สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 5 การวางแผนภาษีและมรดก (TAX AND ESTATE PLANNING)
 
หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 5 การวางแผนภาษีและมรดก (TAX AND ESTATE PLANNING) 

หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 5 การวางแผนภาษีและมรดก (TAX AND ESTATE PLANNING)
โดย...ศูนย์อบรมไทยพีเอฟเอ (ThaiPFA) ซึ่งเป็นสถาบันอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ที่ได้รับอนุญาตแห่งแรกในประเทศไทย และมีประสบการณ์ในการจัดอบรมมามากกว่า 10 ปี ภายใต้ความร่วมมือในการบรรยายโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญอันดับต้นในอุตสาหกรรมการเงิน และยังเป็นสถาบันอบรมรับอนุญาตที่ได้รับผลประเมิน “ดีมาก”

✅ รายละเอียดหลักสูตร

จะอธิบายถึงองค์ความรู้ที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งสำหรับผู้ที่จะก้าวขึ้นมาประกอบวิชาชีพการเงินซึ่งจะอธิบายถึงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนภาษีรวมถึงโครงสร้างและองค์ประกอบการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตลอดจนกลยุทธ์ในการวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเข้าใจและสามารถวางแผนภาษีได้ตามหลักการวางแผนภาษีสำหรับมนุษย์เงินเดือนผู้ประกอบวิชาชีพอิสระผู้ประกอบธุรกิจรับเหมาและธุรกิจอื่นๆเข้าใจแนวคิดในการวางแผนทรัพย์สินและมรดก

✅ วิทยากร

✅เรียนรู้ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนภาษีและกลยุทธ์การวางแผนภาษีกับนิติกรชำนาญการพิเศษจากกรมสรรพากร

✅ เรียนรู้ 
การวางแผนทรัพย์สินและมรดกกระบวนการการวางแผนทรัพย์สินและมรดกกรณีศึกษาการวางแผนภาษีสำหรับมนุษย์เงินเดือนและผู้ประกอบวิชาชีพอิสระกรณีศึกษาการวางแผนภาษีสำหรับผู้มีเงินได้ประเภทอื่นๆ เรียนรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานจริง อย่าง

คุณเกษม เกียรติเสรีกุล
หุ่นส่วนฝ่ายภาษีอากร บริษัท เอินส์ท แอนด์ ยัง คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซล จำกัด


✅ ราคา 10,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
✅ ฟรี ครบถ้วนทั้งตำรา เอกสารประกอบการบรรยาย และ Workbook ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
✅ ฟรี โปรแกรมวางแผนการเงินผ่านเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นมือถือ allaboutFIN (3 เดือน)
✅ สมัครอบรมได้ที่ www.thaipfa.co.th


#ThaiPFAศูนย์อบรมต้นแบบเพื่อความมั่งคั่งมั่นคงและยั่งยืน
#นักวางแผนการเงินCFPมาตรฐานสากลกับ
#เส้นทางสู้วิชาชีพนักวางแผนการเงินCFPมาตรฐานสากล
#CFP #AFPT #IC #IP #นักวางแผนการเงิน #วางแผนการเงิน #ThaiPFAโปรโมชั่นอบรม CFP
 

ThaiPFA ศูนย์อบรมต้นแบบ สู่เส้นทางคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP มืออาชีพมาตรฐานสากล

 


Thai Professional Finance Academy (ThaiPFA)

ติดต่อ


      086-666-0090 , 082-701-7077 , 087-063-3306 
 

ขอบคุณทุกความไว้วางใจ ที่มีให้ ThaiPFA


#นักวางแผนการเงินCFP มาตรฐานสากลกับThaiPFA  #เส้นทางสู่วิชาชีพนักวางแผนการเงินCFP มาตรฐานสากลโดยThaiPFA #ThaiPFA ศูนย์อบรมต้นแบบเพื่อความมั่งคั่งมั่นคงและยั่งยืน 
E-mail: thaipfa@gmail.com
Website: www.thaipfa.co.th  , www.thaipfaonline.com , www.allaboutfin.com
Social network: www.facebook.com/thaipfa
LINE: @thaipfa
Mobile: 086-666-0090 , 087-063-3306 ,082-701-7077

ThaiPFA NEWS

เรื่องราวดีๆ ที่อยากบอกเล่า พร้อมข่าวสารและสาระดีๆ ทางการเงิน

ผลงานที่ผ่านมา
portfolio
  • In-House Training, Public Training และบริษัทอื่นๆ...

ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม

หลากหลายความประทับใจ และ คำแนะนำให้อบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP
และหลักสูตรการเงินอื่นๆ กับ ThaiPFA