สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
ทำไมต้องอบรมหลักสูตร CFP กับ ThaiPFA
 

ทำไมต้องอบรมCFP กับ ThaiPFA

-          เรียนเฉพาะวันเสาร์ เวลา 09.00-18.00 น. เพียง 3 สัปดาห์ต่อหลักสูตร ThaiPFA เป็นสถาบันจัดอบรมเพียงแห่งเดียวที่ช่วยผู้เข้ารับการอบรมในการบริหารเวลาเรียน เวลาทำงาน และเวลาพักผ่อนส่วนตัว โดยใช้เวลาในการอบรมแต่ละหลักสูตรเฉพาะวันเสาร์เท่านั้น และการเพิ่มเวลาเรียนเป็น 3 สัปดาห์ต่อหลักสูตรจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการอบรมที่จะมีเวลาในการทำความเข้าใจและทบทวนกับเนื้อหาได้มากขึ้น ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการเรียนและการสอบในที่สุด

-          บริหารหลักสูตรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาวัฒน์  สิริวัฒน์ธนกุล, CFPTM ซึ่งเป็นผู้ร่วมพัฒนาหลักสูตรการวางแผนการเงินตั้งแต่เริ่มต้นกับ TSI และสมาคมนักวางแผนการเงินไทย ส่งผลทำให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรการวางแผนการเงินอย่างรอบด้าน นำไปสู่การพัฒนาหลักสูตรการอบรมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ภายใต้ความมุ่งมั่นของ ThaiPFA ในการส่งมอบความรู้ที่ถูกต้องทางทฤษฎีทางการเงินให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในทางปฏิบัติ ซึ่งย่อมส่งต่อการประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้ไปสอบด้วยเช่นกัน

-          ร่วมบรรยายโดยทีมงานวิทยากรที่เป็นบุคคลากรมืออาชีพในอุตสาหกรรมการเงิน วิทยากรที่บรรยายหลักสูตรต่างๆให้กับ ThaiPFA ได้รับการคัดสรรแล้วว่าเป็นบุคลากรในอุตสาหกรรมการเงินที่ปฏิบัติงานจริงและมีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในเชิงลึกในหัวข้อการบรรยายแต่ละหัวข้อโดยตรง ส่งผลทำให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ได้รับไปปฏิบัติงานได้จริงและได้รับคำปรึกษาต่างๆอย่างถูกต้อง

-          เพื่อความพร้อมในการสอบด้วยการตะลุยโจทย์ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ โดยเฉพาะในหัวข้อที่ผู้เข้ารับการอบรมต้องรู้จักนำความรู้ที่ได้รับไปพลิกแพลงใช้ในทางปฏิบัติ เช่น แนวคิดมูลค่าเงินตามเวลา แนวคิดภาษี การคำนวณอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยง ผู้เข้ารับการอบรมจะได้มีการฝึกทำโจทย์ต่างๆไปพร้อมๆกับการบรรยาย ส่งผลทำให้ได้รับการติวจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง

-          สถานจัดอบรมใจกลางเมือง เดินทางสะดวกทั้งรถไฟฟ้าใต้ดิน BTS รถโดยสารประจำทาง และรถยนต์ส่วนตัว

-          VDO ย้อนหลัง สำหรับผู้เข้ารับการอบรมที่ติดธุระทำให้ไม่สามารถเข้ารับการอบรมตามกำหนดสามารถขอดู VDO ย้อนหลังในหัวข้อที่ไม่ได้รับฟังและนับรวมเป็นเวลาในการเข้ารับการอบรมได้

-          สร้าง Networking ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและวิทยากร เพื่อส่งเสริมการร่วมมือทางธุรกิจการวางแผนการเงินในอนาคต

-          อบรมซ้ำจนกว่าจะสอบผ่านฟรี*

สมัครอบรมคลิกเลย

ThaiPFA NEWS

เรื่องราวดีๆ ที่อยากบอกเล่า พร้อมข่าวสารและสาระดีๆ ทางการเงิน

ผลงานที่ผ่านมา
portfolio
  • In-House Training, Public Training และบริษัทอื่นๆ...

ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม

หลากหลายความประทับใจ และ คำแนะนำให้อบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP
และหลักสูตรการเงินอื่นๆ กับ ThaiPFA