สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
อยากได้สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำ จ่ายดอกเบี้ยถูกต้องรู้จัก 5 Cs ที่แบงค์ดูก่อนอนุมัติสินเชื่อ
 

ท่ามกลางแนวโน้มดอกเบี้ยขาขึ้น
ผู้ที่กำลังยื่นกู้ใหม่ต้องทำอย่างไรเพื่อให้ได้รับอนุมัติสินเชื่อที่มีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำ
สำหรับคนที่กำลังยื่นขอสินเชื่อที่อยากได้อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าคนอื่นๆ
ก็คงต้องมองในมุมกลับกันว่าในการอนุมัติสินเชื่อนั้น
สถาบันการเงินหรือธนาคารพาณิชย์พิจารณาจากปัจจัยใดบ้าง
นั่นหมายความว่าถ้าหากผู้กู้มีปัจจัยที่กำหนดการอนุมัติสินเชื่อที่ดีกว่าคนอื่นหรือมีความเสี่ยงที่จะผิดนัดชำระหนี้น้อยกว่าคนอื่นก็ย่อมมีโอกาสที่จะได้รับอนุมัติสินเชื่อที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าผู้กู้รายอื่น
ทั้งนี้ปัจจัยที่อาจส่งผลต่อการอนุมัติสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์อาจเกี่ยวข้องกับ 5 ซี ต่อไปนี้

ซีที่ 1 คาแร็คเตอร์
เป็นการพิจารณาคุณลักษณะและความน่าเชื่อถือของผู้ยื่นขอกู้
โดยอาจพิจารณาความซื่อสัตย์หรือความตั้งใจในการชำระคืนหนี้จากประวัติการติดต่อกับธนาคารพาณิชย์ในอดีตที่ผ่านมา
ซึ่งดูได้จากเครดิต บูโรว่าผู้ขอกู้มีสินเชื่อกับสถาบันการเงินใดบ้างและมีสถานะการชำระคืนหนี้สินในอดีตที่ผ่านมาเป็นอย่างไร
รวมทั้งอาจพิจารณาเพิ่มเติมจากชื่อเสียงของผู้ขอกู้และครอบครัว เป็นต้น

ซีที่ 2 คาปาซิตี้
เป็นความสามารถในการชำระหนี้
ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญอย่างหนึ่งในการพิจารณาสินเชื่อเพราะเป็นแหล่งที่มาของกระแสเงินสดในการชำระหนี้คืนให้กับธนาคารพาณิชย์ในอนาคต
ดังนั้นหลังจากพิจารณาถึงความตั้งใจในการชำระคืนหนี้สินแล้ว
สถาบันการเงินก็ต้องพิจารณาว่าลูกหนี้ที่มีความตั้งใจในการชำระคืนหนี้ดังกล่าวนั้นจะมีความสามารถในการชำระคืนด้วยหรือไม่
เพราะต่อให้มีความตั้งใจในการชำระคืนแต่ถ้าไม่มีความสามารถในการหารายได้มาชำระคืนก็ย่อมต้องผิดนัดชำระหนี้
ทั้งนี้การประเมินความสามารถในการชำระคืนหนี้สินของบุคคลธรรมดา
อาจพิจารณาได้จากการศึกษาและหน้าที่การงานที่ทำ
โดยพิจารณาแหล่งที่มาของรายได้ ว่ามีรายได้ประจำทางเดียว หรือมีรายได้อื่นๆ ด้วย
รายได้มีความมั่นคงและสม่ำเสมอหรือไม่
ซึ่งอาจดูได้จากระยะเวลาที่ทำงานอย่างต่อเนื่องในอดีตที่ผ่านมา
ลักษณะของงานที่ทำ      ความรู้ความสามารถในการทำงาน  และสุขภาพ
และความก้าวหน้าในการทำงาน นอกจากนั้นก็อาจมีการพิจารณาถึงภาระหนี้สินที่มีอยู่ในปัจจุบันประกอบด้วยเช่นกัน

ซีที่ 3 แคปปิตอล
เป็นเงินทุนส่วนตัวของลูกหนี้ที่จะนำมาใช้กับวัตถุประสงค์ของการกู้ยืมดังกล่าว
เนื่องจากถ้ามีการใช้เงินกู้ยืมสูงอาจส่งผลทำให้ผู้กู้ขาดความระมัดระวังในการผ่อนชำระคืน
เพราะเป็นการใช้เงินของเจ้าหนี้มากกว่าเงินทุนส่วนตัว
รวมทั้งอาจมีการพิจารณาของฐานะการเงินของผู้ขอกู้ประกอบด้วย
เนื่องจากในกรณีที่มีปัญหาเกิดขึ้นกับแหล่งรายได้ที่นำมาใช้ในการชำระคืนหนี้สิน
ก็ยังมีเงินทุนที่สามารถนำมาชำระคืนหนิ้สินได้

ซีที่ 4 คอแลตเตอรอล์
เป็นหลักประกันของสินเชื่อดังกล่าว เช่น
บ้านหรือที่ดินที่ต้องการซื้อผ่านการขอสินเชื่อ
ซึ่งธนาคารอาจจะพิจารณาจากทำเล หรือชื่อเสียงของโครงการ
รวมทั้งอาจพิจารณาว่ามีผู้กู้ร่วมหรือผู้ค้ำประกันด้วยหรือไม่

ซีที่ 5 คอนดิชั่น
เป็นเงื่อนไขต่างๆของสินเชื่อที่ธนาคารพาณิชย์อาจกำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้กู้แต่ละรายปฏิบัติตาม เช่น ระยะเวลาในการชำระคืน การทำประกันภัย
รวมทั้งนโยบายการให้สินเชื่อของสถาบันการเงินในเวลานั้นๆ
เมื่อรู้แล้วว่าธนาคารพาณิชย์พิจารณาอนุมัติสินเชื่อจากปัจจัยเบื้องต้นอะไรบ้าง
ถ้าหากเราอยากได้รับการอนุมัติสินเชื่อด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าปกติ
ก็จะต้องทำให้ปัจจัยดังกล่าวข้างต้นมีความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้นหรือมีความเสี่ยงในการให้สินเชื่อลดลง เช่น รักษาประวัติในการติดต่อกับสถาบันการเงินให้มีความน่าเชื่อถือตลอด
เก็บรักษาหลักฐานแหล่งที่มาของรายได้
เก็บออมหรือลงทุนอย่างประจำสม่ำเสมอ
มีหลักประกันในการกู้ยืม รวมทั้งปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆที่ผู้ให้กู้กำหนด
เพียงเท่านี้เราก็อาจเป็นลูกหนี้ที่ได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษที่ต่ำกว่าผู้กู้รายอื่นๆทั่วไปแล้วครับ
 
www.thaipfa.co.th

ThaiPFA NEWS

เรื่องราวดีๆ ที่อยากบอกเล่า พร้อมข่าวสารและสาระดีๆ ทางการเงิน

ผลงานที่ผ่านมา
portfolio
  • In-House Training, Public Training และบริษัทอื่นๆ...

ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม

หลากหลายความประทับใจ และ คำแนะนำให้อบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP
และหลักสูตรการเงินอื่นๆ กับ ThaiPFA