สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
ตารางอบรมหลักสูตรต่างๆ ของทางศูนย์อบรม ThaiPFA และตารางสอบการวางแผนการเงิน CFP ประจำปี 2563
 

ตารางอบรมหลักสูตรต่างๆ ของทางศูนย์อบรม ThaiPFA และตารางสอบการวางแผนการเงิน CFP ประจำปี 2563

 ตารางอบรมCFP ตารางสอบ CFP ตารางอบรม IC complex ติวสอบCFPตารางสอบการวางแผนการเงิน CFP ประจำปี 2563
สมัครสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFPได้ที่ https://member.tfpa.or.th/UserLogin.aspx
 ตารางสอบCFP


อบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ
อบรมการวางแผนการเงิน CFP  ชุดวิชาที่ 1 รุ่น 76 (1/2563) วันที่ 18,19, 20, มกราคม 2563
อบรมการวางแผนการเงิน CFP  ชุดวิชาที่ 1 รุ่น 77 (2/2563) วันที่ 18,19, 25, มกราคม 2563
อบรมการวางแผนการเงิน CFP  ชุดวิชาที่ 1 รุ่น 78 (3/2563) วันที่ 8, 9, 10 กุมภาพันธ์ 2563
อบรมการวางแผนการเงิน CFP  ชุดวิชาที่ 1 รุ่น 79 (4/2563) วันที่ 14, 15, 16 มีนาคม 2563
อบรมการวางแผนการเงิน CFP  ชุดวิชาที่ 1 รุ่น 80 (5/2563) วันที่ 14, 15, 21 มีนาคม 2563
อบรมการวางแผนการเงิน CFP  ชุดวิชาที่ 1 รุ่น 81 (6/2563) วันที่ 4, 5, 6 เมษายน 2563
อบรมการวางแผนการเงิน CFP  ชุดวิชาที่ 1 รุ่น 82 (7/2563) วันที่ 6, 9, 10 พฤษภาคม 2563
อบรมการวางแผนการเงิน CFP  ชุดวิชาที่ 1 รุ่น 83 (8/2563) วันที่ 8, 9, 10 พฤษภาคม 2563
อบรมการวางแผนการเงิน CFP  ชุดวิชาที่ 1 รุ่น 84 (9/2563) วันที่ 6, 7, 8 มิถุนายน 2563
อบรมการวางแผนการเงิน CFP  ชุดวิชาที่ 1 รุ่น 85 (10/2563) วันที่ 6, 7, 13 มิถุนายน 2563
อบรมการวางแผนการเงิน CFP  ชุดวิชาที่ 1 รุ่น 86 (11/2563) วันที่ 10, 11, 12 กรกฎาคม 2563
อบรมการวางแผนการเงิน CFP  ชุดวิชาที่ 1 รุ่น 87 (12/2563) วันที่ 15, 16, 17 สิงหาคม 2563
อบรมการวางแผนการเงิน CFP  ชุดวิชาที่ 1 รุ่น 88 (13/2563) วันที่ 15, 16, 23 สิงหาคม 2563
อบรมการวางแผนการเงิน CFP  ชุดวิชาที่ 1 รุ่น 89 (14/2563) วันที่ 12, 13, 14 กันยายน 2563
อบรมการวางแผนการเงิน CFP  ชุดวิชาที่ 1 รุ่น 90 (15/2563) วันที่ 12, 13, 20 กันยายน 2563
อบรมการวางแผนการเงิน CFP  ชุดวิชาที่ 1 รุ่น 91 (16/2563) วันที่ 9, 10, 11, ตุลาคม 2563
อบรมการวางแผนการเงิน CFP  ชุดวิชาที่ 1 รุ่น 92 (17/2563) วันที่ 21, 22, 23 พฤศจิกายน 2563
อบรมการวางแผนการเงิน CFP  ชุดวิชาที่ 1 รุ่น 93 (18/2563) วันที่ 21, 22, 29 พฤศจิกายน 2563


อบรมเตรียมความพร้อมเพื่อสอบการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 1 รุ่น 34 (1/2563) วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 (เหมาะสำหรับรอบสอบวันที่ 15 มี.ค.)
อบรมเตรียมความพร้อมเพื่อสอบการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 1 รุ่น 35 (2/2563) วันที่ 18 เมษายน 2563 (เหมาะสำหรับรอบสอบวันที่ 10 พ.ค.)
อบรมเตรียมความพร้อมเพื่อสอบการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 1 รุ่น 36 (3/2563) วันที่ 27 มิถุนายน 2563 (เหมาะสำหรับรอบสอบวันที่ 12 ก.ค.)
อบรมเตรียมความพร้อมเพื่อสอบการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 1 รุ่น 37 (4/2563) วันที่ 5 กันยายน 2563 (เหมาะสำหรับรอบสอบวันที่ 13 ก.ย.)
อบรมเตรียมความพร้อมเพื่อสอบการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 1 รุ่น 38 (5/2563) วันที่ 31 ตุลาคม 2563 (เหมาะสำหรับรอบสอบวันที่ 15 พ.ย.)


อบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน (Investment Planning)
อบรมการวางแผนการเงิน CFP  ชุดวิชาที่ 2 รุ่น 52 (1/2563)วันที่ 18, 25 มกราคม, 1 กุมภาพันธ์ 2563
อบรมการวางแผนการเงิน CFP  ชุดวิชาที่ 2 รุ่น 53 (2/2563)วันที่ 8, 9, 10 กุมภาพันธ์ 2563
อบรมการวางแผนการเงิน CFP  ชุดวิชาที่ 2 รุ่น 54 (3/2563)วันที่ 4, 5, 6 เมษายน 2563
อบรมการวางแผนการเงิน CFP  ชุดวิชาที่ 2 รุ่น 55 (4/2563) วันที่ 1, 2, 3 พฤษภาคม 2563
อบรมการวางแผนการเงิน CFP  ชุดวิชาที่ 2 รุ่น 56 (5/2563) วันที่ 31 พฤษภาคม, 6, 7 มิถุนายน 2563
อบรมการวางแผนการเงิน CFP  ชุดวิชาที่ 2 รุ่น 57 (6/2563) วันที่ 5, 6, 7 มิถุนายน 2563
อบรมการวางแผนการเงิน CFP  ชุดวิชาที่ 2 รุ่น 58 (7/2563) วันที่ 16, 22, 23 สิงหาคม 2563
อบรมการวางแผนการเงิน CFP  ชุดวิชาที่ 2 รุ่น 59 (8/2563) วันที่ 21, 22, 23 สิงหาคม 2563
อบรมการวางแผนการเงิน CFP  ชุดวิชาที่ 2 รุ่น 60 (9/2563) วันที่ 13, 19, 20 กันยายน 2563
อบรมการวางแผนการเงิน CFP  ชุดวิชาที่ 2 รุ่น 61 (10/2563) วันที่ 18, 19, 20 กันยายน 2563
อบรมการวางแผนการเงิน CFP  ชุดวิชาที่ 2 รุ่น 62 (11/2563) วันที่ 10, 17, 18 ตุลาคม 2563
อบรมการวางแผนการเงิน CFP  ชุดวิชาที่ 2 รุ่น 63 (12/2563) วันที่ 16, 17, 18 ตุลาคม 2563
อบรมการวางแผนการเงิน CFP  ชุดวิชาที่ 2 รุ่น 64 (13/2563) วันที่ 22, 28, 29 พฤศจิกายน 2563
อบรมการวางแผนการเงิน CFP  ชุดวิชาที่ 2 รุ่น 65 (14/2563) วันที่ 27, 28, 29 พฤศจิกายน 2563


อบรมเตรียมความพร้อมเพื่อสอบการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 2 รุ่น 29 (1/2563) วันที่ 8 มีนาคม 2563 (เหมาะสำหรับรอบสอบวันที่ 15 มี.ค.)
อบรมเตรียมความพร้อมเพื่อสอบการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 2 รุ่น 30 (2/2563) วันที่ 25 เมษายน 2563 (เหมาะสำหรับรอบสอบวันที่ 10 พ.ค.)
อบรมเตรียมความพร้อมเพื่อสอบการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 2 รุ่น 31 (3/2563) วันที่ 5 กรกฎาคม 2563 (เหมาะสำหรับรอบสอบวันที่ 12 ก.ค.)
อบรมเตรียมความพร้อมเพื่อสอบการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 2 รุ่น 32 (4/2563) วันที่ 30 สิงหาคม 2563 (เหมาะสำหรับรอบสอบวันที่ 13 ก.ย.)
อบรมเตรียมความพร้อมเพื่อสอบการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 2 รุ่น 33 (5/2563) วันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 (เหมาะสำหรับรอบสอบวันที่ 15 พ.ย.)


อบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 3 การวางแผนการประกันภัย (Insurance Planning)
อบรมการวางแผนการเงิน CFP  ชุดวิชาที่ 3 รุ่น 28 (1/2563) วันที่ 14, 15, 16 กุมภาพันธ์ 2563
อบรมการวางแผนการเงิน CFP  ชุดวิชาที่ 3 รุ่น 29 (2/2563) วันที่ 12, 13, 14 มิถุนายน 2563
อบรมการวางแผนการเงิน CFP  ชุดวิชาที่ 3 รุ่น 30 (3/2563) วันที่ 16, 17, 18 ตุลาคม 2563


อบรมเตรียมความพร้อมเพื่อสอบการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 3 รุ่น 21 (1/2563) วันที่ 7 มีนาคม 2563 (เหมาะสำหรับรอบสอบวันที่ 14 มี.ค.)
อบรมเตรียมความพร้อมเพื่อสอบการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 3 รุ่น 22 (2/2563) วันที่ 4 กรกฎาคม 2563 (เหมาะสำหรับรอบสอบวันที่ 11 ก.ค.)
อบรมเตรียมความพร้อมเพื่อสอบการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 3 รุ่น 23 (3/2563) วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 (เหมาะสำหรับรอบสอบวันที่ 14 พ.ย.)

 
อบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 4 การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ (Retirement Planning)
อบรมการวางแผนการเงิน CFP  ชุดวิชาที่ 4 รุ่น 39 (1/2563) วันที่ 19, 26 มกราคม, 2 กุมภาพันธ์ 2563
อบรมการวางแผนการเงิน CFP  ชุดวิชาที่ 4 รุ่น 40 (2/2563) วันที่ 21, 22, 23 กุมภาพันธ์ 2563
อบรมการวางแผนการเงิน CFP  ชุดวิชาที่ 4 รุ่น 41 (3/2563) วันที่ 16, 23, 30 พฤษภาคม 2563
อบรมการวางแผนการเงิน CFP  ชุดวิชาที่ 4 รุ่น 42 (4/2563) วันที่ 19, 20, 21 มิถุนายน 2563
อบรมการวางแผนการเงิน CFP  ชุดวิชาที่ 4 รุ่น 43 (5/2563) วันที่ 26, 27, 28 กันยายน 2563
อบรมการวางแผนการเงิน CFP  ชุดวิชาที่ 4 รุ่น 44 (6/2563) วันที่ 23, 24, 25 ตุลาคม 2563
อบรมการวางแผนการเงิน CFP  ชุดวิชาที่ 4 รุ่น 45 (7/2563) วันที่ 5, 6, 7 ธันวาคม 2563


อบรมเตรียมความพร้อมเพื่อสอบการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 4 รุ่น 21 (1/2563) วันที่ 8 มีนาคม 2563 (เหมาะสำหรับรอบสอบวันที่ 14 มี.ค.)
อบรมเตรียมความพร้อมเพื่อสอบการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 4 รุ่น 22 (2/2563) วันที่ 5 กรกฎาคม 2563 (เหมาะสำหรับรอบสอบวันที่ 11 ก.ค.)
อบรมเตรียมความพร้อมเพื่อสอบการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 4 รุ่น 23 (3/2563) วันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 (เหมาะสำหรับรอบสอบวันที่ 14 พ.ย.)

  
อบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 5 การวางแผนภาษีและมรดก (Tax and Estate Planning)
อบรมการวางแผนการเงิน CFP  ชุดวิชาที่ 5 รุ่น 28 (1/2563) วันที่ 21, 22, 23 กุมภาพันธ์ 2563
อบรมการวางแผนการเงิน CFP  ชุดวิชาที่ 5 รุ่น 29 (2/2563) วันที่ 17, 24, 31 พฤษภาคม 2563
อบรมการวางแผนการเงิน CFP  ชุดวิชาที่ 5 รุ่น 30 (3/2563) วันที่ 19, 20, 21 มิถุนายน 2563
อบรมการวางแผนการเงิน CFP  ชุดวิชาที่ 5 รุ่น 31 (4/2563) วันที่ 23, 24, 25 ตุลาคม 2563


อบรมเตรียมความพร้อมเพื่อสอบการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 5 รุ่น 19 (1/2563) วันที่ 1 มีนาคม 2563 (เหมาะสำหรับรอบสอบวันที่ 14 มี.ค.)
อบรมเตรียมความพร้อมเพื่อสอบการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 5 รุ่น 20 (2/2563) วันที่ 28 มิถุนายน 2563 (เหมาะสำหรับรอบสอบวันที่ 11 ก.ค.)
อบรมเตรียมความพร้อมเพื่อสอบการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 5 รุ่น 21 (3/2563) วันที่ 1 พฤศจิกายน2563 (เหมาะสำหรับรอบสอบวันที่ 14 พ.ย.)

