สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
SSFX Unbox แกะกล่องกองทุนรวมเพื่อการออม ชนิดเพื่อการออมพิเศษ
 

SSFX Unbox

แกะกล่องกองทุนรวมเพื่อการออม ชนิดเพื่อการออมพิเศษ
ส่อง Fact Sheet 18 กองทุนเพื่อสรุปภาพรวมนโยบายการลงทุนและดัชนีชี้วัด จำนวนเงินลงทุนขั้นต่ำ และนโยบายการจ่ายเงินปันผล เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นสำหรับผู้สนใจลงทุนต่อยอดความมั่งคั่งพร้อมกับรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี 200,000 บาท ภายใน 30 มิถุนายน 2563

ใครที่เป็น IC IP หรือ CFP ที่ให้การแนะนำการลงทุนกองทุนรวม SSFX ทั้ง 18 กองทุนนี้ ถ้ามีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจลงทุน รบกวนฝากโพสต์ใน Comments เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจลงทุนด้วยนะครับ

 

SSFX ที่มีนโยบายการลงทุนแบบผสม​​
 

(Passive Strategy) SSFX ที่มีนโยบายการลงทุนเชิงรับ

 

SSFX ที่มีนโยบายการลงทุนเชิงรุก (Active Strategy)​
www.thaipfa.co.th

ThaiPFA NEWS

เรื่องราวดีๆ ที่อยากบอกเล่า พร้อมข่าวสารและสาระดีๆ ทางการเงิน

ผลงานที่ผ่านมา
portfolio
  • In-House Training, Public Training และบริษัทอื่นๆ...

ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม

หลากหลายความประทับใจ และ คำแนะนำให้อบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP
และหลักสูตรการเงินอื่นๆ กับ ThaiPFA