สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
เครื่องคิดเลขที่สามารถเอาเข้าห้องสอบ CFP ได้
 
เครื่องคิดเลขที่ทางสมาคมนักวางแผนการเงินไทย อนุญาตให้เอาเข้าสอบCFP ได้ คือและรุ่นที่แนะนำให้ใช้ คือ Texas Instruments BA II Plus  เพราะฟังชันการทำงานครอบคลุมกับทุก ชุดวิชาของการอบรม CFP และราคาถูก 

ThaiPFA NEWS

เรื่องราวดีๆ ที่อยากบอกเล่า พร้อมข่าวสารและสาระดีๆ ทางการเงิน

ผลงานที่ผ่านมา
portfolio
  • In-House Training, Public Training และบริษัทอื่นๆ...

ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม

หลากหลายความประทับใจ และ คำแนะนำให้อบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP
และหลักสูตรการเงินอื่นๆ กับ ThaiPFA