 
อบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 6 การจัดทำแผนการเงิน (Financial Plan Construction)
อบรมการวางแผนการเงิน CFP  ชุดวิชาที่ 6 รุ่น 22 (1/2563) วันที่ 22, 28, 29 มีนาคม 2563
อบรมการวางแผนการเงิน CFP  ชุดวิชาที่ 6 รุ่น 23 (2/2563) วันที่ 27, 28, 29 มีนาคม 2563
อบรมการวางแผนการเงิน CFP  ชุดวิชาที่ 6 รุ่น 24 (3/2563) วันที่ 1, 2, 3 พฤษภาคม 2563
อบรมการวางแผนการเงิน CFP  ชุดวิชาที่ 6 รุ่น 25 (4/2563) วันที่ 11, 18, 19 กรกฎาคม 2563
อบรมการวางแผนการเงิน CFP  ชุดวิชาที่ 6 รุ่น 26 (5/2563) วันที่ 17, 18, 19 กรกฎาคม 2563


อบรมเตรียมความพร้อมเพื่อสอบการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 6 รุ่น3 (ทบทวนทฤษฎี) (1/2563) วันที่ 18 เมษายน 2563 (เหมาะสำหรับรอบสอบวันที่ 26 เม.ย. )
อบรมเตรียมความพร้อมเพื่อสอบการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 6 รุุ่น3 (ปฎิบัติ) (1/2563) วันที่ 19 เมษายน 2563 (เหมาะสำหรับรอบสอบวันที่ 26 เม.ย. )
อบรมเตรียมความพร้อมเพื่อสอบการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 6 รุ่น4 (ทบทวนทฤษฎี) (2/2563) วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 (เหมาะสำหรับรอบสอบวันที่ 9 ส.ค. )
อบรมเตรียมความพร้อมเพื่อสอบการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 6 รุุ่น4 (ปฎิบัติ) (2/2563) วันที่ 26 กรกฎาคม 2563 (เหมาะสำหรับรอบสอบวันที่ 9 ส.ค. )


อบรมหลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ IC complex (สัญญาซื้อขายล่วงหน้า) 
อบรมหลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ IC complex (สัญญาซื้อขายล่วงหน้า) รุ่น 31 (1/2563) วันที่ 15, 16 กุมภาพันธ์ 2563
อบรมหลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ IC complex (สัญญาซื้อขายล่วงหน้า) รุ่น 32 (2/2563) วันที่ 16, 17 พฤษภาคม 2563
อบรมหลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ IC complex (สัญญาซื้อขายล่วงหน้า) รุ่น 33 (3/2563) วันที่ 25, 26 กรกฎาคม 2563
อบรมหลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ IC complex (สัญญาซื้อขายล่วงหน้า) รุ่น 34 (4/2563) วันที่ 26,27 กันยายน 2563
อบรมหลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ IC complex (สัญญาซื้อขายล่วงหน้า) รุ่น 35 (5/2563) วันที่ 5, 6 ธันวาคม 2563


อบรมหลักสูตร 1-Day Financial Calculator For CFP  
อบรมหลักสูตร 1-Day Financial Calculator For CFP รุ่นที่ 2 (1/2563) วันที่ 1 มีนาคม 2563
อบรมหลักสูตร 1-Day Financial Calculator For CFP รุ่นที่ 3 (2/2563) วันที่ 19 เมษายน 2563
อบรมหลักสูตร 1-Day Financial Calculator For CFP รุ่นที่ 4 (3/2563) วันที่ 28 มิถุนายน 2563
อบรมหลักสูตร 1-Day Financial Calculator For CFP รุ่นที่ 5 (4/2563) วันที่ 6 กันยายน 2563
อบรมหลักสูตร 1-Day Financial Calculator For CFP รุ่นที่ 6 (5/2563) วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563
 

สมัครอบรมได้ที่ www.thaipfa.co.th

ThaiPFA NEWS

เรื่องราวดีๆ ที่อยากบอกเล่า พร้อมข่าวสารและสาระดีๆ ทางการเงิน

ผลงานที่ผ่านมา
portfolio
  • In-House Training, Public Training และบริษัทอื่นๆ...

ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม

หลากหลายความประทับใจ และ คำแนะนำให้อบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP
และหลักสูตรการเงินอื่นๆ กับ ThaiPFA