได้มีชีวิตที่ดีขึ้น มั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน
สมัครอบรมได้ที่ www.thaipfa.co.th
ตารางอบรมCFP

** สถานที่สอบอาจมีการเปลียนแปลงตามความเหมาะสมในแต่ละสอบ ตอนลงทะเบียนสอบ ทางสมาคมนักวางแผนการเงินไทย จะมีระบุอย่างชัดเจนครับ

#ThaiPFAศูนย์อบรมต้นแบบเพื่อความมั่งคั่งมั่นคงและยั่งยืน #นักวางแผนการเงินCFPมาตรฐานสากลกับThaiPFA #เส้นทางสู้วิชาชีพนักวางแผนการเงินCFPมาตรฐานสากลโดยThaiPFA
 

ThaiPFA NEWS

เรื่องราวดีๆ ที่อยากบอกเล่า พร้อมข่าวสารและสาระดีๆ ทางการเงิน

ผลงานที่ผ่านมา
portfolio
  • In-House Training, Public Training และบริษัทอื่นๆ...

ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม

หลากหลายความประทับใจ และ คำแนะนำให้อบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP
และหลักสูตรการเงินอื่นๆ กับ ThaiPFA