สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
นโยบายความเป็นส่วนตัวเพื่อป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัครอบรม
 
นโยบายความเป็นส่วนตัวเพื่อป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัครอบรม

บริษัท ศูนย์อบรม ThaiPFA จำกัด ให้ความสำคัญแก่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครอบรมและตระหนักถึงความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครอบรม ศูนย์อบรม ThaiPFA จึงมีนโยบายความเป็นส่วนตัวเพื่อป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัครอบรม โดยจะรักษาข้อมูลที่ได้รับจากผู้สมัครอบรมไว้อย่างเป็นความลับและปลอดภัยโดยใช้นโยบายความเป็นส่วนตัวเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้สมัครอบรม
 
การเก็บข้อมูลและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
ผู้สมัครอบรมจะต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวเมื่อใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์ เช่น เลขประจำตัวประชาชน ชื่อ ที่อยู่ อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ และข้อมูลใด ๆ ที่สามารถแสดงถึงตัวบุคคลของผู้ใช้เว็บไซต์ได้ เป็นต้น บริษัท ศูนย์อบรม ThaiPFA จำกัด จะเก็บข้อมูลเหล่านี้ และจะให้ข้อมูลของผู้สมัครอบรมแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือหน่วยงานภายนอกที่บริษัท ศูนย์อบรม ThaiPFA จำกัด ใช้ในบางบริการ เช่น การส่งข้อมูลการเพื่อบันทึกประวัติการอบรมกับสมาคมนักวางแผนการเงินไทย หรือการส่งข้อมูลการต่ออายุใบอนุญาตฯของผู้สมัครอบรมให้สำนักงาน กลต. หรือบริการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต หรือ Payment Gateway ต่างๆ เป็นต้น และอาจใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อกิจกรรมทางการตลาด เช่น การส่ง E-Mail Marketing และ SMS Marketing เป็นต้น
 
การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว
บริษัท ศูนย์อบรม ThaiPFA จำกัด จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ หากไม่ได้รับความยินยอม อย่างไรก็ตามบริษัท ศูนย์อบรม ThaiPFA จำกัดอาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครอบรมกับหน่วยงานทางกฎหมาย หน่วยงานรัฐบาล รวมไปถึงหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อความปลอดภัย นอกจากนี้บริษัท ศูนย์อบรม ThaiPFA จำกัดอาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครอบรมกับนักกฎหมายและทีมที่ปรึกษาทางกฎหมายเพื่อดำเนินการทางกฎหมาย
 
การแก้ไขนโยบายความปลอดภัยและข้อปฏิเสธความรับผิดชอบ
บริษัท ศูนย์อบรม ThaiPFA จำกัด ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความปลอดภัยและข้อปฏิเสธความรับผิดชอบได้ทุกเมื่อ เนื้อหาทั้งหมดในหน้าเว็ปไซต์นี้เป็นเนื้อหาที่ปรับปรุงล่าสุด บริษัท ศูนย์อบรม ThaiPFA จำกัดจะแจ้งข้อมูลใหม่ให้ผู้สมัครอบรมทราบเมื่อมีการปรับปรุงข้อมูลเพื่อผู้สมัครอบรมจะได้ทราบถึงวิธีการป้องกันข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัครอบรม
 
ความปลอดภัย
บริษัท ศูนย์อบรม ThaiPFA จำกัดมีมาตรการความปลอดภัยตลอดจนควบคุมดูแลหน่วยงานจัดจ้างภายนอกเพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครอบรมไว้เป็นความลับ เมื่อผู้สมัครอบรมเข้าสูระบบสมาชิกหรือสมัครกิจกรรมในเว็บไซต์ โปรโตคอลความปลอดภัย (Secure Server Layer : SSL) จะเข้ารหัสข้อมูลของผู้สมัครอบรมที่ส่งผ่านเว็บไซต์นี้ บริษัท ศูนย์อบรม ThaiPFA จำกัดจะไม่รับประกันต่อความแน่นหนาหรือประสิทธิภาพของการเข้ารหัสดังกล่าวและบริษัท ศูนย์อบรม ThaiPFA จำกัดจะไม่รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ใดๆอันเกิดขึ้น จากการเข้าถึงข้อมูลที่ผู้สมัครอบรมให้โดยไม่ได้รับอนุญาต
 
