สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
เข้าสู่ยุคดอกเบี้ยขาขึ้น ผู้กู้หรือลูกหนี้สินเชื่อบ้านอาจมีคำถามว่าถ้าดอกเบี้ยขึ้นซัก 1 % จะกระเทือนคนผ่อนบ้านเท่าไหร่
 

เข้าสู่ยุคดอกเบี้ยขาขึ้น ผู้กู้หรือลูกหนี้สินเชื่อบ้านอาจมีคำถามว่าถ้าดอกเบี้ยขึ้นซัก 1 % จะกระเทือนคนผ่อนบ้านเท่าไหร่
ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น 1%
จะกระทบต่อภาระในการผ่อนชำระคืนของผู้กู้หรือลูกหนี้แตกต่างกันไป
ขึ้นอยู่กับระดับของอัตราดอกเบี้ยที่กู้ยืมในปัจจุบันก่อนปรับเพิ่มขึ้น
ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการผ่อนชำระคืน และเงินต้นที่กู้ยืม
ยกตัวอย่างเช่น สินเชื่อบ้านที่มีเงินต้น 3 ล้านบาท
มีระยะเวลาการผ่อนชำระคืน 30 ปี
หากอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจาก 3% เป็น 4%
ก็จะส่งผลกระทบทำให้ภาระการผ่อนเพิ่มขึ้นจาก 12,648 บาทต่อเดือน
เป็น 14,322 บาทต่อเดือน
แต่ถ้าหากเป็นสินเชื่อบ้านที่มีเงินต้น 3 ล้านบาท
มีระยะเวลาการผ่อนชำระคืน 20 ปี หากอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจาก 3% เป็น 4%
ก็จะส่งผลกระทบทำให้ภาระการผ่อนเพิ่มขึ้นจาก 16,638 บาทต่อเดือน เป็น 18,179 บาทต่อเดือน
อาจกล่าวโดยรวมได้ว่าสินเชื่อบ้านที่มีระยะเวลาการผ่อนชำระคืน 30 ปี
ดอกเบี้ยขึ้น 1% อาจส่งผลทำให้ภาระการผ่อนเพิ่มขึ้น 12% - 15%
ในขณะที่สินเชื่อบ้านที่มีระยะเวลาการผ่อนชำระคืน 20 ปี
ดอกเบี้ยขึ้น 1% อาจส่งผลทำให้ภาระการผ่อนเพิ่มขึ้น 9% - 10%
ถ้าหากอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับ 1% ถึง 6% ต่อปี
สำหรับคนที่ต้องการคำนวณภาระการผ่อนชำระคืนในแต่ละเดือน
ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อบ้านที่คิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
หรือสินเชื่อรถยนต์ที่กำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ Flat Rate
ก็สามารถทำได้ด้วยตนเองง่ายๆ ผ่าน application ในมือถือทั้งระบบ android และ i o s
โดยพิมพ์ค้นหา Application ที่ชื่อว่า all about fin
แล้วเข้าไปที่เมนู ผ่อนบ้าน หรือ ผ่อนรถ แล้วใส่ข้อมูลระยะเวลาในการกู้ยืม อัตราดอกเบี้ย
และเงินต้นที่ต้องการกู้ยืม แล้วกดให้คำนวณ
หรืออาจจะเข้าไปใช้โปรแกรมการคำนวณเกี่ยวกับการเงินบุคคลดังกล่าวนี้ที่เว็บไซต์ www.allaboutfin.com ก็ได้เช่นกัน
 
ตารางแสดงภาระการผ่อนต่อเดือนของสินเชื่อบ้านแบบลดต้นลดดอกที่มีระยะเวลาการผ่อนชำระคืน 30 ปี
 
อัตราดอกเบี้ย 1 ล้านบาท 2 ล้านบาท 3 ล้านบาท 4 ล้านบาท 5 ล้านบาท
1% 3,216 6,433 9,649 12,866 16,082
2% 3,696 7,392 11,089 14,785 18,481
3% 4,216 8,432 12,648 16,864 21,080
4% 4,774 9,548 14,322 19,097 23,871
5% 5,368 10,736 16,105 21,473 26,841
6% 5,996 11,991 17,987 23,982 29,978
 
ตารางแสดงภาระการผ่อนต่อเดือนของสินเชื่อบ้านแบบลดต้นลดดอกที่มีระยะเวลาการผ่อนชำระคืน 20 ปี
 
อัตราดอกเบี้ย 1 ล้านบาท 2 ล้านบาท 3 ล้านบาท 4 ล้านบาท 5 ล้านบาท
1% 4,599 9,198 13,797 18,396 22,995
2% 5,059 10,118 15,177 20,235 25,294
3% 5,546 11,092 16,638 22,184 27,730
4% 6,060 12,120 18,179 24,239 30,299
5% 6,600 13,199 19,799 26,398 32,998
6% 7,164 14,329 21,493 28,657 35,822
 
www.thaipfa.co.th
 

ThaiPFA NEWS

เรื่องราวดีๆ ที่อยากบอกเล่า พร้อมข่าวสารและสาระดีๆ ทางการเงิน

ผลงานที่ผ่านมา
portfolio
  • In-House Training, Public Training และบริษัทอื่นๆ...

ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม

หลากหลายความประทับใจ และ คำแนะนำให้อบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP
และหลักสูตรการเงินอื่นๆ กับ ThaiPFA