สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
ตอน ได้ความถูกต้องในหลักการที่แท้จริง ของการวางแผนการเงิน ( 1   ในอีกหลาย เอกสิทธิ สำหรับผู้อบรม หลักสูตรนักวางแผนการเงิน CFP กับ ThaiPFA ศูนย์อบรมต้นแบบแห่งแรกของประเทศไทย )
 
1 ในอีกหลาย เอกสิทธิ สำหรับผู้ที่อบรม หลักสูตรนักวางแผนการเงิน CFP กับ ThaiPFA ศูนย์อบรมต้นแบบแห่งแรกของประเทศไทย ที่จัดอบรมและพัฒนาหลักสูตรนักวางแผนการเงิน CFP


ตอน ได้ความถูกต้องในหลักการที่แท้จริง ของการวางแผนการเงิน


นักวางแผนการเงิน CFP อบรมCFP ติวสอบCFP เอกสารไม่ใช้ระบบสต้อกเพราะต้องพัฒนาเอกสารได้ทุกรอบของการอบรม
นักวางแผนการเงิน CFP อบรมCFP ติวสอบCFP อบรมกับผู้พัฒนาหลักสูตร ที่ไม่เคยหยุดพัฒนา
นักวางแผนการเงิน CFP อบรมCFP ติวสอบCFP ได้รับการส่งต่อความรู้ที่ถูกต้องที่เป็นหลักการจริงๆของ หลักสูตรทีเกิดขึ้นมาเพราะอะไร
นักวางแผนการเงิน CFP อบรมCFP ติวสอบCFP ความเป็นต้นแบบ ที่ไม่เคยหยุดพัฒนา
นักวางแผนการเงิน CFP อบรมCFP ติวสอบCFP ประสบการณ์ยาวนาน เราถึงรู้ถึงปัญหาและข้อที่ต้องแก้ใขต่างๆและพัฒนาจุดนั้นให้ดียิ่งขึ้น


นักวางแผนการเงิน CFP อบรมCFP ติวสอบCFP จุดเริ่มต้น 15 ปีที่แล้ว (โดยประมาณ) ที่ประเทศไทยมี จะมีหลักสูตรนักวางแผนการเงิน CFP (โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ซึ่งพัฒนาโดย ThaiPFA ศูนย์อบรมต้นแบบแห่งแรกของประเทศไทย


ThaiPFA ศูนย์อบรมต้นแบบแห่งแรกของประเทศไทย (เกิดขึ้น ณ 15 ปีทีผ่านมา) ด้วยเป็นผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรมาตั้งแต่เริ่มต้น และเป็นต้นแบบของการอบรม และมีการพัฒนาให้ตอบรับกับทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคและสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป ด้วยประสบการณ์อันยาวนาน เราได้ทราบถึงปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้น และได้พัฒนาปรับเปลี่ยนให้ดีขึ้น เพื่อประโยคสูงสุดของผู้เข้าอบรมครับ นักวางแผนการเงิน CFP อบรมCFP ติวสอบCFP นี้คือทั้งหมด แค่ 1 ในอีกหลายความใส่ใจในการเป็น ศูนย์อบรมต้นแบบแห่งแรกของประเทศไทย ที่จัดอบรมและพัฒนาหลักสูตรนักวางแผนการเงิน CFP และทุกหลักสูตร เพื่อประโยคสูงสุดของผู้เข้าอบรมของเรา

มาร่วมกันเป็นส่วนหนี่งของการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้คนไทยมีชีวิตที่ดีขึ้นกันนะครับ

www.thaipfa.co.th

ได้ความถูกต้องในหลักการที่แท้จริง ของการวางแผนการเงิน

#ThaiPFA #การเงิน #นักวางแผนการเงิน #CFP #นักวางแผนการเงินCFP #วางแผนการเงิน #ที่ปรึกษาการเงิน #Sharing #ThaiPFAsharing #ศูนย์อบรมต้นแบบแห่งแรกของประเทศไทยที่จัดอบรมและพัฒนาหลักสูตรนักวางแผนการเงินCFP

ThaiPFA NEWS

เรื่องราวดีๆ ที่อยากบอกเล่า พร้อมข่าวสารและสาระดีๆ ทางการเงิน

ผลงานที่ผ่านมา
portfolio
  • In-House Training, Public Training และบริษัทอื่นๆ...

ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม

หลากหลายความประทับใจ และ คำแนะนำให้อบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP
และหลักสูตรการเงินอื่นๆ กับ ThaiPFA