สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 4 การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ (RETIREMENT PLANNING)
 
หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 4 การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ (RETIREMENT PLANNING)


ภายในปี พ.ศ.2566 ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ สัดส่วนของประชากรมากกว่า 1 ใน 5 เป็นผู้สููงอายุ
เกือบครึ่งหนึ่งของผู้สูงอายุในปี พ.ศ.2564 ยังคงต้องทำงานเพื่อหารายได้เลี้ยงตนเอง
หนึ่งในห้าของผู้สูงอายุต้องพึ่งพารายได้หลักจากเบี้ยยังชีพคนชราเดือนละไม่กี่ร้อยบาท
ค้นพบข้อมูลที่คุณอาจยังไม่รู้อีกมากมายเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายและที่มาของแหล่งรายได้ต่างๆของผู้สูงอายุ เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ของแหล่งเงินออมเพื่อวัยเกษียณต่างๆ พร้อมทั้งเรียนรู้แนวทางในการวางแผนการเพื่อวัยเกษียณได้จาก

หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 4 การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ (RETIREMENT PLANNING)

อบรม Online ผ่าน Zoom Meetings 3 วัน (24 ชั่วโมง)  เวลา 08.30-17.30 น.

•   การวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 4 รุ่น 54 (1/2566) Remote classroom ผ่านระบบ ZOOM meeting 18, 19, 20 กุมภาพันธ์ 2566
•   การวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 4 รุ่น 56 (3/2566) Remote classroom ผ่านระบบ ZOOM meeting 3, 4, 5 มิถุนายน 2566
•   การวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 4 รุ่น 57 (4/2566) Remote classroom ผ่านระบบ ZOOM meeting 21, 22, 23 ตุลาคม 2566
 

บรรยายโดยกูรูตัวจริงด้านการวางแผนการเงินที่มีทั้งประสบการณ์การทำงานและการสอนจนเป็นที่ประจักษ์

ดร.ธนาวัฒน์ สิริวัฒน์ธนกุล CFP ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกรรมการสมาคมนักวางแผนการเงินไทย
คุณนฤมล บุญสนอง CFP รองกรรมการผู้จัดการ บล. ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย)
คุณปรีชา กิจโมกข์ CFP รองผู้อำนายการฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้พัฒนาเนื้อหาและตำราหลักสูตรการวางแผนการเงินชุดวิชาที่ 4 การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ
คุณรุ่งนิรันดร์ อังคเมธากร อนุกรรมการอุทธรณ์ สำนักงานประกันสังคม
คุณวิโรจน์ ตั้งเจริญ CFP รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บลจ. กรุงไทย และกรรมการสมาคมนักวางแผนการเงินไทย


สิทธิพิเศษและส่วนลด

✅ ติวเตรียมพร้อมเพื่อสอบการวางแผนการเงิน CFP (ตามเงื่อนไข https://www.thaipfa.co.th/article/view/143/)
✅ ทดสอบระบบข้อสอบเสมือนจริง (Mock Exam)
✅ ฟรี! E-Learning ทบทวนเนื้อหาหลังเรียน 1 ปี
✅ เอกสารประกอบการบรรยายและตำราในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
✅ โค้ดสำหรับใช้โปรแกรมวางแผนการเงิน allaboutFIN 3 เดือน
✅ อบรมซ้ำ (ตามเงื่อนไข https://www.thaipfa.co.th/article/view/58/)
✅ ส่วนลด!! 1,000 บาท สำหรับนิสิตนักศึกษา หรือ ส่วนลด!! 300 บาท สำหรับสมาชิกสมาคมนักวางแผนการเงินไทย

รายละเอียดหลักสูตร
https://thaipfa.co.th/course/view/4

คลิ๊กดูปฏิทินการอบรมและสมัครอบรมได้ที่
https://www.thaipfa.co.th/

ติดต่อสอบถามส่วนลด สิทธิพิเศษ และรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Line ID: @thaipfa
Tel: 082-701-7077, 086-666-0090, 087-063-3306
#วางแผนการเงินCFP #เรียนCFP #อบรมCFP #สอบCFP #ติวCFP #ผู้แนะนำการลงทุน #ผู้วางแผนการลงทุน #ที่ปรึกษาการเงิน #นักวางแผนการเงิน #CFP #AFPT #IP #IC #วางแผนการเงิน
 
ค่าธรรมเนียมการอบรม CFP
อบรมCFP กับวิทยากรอันดับ 1 ทางด้านการเงินของประเทศไทยอบรมซ้ำจนกว่าจะสอบCFP ผ่าน ฟรีเอกสารหลักาูตรการวางแผนการเงินCFP จากครบไม่ต้องซื้อเพิ่ม
VDO การอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP
แบบทดสอบเสมือนจริง ข้อสอบ CFP ระบบทำข้อสอบเสมือนจริง หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP
โปรแกรมการวางแผนการเงิน อย่างง่าย ใช้งานได้จริง วางแผนการเงินได้สะดวก
 

ThaiPFA NEWS

เรื่องราวดีๆ ที่อยากบอกเล่า พร้อมข่าวสารและสาระดีๆ ทางการเงิน

ผลงานที่ผ่านมา
portfolio
  • In-House Training, Public Training และบริษัทอื่นๆ...

ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม

หลากหลายความประทับใจ และ คำแนะนำให้อบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP
และหลักสูตรการเงินอื่นๆ กับ ThaiPFA