สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
กองทุนเด่น กองทุนรวมที่น่าสนใจ กองทุนรวมที่มีกำไร กองทุนรวมผลตอบแทนดีที่สุด | ภาพรวมประจำปี 2564
 

ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2564 จากข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาจากเว็บไซต์ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน พบว่ามีจำนวนกองทุนรวมที่จดทะเบียนและยังดำเนินการอยู่ทั้งสิ้น 2,368 กองทุน

ทั้งนี้หากพิจารณาผลการดำเนินงานของกองทุนรวมแต่ละประเภทตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน จะพบว่า
  • กองทุนรวมตราสารทุน (Equity) 1,223 กองทุน มีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนตั้งแต่ต้นปีถึงวันล่าสุด (ytd) ต่ำสุด – 39.81% สูงสุด 74.03% ทั้งนี้กองทุนรวมตราสารทุนที่มีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนตั้งแต่ต้นปีถึงวันล่าสุด (ytd) มากกว่าศูนย์มี 800 กองทุน
  • กองทุนรวมตราสารหนี้ (Fixed Income) 314 กองทุน มีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนตั้งแต่ต้นปีถึงวันล่าสุด (ytd) ต่ำสุด - 8.91% สูงสุด 14.44% ทั้งนี้กองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนตั้งแต่ต้นปีถึงวันล่าสุด (ytd) มากกว่าศูนย์มี 233 กองทุน
  • กองทุนรวมผสม (Allocation) 329 กองทุน มีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนตั้งแต่ต้นปีถึงวันล่าสุด (ytd) ต่ำสุด - 10.53% สูงสุด 47.36% ทั้งนี้กองทุนรวมผสมที่มีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนตั้งแต่ต้นปีถึงวันล่าสุด (ytd) มากกว่าศูนย์มี 286 กองทุน
  • กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ โครงสร้างพื้นฐาน และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (Property, Infrastructure, REITs) 135 กองทุน มีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนตั้งแต่ต้นปีถึงวันล่าสุด (ytd) ต่ำสุด -24.65% สูงสุด 62.25% ทั้งนี้กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ โครงสร้างพื้นฐาน และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ที่มีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนตั้งแต่ต้นปีถึงวันล่าสุด (ytd) มากกว่าศูนย์มี 87 กองทุน
  • กองทุนรวมสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodities) 59 กองทุน มีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนตั้งแต่ต้นปีถึงวันล่าสุด (ytd) ต่ำสุด - 6.08% สูงสุด 78.71% ทั้งนี้กองทุนรวมสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนตั้งแต่ต้นปีถึงวันล่าสุด (ytd) มากกว่าศูนย์มี 26 กองทุน
  • กองทุนรวมที่ไม่สามารถจัดกลุ่มได้ (Miscellaneous) 308 กองทุน มีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนตั้งแต่ต้นปีถึงวันล่าสุด (ytd) ต่ำสุด -23.6% สูงสุด 66.94% ทั้งนี้กองทุนรวมที่ไม่สามารถจัดกลุ่มได้ที่มีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนตั้งแต่ต้นปีถึงวันล่าสุด (ytd) มากกว่าศูนย์มี 74 กองทุน


ThaiPFA ศูนย์อบรมต้นแบบ สู่เส้นทางคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP มืออาชีพมาตรฐานสากล

 


Thai Professional Finance Academy (ThaiPFA)

ติดต่อ


      086-666-0090 , 082-701-7077 , 087-063-3306 
 

ขอบคุณทุกความไว้วางใจ ที่มีให้ ThaiPFA


#นักวางแผนการเงินCFP มาตรฐานสากลกับThaiPFA  #เส้นทางสู่วิชาชีพนักวางแผนการเงินCFP มาตรฐานสากลโดยThaiPFA #ThaiPFA ศูนย์อบรมต้นแบบเพื่อความมั่งคั่งมั่นคงและยั่งยืน 
E-mail: thaipfa@gmail.com
Website: www.thaipfa.co.th  , www.thaipfaonline.com , www.allaboutfin.com
Social network: www.facebook.com/thaipfa
LINE: @thaipfa
Mobile: 086-666-0090 , 087-063-3306 ,082-701-7077

ThaiPFA NEWS

เรื่องราวดีๆ ที่อยากบอกเล่า พร้อมข่าวสารและสาระดีๆ ทางการเงิน

ผลงานที่ผ่านมา
portfolio
  • In-House Training, Public Training และบริษัทอื่นๆ...

ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม

หลากหลายความประทับใจ และ คำแนะนำให้อบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP
และหลักสูตรการเงินอื่นๆ กับ ThaiPFA