สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
"บรรยากาศความมุ่งมั่นสู่เส้นทางวิชาชีพนักวางแผนการเงิน" ของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน (INVESTMENT PLANNING)
 
"บรรยากาศความมุ่งมั่นสู่เส้นทางวิชาชีพนักวางแผนการเงิน" 
ของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP
ชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน (INVESTMENT PLANNING)
ณ โรงแรมใบหยกสกาย @Baiyoke Sky Hotel
ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19"
หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน (INVESTMENT PLANNING)
จะอธิบายถึงองค์ความรู้ที่สำคัญอีกส่วนหนึ่ง สำหรับผู้ที่จะก้าวขึ้นมาประกอบวิชาชีพทางการเงิน ซึ่งจะอธิบายถึงแนวคิดการลงทุนและการวางแผนการลงทุน กระบวนการในการวางแผนการลงทุน การคำนวณอัตตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุน ประเภทและลักษณะของหลักทรัพย์การลงทุน ได้แก่ ตราสารตลาดเงิน ตราสารทุน ตราสารหนี้ กองทุนรวม อนุพันธ์ และการลงทุนทางเลือกอื่น นอกจากนี้ยังอธิบายถึงแนวคิดการจัดสรรการลงทุน ทฤษฎีกลุ่มหลักทรัพย์ลงทุน การสร้างพอร์ตการลงทุน รวมถึงการจัดทำนโยบายการลงทุน และการวัดผลการดำเนินงานตามแบบแผนการลงทุน ซึ่งเป็นองค์ความรู้พื้นฐานที่นักวางแผนการเงินจำเป็นต้องเข้าใจ สามารถอธิบายและให้คำปรึกษากับผู้รับคำปรึกษาได้
วิทยากร
การบรรยายและกรณีศึกษาโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญการวางแผนการเงินซึ่งเป็นผู้ร่วมพัฒนาตำราและเอกสารประกอบการบรรยาย รวมทั้งเป็นผู้ปรับปรุงเนื้อหาทั้งหมดของหลักสูตรการวางแผนการเงินให้กับ TSI และสมาคมนักวางแผนการเงินไทย เพื่อนำไปให้สถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับอนุญาตใช้ในการจัดอบรม และวิทยากรนักวางแผนการเงินส่วนบุคคลและผู้บริหารความมั่งคั่งบุคคลภาคปฏิบัติ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสมัครอบรมได้ที่
เว็ปไซต์ : www.thaipfa.co.th
E-mail : thaipfa@gmail.com
เบอร์โทรติดต่อ : 082-701-7077 (DTAC), 086-666-0090 (TRUE), 087-063-3306 (AIS)
หรือ สามารถสอบถามเข้ามาทาง facebook fanpage ได้เลยครับ
#ThaiPFAศูนย์อบรมต้นแบบเพื่อความมั่งคั่งมั่นคงและยั่งยืน #นักวางแผนการเงินCFPมาตรฐานสากลกับThaiPFA #เส้นทางสู้วิชาชีพนักวางแผนการเงินCFPมาตรฐานสากลโดยThaiPFA #CFP #นักวางแผนการเงิน #วางแผนการเงิน

 

 ThaiPFA ศูนย์อบรมต้นแบบ สู่เส้นทางคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP มืออาชีพมาตรฐานสากล

 


Thai Professional Finance Academy (ThaiPFA)
ติดต่อ
      086-666-0090 , 082-701-7077 , 087-063-3306 

ขอบคุณทุกความไว้วางใจ ที่มีให้ ThaiPFA


#นักวางแผนการเงินCFPมาตรฐานสากลกับThaiPFA #เส้นทางสู่วิชาชีพนักวางแผนการเงินCFPมาตรฐานสากลโดยThaiPFA #ThaiPFAศูนย์อบรมต้นแบบเพื่อความมั่งคั่งมั่นคงและยั่งยืน
E-mail: thaipfa@gmail.com
Website: www.thaipfa.co.th 
Social network: www.facebook.com/thaipfa
LINE: @thaipfa
Mobile: 086-666-0090 , 087-063-3306 ,082-701-7077

อัลบัมภาพ

ThaiPFA NEWS

เรื่องราวดีๆ ที่อยากบอกเล่า พร้อมข่าวสารและสาระดีๆ ทางการเงิน

ผลงานที่ผ่านมา
portfolio
  • In-House Training, Public Training และบริษัทอื่นๆ...

ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม

หลากหลายความประทับใจ และ คำแนะนำให้อบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP
และหลักสูตรการเงินอื่นๆ กับ ThaiPFA