คุ้กกี้
เว็บไซต์ของบริษัท ศูนย์อบรม ThaiPFA จำกัดส่วนใหญ่ใช้เทคโนโลยีคุ้กกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ออนไลน์ของผู้สมัครอบรม  คุกกี้ คือแฟ้มข้อมูลขนาดเล็กมากที่เว็บไซต์บันทึกลงบนฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์เพื่อเก็บข้อมูลส่วนตัวที่ผู้ขอใช้บริการกรอกหรือเพื่อเก็บข้อมูลสิ่งที่ผู้ขอใช้บริการกรอกโดยไม่ได้บันทึกของบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ ผู้สมัครอบรมสามารถตรวจสอบสถานะการใช้งานของคุ้กกี้หรือปฏิเสธการใช้งานของคุ้กกี้ในเบราว์เซอร์ของผู้สมัครอบรมได้
 
ระบบแจ้งข้อมูลข่าวสารของบริษัท ศูนย์อบรม ThaiPFA จำกัด
หลังจากที่ผู้สมัครอบรมสมัครสมาชิกหรือสมัครกิจกรรม บริษัท ศูนย์อบรม ThaiPFA จำกัดจะแจ้ง ข้อเสนอพิเศษ โปรโมชั่น บริการใหม่ๆ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ และ ข้อมูลข่าวสารจากบริษัท ศูนย์อบรม ThaiPFA จำกัดไปยังอีเมล์หรือ SMS ที่ผู้สมัครอบรมได้ระบุไว้ หากผู้สมัครอบรมต้องการยกเลิกการรับอีเมล์ หรือ SMS แจ้งข้อมูลข่าวสารของบริษัท ศูนย์อบรม ThaiPFA จำกัด ผู้สมัครอบรมสามารถยกเลิกการแจ้งข้อมูลดังกล่าวได้ โดยการเข้าสู่ระบบสมาชิกแล้วเข้าไปที่ข้อมูลส่วนตัว และนำเครื่องหมายถูก ออกจากช่อง “ยินดีรับข่าวสารของ บริษัทศูนย์อบรมไทยพีเอฟเอจำกัด” ระบบจะยกเลิกการส่งข้อมูลดังกล่าว

ประกาศ ณ 25 พฤษภาคม 2563

 

ThaiPFA ศูนย์อบรมต้นแบบ สู่เส้นทางคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP มืออาชีพมาตรฐานสากล

 


Thai Professional Finance Academy (ThaiPFA)

ติดต่อ


      086-666-0090 , 082-701-7077 , 087-063-3306 
 

ขอบคุณทุกความไว้วางใจ ที่มีให้ ThaiPFA


#นักวางแผนการเงินCFPมาตรฐานสากลกับThaiPFA #เส้นทางสู่วิชาชีพนักวางแผนการเงินCFPมาตรฐานสากลโดยThaiPFA #ThaiPFAศูนย์อบรมต้นแบบเพื่อความมั่งคั่งมั่นคงและยั่งยืน
E-mail: thaipfa@gmail.com
Website: www.thaipfa.co.th 
Social network: www.facebook.com/thaipfa
LINE: @thaipfa
Mobile: 086-666-0090 , 087-063-3306 ,082-701-7077


 

ThaiPFA NEWS

เรื่องราวดีๆ ที่อยากบอกเล่า พร้อมข่าวสารและสาระดีๆ ทางการเงิน

ผลงานที่ผ่านมา
portfolio
  • In-House Training, Public Training และบริษัทอื่นๆ...

ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม

หลากหลายความประทับใจ และ คำแนะนำให้อบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP
และหลักสูตรการเงินอื่นๆ กับ ThaiPFA