สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
Q&A เงื่อนใขการเลื่อนการอบรมมีอะไรบ้าง ค่าธรรมเนียมเท่าไร และทำยังไง ?
 

คำถาม :: เงื่อนใขการเลื่อนการอบรมมีอะไรบ้าง ค่าธรรมเนียมเท่าไร และทำยังไง ?

คำตอบ ::
  ระเบียบการเลื่อนการอบรม

1. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถใช้สิทธิการเลื่อนการเข้ารับการอบรมได้หลังจากชำระค่าธรรมเนียมการอบรมแล้ว แต่ต้องชำระค่าธรรมเนียมในการเลื่อนการอบรมก่อนการเลื่อนการอบรม
2. การเลื่อนการอบรมต้องลงทะเบียนผ่านทางระบบของเว็บไซต์ www.thaipfa.co.th เท่านั้น และแนบหลักฐานรูปถ่ายสลิปโอนเงินค่าธรรมเนียมการเลื่อนอบรมโดยใช้อีเมล์ที่ระบุไว้ตอนสมัครอบรมเท่านั้น ทั้งนี้การเลื่อนการอบรมจะอ้างอิงวันที่ในการเลื่อนการอบรมจากอีเมล์ที่แจ้งเลื่อนการอบรม
3. ค่าธรรมเนียมในการเลื่อนการอบรม
  • 3.1 แจ้งเลื่อนก่อนวันอบรมวันแรกมากกว่า 30 วัน เสียค่าธรรมเนียมการเลื่อนการอบรม 500 บาทต่อครั้งต่อรุ่นที่เข้าอบรม (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
  • 3.2 แจ้งเลื่อนก่อนวันอบรมวันแรกภายใน 16 - 30 วัน เสียค่าธรรมเนียมการเลื่อนการอบรม 1,500 บาทต่อครั้งต่อรุ่นที่เข้าอบรม (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
  • 3.3 แจ้งเลื่อนก่อนวันอบรมวันแรกภายใน 8 - 15 วัน เสียค่าธรรมเนียมการเลื่อนการอบรม 3,000 บาทต่อครั้งต่อรุ่นที่เข้าอบรม (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
  • 3.4 แจ้งเลื่อนก่อนวันอบรมวันแรกภายใน 3 - 7 วัน เสียค่าธรรมเนียมการเลื่อนการอบรม 5,000 บาทต่อครั้งต่อรุ่นที่เข้าอบรม (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
3.5 ไม่สามารถเลื่อนการอบรมได้ หากแจ้งล่วงหน้าก่อนวันอบรมวันแรกน้อยกว่า 3 วัน ไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมยังคงได้รับสิทธิในการขอดูวีดีโอชดเชยในวันที่ขาดการอบรม แต่ต้องไม่เกิน 1 วัน และต้องดูวีดีโอให้เสร็จสิ้นภายในเดือนเดียวกันกับวันอบรมวันสุดท้าย อย่างไรก็ตามศูนย์อบรมไทยพีเอฟเอขอสงวนสิทธิในการดูวีดีโอชดเชยหากมีผู้แจ้งความจำนงขอดูวีดีโอชดเชยเต็มจำนวนแล้ว

คู่มือการเลื่อนการอบรม

 
 

ThaiPFA ศูนย์อบรมต้นแบบ สู่เส้นทางคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP มืออาชีพมาตรฐานสากล

 


Thai Professional Finance Academy (ThaiPFA)
ติดต่อ
      086-666-0090 , 082-701-7077 , 087-063-3306 

ขอบคุณทุกความไว้วางใจ ที่มีให้ ThaiPFA


#นักวางแผนการเงินCFPมาตรฐานสากลกับThaiPFA #เส้นทางสู่วิชาชีพนักวางแผนการเงินCFPมาตรฐานสากลโดยThaiPFA #ThaiPFAศูนย์อบรมต้นแบบเพื่อความมั่งคั่งมั่นคงและยั่งยืน
E-mail: thaipfa@gmail.com
Website: www.thaipfa.co.th 
Social network: www.facebook.com/thaipfa
LINE: @thaipfa
Mobile: 086-666-0090 , 087-063-3306 ,082-701-7077


 
 

ThaiPFA NEWS

เรื่องราวดีๆ ที่อยากบอกเล่า พร้อมข่าวสารและสาระดีๆ ทางการเงิน

ผลงานที่ผ่านมา
portfolio
  • In-House Training, Public Training และบริษัทอื่นๆ...

ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม

หลากหลายความประทับใจ และ คำแนะนำให้อบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP
และหลักสูตรการเงินอื่นๆ กับ ThaiPFA